nastavak strateškog partnerstva

Ombudsman i UNHCR potpisali sporazum o saradnji

Bušardi je rekao da UNHCR kontinuirano sarađuje sa Vladom na promovisanju pristupa sistemu zaštite i ostvarivanju ljudskih prava tražiocima azila, izbjeglicama, osobama bez državljanstva i raseljenim licima u Crnoj Gori

1294 pregleda 0 komentar(a)
Foto: Ombudsman.me
Foto: Ombudsman.me

Predstavnici UNHCR-a i institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda potpisali su sporazum o saradnji u oblasti zaštite, praćenja i unapređenja ljudskih prava i osnovnih sloboda tražilaca azila, izbjeglica, raseljenih i osoba bez državljanstva.

Iz institucije Zaštitnika saopštili su da sporazum, koji su potpisali predstavnik UNHCR-a Žan Iv Bušardi i ombudsman Siniša Bjeković, predviđa nastavak strateškog partnerstva kroz preduzimanje zajedničkih aktivnosti i projekata u toj oblasti.

"A koji se tiču promocije i zaštite prava na pristup teritoriji i postupku azila, uslove prijema, poštovanje zagarantovanih ljudskih prava u skladu sa načelom zabrane vraćanja, integracije izbjeglica, upisa u matične knjige i pristup imovinskim pravima", navodi se u saopštenju.

Bušardi je rekao da UNHCR kontinuirano sarađuje sa Vladom na promovisanju pristupa sistemu zaštite i ostvarivanju ljudskih prava tražiocima azila, izbjeglicama, osobama bez državljanstva i raseljenim licima u Crnoj Gori.

"Siguran sam da će nastavak saradnje sa institucijom Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore doprinijeti sveobuhvatnijem pristupu teritoriji i sistemu azila, uz promovisanje međunarodnih standarda iz te oblasti”, kazao je Bušardi.

Kako je saopšteno, Bjeković je inicirao prvu konkretnu aktivnost koja bi u vidu pilot projekta bila realizovana u narednom periodu, a prema metodologiji koja će biti naknadno dogovorena.

Iz institucije Zaštitnika rekli su da je Bušardi prihvatio incijativu.

Načelno je dogovoreno da UNHCR i institucija Zaštitnika konkretno sarađuju i na praćenju sprovođenja prinudnog udaljenja i preduzimanje mjera za zaštitu ljudskih prava i sloboda stranaca koji se prinudno udaljavaju iz Crne Gore, u skladu sa svojim mandatima.

"Iako je Zaštitnik kroz svoje djelovanje u toj oblasti zapazio da su u prethodnoj godini udaljenja obavljena uz saglasnost lica koja se udaljavaju i uz poštovanje njihovih prava, posebno imajući u vidu izazove koje je donijela trenutna epidemiološka situacija, ta tema ostaje u fokusu Zaštitnika i u narednom periodu", kaže se u saopštenju.

Bjeković je naveo da bi, posebno imajuću u vidu povećani obim i složenost poslova, u daljem radu insituciji koristila ekspertska podrška koju bi obezbijedio UNHCR, upravo u cilju potpunog sagledavanja svih izazova sa kojima se suočavaju tražioci azila, izbjeglice, osobe bez državljanstva i raseljena lica.

„Uvjeren sam da zaključivanje sporazuma i sve aktivnosti koje će biti sprovedene šalju snažnu poruku da institucija Zaštitnika bez obzira na sve izazove, ostaje privržena zaštiti ljudskih prava tražilaca azila, izbjeglica, osoba bez državljanstva i raseljenih lica“, kazao je Bjeković.

Iz institucije Zaštitnika rekli su da je sporazumom predviđena razmjena informacija i stavova u vezi sa izmjenama propisa po pitanjima od obostranog interesa, učešće u treninzima, radionicama i drugim događajima sa ciljem jačanja kapaciteta za praćenje i zaštitu ljudskih prava.

Preporučujemo za Vas