Radnici Službe zaštite i spašavanja Nikšić počeli štrajk glađu

Šest radnika nikšićke Službe zaštite i spašavanja ostali zbog posla jer su dobili ugovor o privremenim o povremenim poslovima koji nije u skladu sa zakonom

13145 pregleda 38 reakcija 37 komentar(a)
Foto: Svetlana Mandić
Foto: Svetlana Mandić

Radnici nikšićke Službe zaštite i spašavanja, njih šestorica, počeli su sa štajkom glađu jer im je, kako su kazali, po nalogu Upravne inspekcije prekinut ugovor o privremenim o povremenim poslovima koji su dobili u decembru. Trojici radnika pomenuti ugovor je istekao, dok je preostaloj trojici ugovor bio na snazi do 28.aprila.

Upravna inspekcija je nakon izvršenog inspekcijskog nadzora konstatovala da se zaključeni ugovori o privremenim i povremenim poslovima odnose na obavljanje poslova koji su u djelokrugu Službe zaštite i spašavanja, u okviru koje su sistematizovana radna mjesta važećim pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji subjekta nadzora. Ugovori o privremenim i povremenim poslovima, kako je objasnio advokat Sava Kostić, donose se za radna mjesta koja nijesu sistematizovana unutrašnjim aktom, za poslove za koje ne treba posebna stručna sprema i iskustvo i za njih se ne raspisuju konkursi, tako da su angažovani vatrogasci morali da dobiju ugovore o radu, za koje je potrebno raspisivanje oglasa.

Komandir Službe zaštite i spašavanja, Veselin Gardašević, prije desetak dana poslao je dopis Ministarstvu finansija i socijalnog staranja da je riječ o radnim mjestima koja su utvrđena aktom o sistematiziciji i koja nijesu popunjena i da shodno tome traži od nadležnog ministarstva pozitivno mišljenje za njihovo zapošljavanje.

Veselin Gardašević
Veselin Gardaševićfoto: Svetlana Mandić

Dok ne stigne odgovor od ministarstva i njihova situacija se ne riješi, radnici će ispred vatrogasnog doma štrajkovati glađu jer, kako poručiše, nijesu oni krivi što su dobili ugovore suprotno zakonu. Pozvali su i Vladu da se uključi u rješavanje njihove situacije i omoguće im nastavak radnog angažmana kako bi očuvali svoju i egzistenciju svojih porodica.

"Nama nikakvo obrazloženje nije dato zbog čega se taj ugovor raskida. U razgovoru sa advokatom saznali smo da nam nije u startu objašnjena pravna težina tog ugovora i da smo dovedeni u zabludu što se tiče govora o privremenim i povremenim poslovima. Nama kao pripadnicima Službe zaštite i spašavanja nisu smjeli da daju takve ugovore. Zaposleni smo zbog epidemiološkog stanja u državi i samoj opštini, a i u samoj Službi jer je pola Službe bilo van stroja zbog koronavirusa. Potrebni smo im jer i dalje ima ljudi koji ne mogu zbog korone da obavljaju svoj posao, a još se bliži sezona ljetih požara", kazao je Marko Marojević.

Kako je objasnio, pojedini radnici su godinama radili po osnovu pomenutog ugovora, a iz Opštine su ostali uskraćeni za odgovor zbog čega su ostali bez posla. Odgovarajući na pitanje novinara da li su zloupotrebljeni zbog lokalnih izbora, Marojević je kazao da njih politika ne zanima, već samo posao.

Marko Marojević
Marko Marojevićfoto: Svetlana Mandić

„Došli smo ovdje da posao obavljamo savjesno i profesionalno u službi svih građana Nikšića. Vrlo lako mogu provjeriti i naše radne dosijee, gdje smo radli prije ovoga i šta smo radili i koliko su se neki od nas mučili. Mislim da nije korektno na ovakav način da nas ostave bez posla jer pojedini imaju ženu i djecu, žive kao podstanari“, kazao je Marojević.

Vuku Nikoliću, kao i Marojeviću, ugovor ističe 28. aprila, i umjesto, kako su se nadali, da dobiju produžetak ugovora, dobili su otkaz.

„Načelnik nam je kazao da smo mu potrebni zbog epidemiološke situacije i zbog ljetne sezone požara. On je uz nas, ali ne možemo od javne uprave ništa da izvučemo jer oni kažu da nisu u mogućnosti. Od advokata smo saznali da ugovor nije sklopljen kako treba, što nije naša krivica“, kazao je Nikolić i dodao da su prije dvije godine preko njemačke ambasade položili sertifikat za vatrogasce spasioce.

Vuko Nikolić
Vuko Nikolićfoto: Svetlana Mandić

„Tražimo da nam se ugovori poduže, da nastavimo da radimo časno i pošteno posao. Kad smo potpisivali ugovore bilo je nagovještaja da će nam biti produživani“, kazao je Nikolić.

Prema riječima Veselina Gardaševića pomenutim radnicima je inspekcijskim nadzorom 31. marta zaključen prestanak radnog odnosa.

