pozdravili odluku vlade da privremeno odloži razmatranje odluke

CGO: Jasnije, obazrivije i javnije o uslovima za sticanje crnogorskog državljanstva

Đukanović je dodao da CGO izražava sumnju da postoji realna potreba za pojednostavljivanjem postupka sticanja crnogorskog državljanstva, jer, kako kažu, postojeći kriterijumi nisu složeniji nego što je to slučaj u nekim drugim državama, "ali se postojeće norme kojima se reguliše ovo pitanje moraju sprovoditi dosljednije i uz garanciju poštovanja prava svakog lica"

6157 pregleda 3 komentar(a)
Foto: CGO
Foto: CGO

Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozdravlja odluku Vlade Crne Gore da privremeno odloži razmatranje Odluke o izmjeni odluke o kriterijumima za utvrđivanje uslova za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom, s obzirom ne to da je ista izazvala dosta kontroverzi u javnosti, kazao je programski direktor Petar Đukanović.

On je kazao da iako do danas nije bilo zvaničnih informacija iz Vlade o ovome, "juče je u medijima objavljeno da Vlada planira izmjene ove Odluke na današnjoj sjednici, a kako bi se istom predvidio i privremeni boravak među načinima za ostvarivanje zakonitog boravka, kao osnova za prijem u crnogorsko državljanstvo"

"Nesporno je da Vlada shodno Zakonu o državljanstvu ima ovlašćenja da donese ovakvu odluku. Međutim, CGO ocjenjuje da je u situaciji podignutih tenzija, a posebno oko svega što se odnosi na identitetska pitanja, Vlada u obavezi da donošenju ovakvih odluka pristupi sa dužnom pažnjom i sa prethodno urađenim analizama, a koje uključuju i širi društveni dijalog", navodi se u njihovom saopštenju koje potpisuje Đukanović.

On smatra da ovo pitanje treba rješavati u paketu i sa preciziranjem jasnijih uslova za sticanje tzv. počasnog državljanstva, a koje je godinama jedno od spornih pitanja, na što je, kako kažu, CGO ukazivao.

"Ministarstvo unutrašnjih poslova prethodno je pripremilo Nacrt prijedloga Zakona o registrima prebivališta i boravišta, kojim bi konačno bilo omogućeni da se iz biračkog spiska, kroz ažurno vođenje evidencije o prebivalištu, izbrišu sva ona lica koja neustavno ostvaruju pravo glasa u Crnoj Gori, a već godinama žive u inostranstvu", saopštio je on.

Dodao je da je Ministarstvo unutrašnjih poslova prethodno pripremilo Nacrt prijedloga Zakona o registrima prebivališta i boravišta, "kojim bi konačno bilo omogućeni da se iz biračkog spiska, kroz ažurno vođenje evidencije o prebivalištu, izbrišu sva ona lica koja neustavno ostvaruju pravo glasa u Crnoj Gori, a već godinama žive u inostranstvu"

"Radi transparentnosti i legitimiteta, a imajući u vidu da ovo nosi posljedice za nastupajuće izborne procese, smatramo da je i pitanja koja utiču na sticanje državljanstva trebalo prepustiti Skupštini, a naročito imajući u vidu da aktuelno ponovno formiranje Odbora za izbornu reformu čini pogodnu priliku da se u širem dijalogu riješi i ovo pitanje", kazao je Đukanović.

Dodao je da CGO izražava sumnju da postoji realna potreba za pojednostavljivanjem postupka sticanja crnogorskog državljanstva, jer, kako kažu, postojeći kriterijumi nisu složeniji nego što je to slučaj u nekim drugim državama, "ali se postojeće norme kojima se reguliše ovo pitanje moraju sprovoditi dosljednije i uz garanciju poštovanja prava svakog lica"