ODLUKA ASK

Nije ispunjavao uslove da bude direktor DC za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju Plav

Agencija za sprečavanje korupcije utvrdila ugrožavanje javnog interesa u slučaju Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetanjama u razvoju u Plavu

4109 pregleda 1 komentar(a)
ASK, Foto: Antikorupcija.me
ASK, Foto: Antikorupcija.me

Agencija za sprečavanje korupcije utvrdila je da je da postupak izbora vršioca dužnosti direktora Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetanjama u razvoju u Plavu i prenos ovlašćenja za rukovođenje predsjedniku Upravnog odbora predstavlja ugrožavanje javnog interesa.

“Uvidom u cjelokupuni dostavljenu dokumentaciju, naročito u dokumentaciju na osnovu koje se može cijeniti ispunjenost uslova za poziciju v. d. direktora, nesporno proizilazi da R. M. u vrijeme izbora na tu poziciju nije ispunjavao propisane uslove, odnosno nije imao tri godine radnog staža na poslovima u nivou kvalifikacije obrazovanja koja se traži”, navodi se u mišljenju koje potpisuje direktorica Agencije Jelena Perović.

V. d. direktora imao je dvije godine i nepuna četiri mjeseca radnog staža. Perović u dokumentu konstatuje da potvrda predsjednika Upravnog odbora Dnevnog centra nema zavodni broj niti datum, ali i da njena sadržina ne odgovara činjeničnom stanju iz dostavljenje dokumentacije jer je v. d. bio na devetomjesečnom stručnom osposobljavanju u toj ustanovi a da se ono obavlja bez zasnivanja radnog odnosa, pa se ono “nije moglo tretirati kao radni staž već se priznaje kao radno iskustvo”.

U odnosu na postupak prenosa ovlašćenja za rukovođenje Dnevnog centra predsjedniku Upravnog odbora od strane direktorice, može se konstatovati da je taj akt suprotan normama statuta ustanove, koje na jasan način propisuju kome direktor može prenijeti svoja ovlašćenja.

Predsjednik Upravnog odbora je u dopisu Agenciji kazao da je novinski tekst o tome omao za cilj njegovi diskreditaciju, jer je u tom trenutku bio na listi jedne od političkih partija kao kandidat za poslanika, te da je tekst objavljen dvije nedjelje uoči održavanja parlamentarnih izbora.

Perovićeva je dala dvije preporuke Dnevnom centru, od kojih je prva da se prilikom izbora v. d. direktora Dnevnog centra dosljedno poštuju pozitivnopravni propisi “na način koji ne izaziva sumnju u postojanje korupcijskih rizika i ne dovodi u pitanje integritet institucije”.

Druga preporuka je da se u svim budućim slučajevima koji se odnose na prenos ovlašćenja za rukovoćenje, predstavljanje i zastupanje institucije, striktno pridržavaju normi kojima su uređena ta pitanja.