„Poslao sam dopis Ministarstvu za finansije prije desetak dana, uz saglanost lokalne uprave, da nam izađu u susret da se tim ljudima na neki način produži ugovor i da se u nekom vremenu raspiše oglas na ta radna mjesta koja su sistematizovana i planirana sredstva po budžetu lokalne uprave“, kazao je Gardašević.

Kako je istakao, riječ je o radnicima koji ispunjavaju sve uslove, koji su završili osnovni kurs za vatrogasce i položili stručne ispite, a pojedini su već nekoliko godina bili radno angažovani u Službi zaštite i spašavanja, kao i da su u pitanju radna mjesta koja su utvrđena sistematizacijom.

„Nadam se da će brzo taj odgovor da stigne i da ću moći da im produžim ugovore. Riječ je o dobrim, odgovornim i vrijednim momcima. Ako uzmemo da je starosna struktura službe u čitavoj Crnoj Gori između 40 i 50 godina jasno je da moramo kadar da podmlađujemo i da su nam ti ljudi neophodni“, poručio je Gardašević.

Istakao je da po sistematizaciji imaju 77 radnih mjesta, a da ih je u Službi, sa otpuštenim radnicima bilo ukupno 75.

Opština: Za popunu radnih mjesta potrebna Odluka i pozitivno mišljenje ministarstva

Iz lokalne uprave su odgovorili da je u decembru 2020. godine Služba zaštite i spašavanja Opštine Nikšić zaključila pet Ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova na period 4 – 5 mjeseci, kao i da je pomenuta Služba ranijih godina zaključila četiri takva ili slična ugovora.

"Potreba da se Ugovorima o obavljanju privremenih i povremenih poslova angažuju pet izvršilaca bila je hitna i obrazložena je činjenicom da je u periodu oktobar -novembar 2020. godine veliki broj zaposlenih (skoro čitava jedna smjena) u isto vrijeme bio zaražen virusom Covid 19 i moralo se preći na tzv. dvobrigadni način rada, koji je dovodio do iscrpljenosti zaposlenih", navodi se u odgovoru Opštine.

Kako su kazali, komandir Službe zaštite i spašavanja ih je informisao da postoji određeni broj slobodnih radnih mjesta utvrđenih Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, koja nijesu popunjena zbog poštovanja Plana optimizacije javne uprave 2018-2020, kao i da bi se izvršila popuna slobodnih radnih mjesta mora biti donijeta Odluka, a Opština je u obavezi da prilikom svakog novog zapošljavanja obezbijedi pozitivno mišljenje Ministarstva finansija u skladu sa Ugovorom o reprogramu poreskog duga. Istakli su da kako je Služba zaštite i spašavanja od posebnog značaja popuna slobodnih radnih mjesta predviđena je kadrovskim planom za 2021. godinu, obezbijeđena su finansijska sredstva Odlukom o budžetu, radna mjesta su utvrđena aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji i da ista nijesu popunjena, tako da su se stekli svi uslovi utvrđeni Zakonom o lokalnoj samoupravi za donošenje odluke o pokretanju postupka za popunu radnog mjesta.

“Da bi mogao donijeti takvu odluku komandir Službe zaštite i spašavanja je 22.03.2021. godine uputio Zahtjev za dobijanje pozitivnog mišljenja za novo zapošljavanje Ministarstvu finansija i socijalnog staranja, u kome je molio za hitnost u postupanju«, odgovorili su iz Opštine.

Kostić: Ugovori o privremenim i povremenim poslovima za nesistematizovana radna mjesta

Advokat Sava Kostić, od koga su otpušteni radnici zatražili pravni savjet, objasnio je da Ugovori o privremenim i povremenim poslovima spadaju u posebnu vrstu ugovora.

„Takvi ugovori se mogu zaključiti na 120 radnih dana u jednoj kalendarskoj godini, a mogu se i raskinuti i prije isteka roka na koji se zaključuju. Koliko sam shvatio oni su obavljali iste poslove kao i njihove kolege koji imaju ugovor o radu, bilo na određeno ili neodređeno vrijeme, a neki su rekli da su po tom ugovoru o povremenim i privremenim poslovima radili nekolike godine. Ukoliko su u pitanju sistematizovana radna mjesta i popunjena po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima to je po mom mišljenju potpuno nezakonito“, kazao je Kostić.

Sava Kostić
Sava Kostićfoto: Svetlana Mandić

Smatra da nadležni organi treba da ispitaju šta se desilo, ko se oglušio o zakonske norme i zbog toga odgovara. Žao mu je što su radnici dovedeni u zabludu jer, kako je kazao, oni nijesu pravnici pa samim tim nijesu mogli ni da prilikom potpisivanja ugovora adekvatno reaguju.

„Ukoliko je tačno da su u pitanju sistematizovana radna mjesta sa tim licima je bilo potrebno da se zaključi ugovor o radu, na određeno ili neodređeno vrijeme. Suštinska razlika je što se za ugovor o privremenim i povremenim poslovima ne raspisuje javni konkurs“, kazao je Kostić.

Bonus video: