leposaviću uputili zahtjev za izmjenu dokumenta

Spektra: U Pravilniku se ne spominju ljudska prava transrodnih, rodno varijantnih i interpolnih osoba

Odluka da u Pravilniku ljudska prava LGBTI osoba budu izostavljena, smatraju u Spektri, naročito zabrinjava u kontekstu ukidanja cjelokupnog Ministarstva ljudskih i manjinskih prava, čije nadležnosti nijesu u potpunosti prepoznate u sadašnjem Pravilniku

1761 pregleda 1 komentar(a)
Foto: PR Centar
Foto: PR Centar

Asocijacija Spektra je uputila ministru Vladimiru Leposaviću zahtjev za izmjenu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava u odnosu na ljudska prava transrodnih, rodno varijantnih i interpolnih osoba.

Iz Spektre su saopštili da Pravilnik ni u jednom dijelu ne pominje ljudska prava transrodnih, rodno varijantnih i interpolnih osoba, naročito u domenu rada Direktorata za ljudska prava, niti u odnosu na Direkciju za antidiskriminacione politike, niti Direkciju za rodnu ravnopravnost.

„Dodatno, ni u jednom dijelu Pravilnik se ne poziva na Strategiju za unapređenje kvaliteta života LGBTI osoba za period 2019-2023, te nijedna direkcija ne sadrži obavezu praćenja postojeće Strategije, kao ni kreiranja nove nakon isteka postojeće“, navodi se u saopštenju.

Odluka da u Pravilniku ljudska prava LGBTI osoba budu izostavljena, kako smatraju, naročito zabrinjava u kontekstu ukidanja cjelokupnog Ministarstva ljudskih i manjinskih prava, čije nadležnosti nijesu u potpunosti prepoznate u sadašnjem Pravilniku.

„Uzevši u obzir da LGBTI zajednica još uvijek doživljava visok stepen nasilja i diskriminacije u Crnoj Gori, kao i da je zajednica transrodnih, rodno varijantnih i interpolnih osoba naročito ranjiva u izrazito patrijarhalnom društvu poput crnogorskog, smatramo da je izostavljanje ljudskih prava LGBTI osoba, uz istovremeno prepoznavanje drugih marginalizovanih grupa, nedopustivo. Ovakva praksa ostavlja prostora za potpunu marginalizaciju ljudskih prava transrodne, rodno varijantne i inteprolne zajednice, koja su inače marginalizovana i zahtijevaju intenzivne i kontinuirane napore sa ciljem poboljšanja stepena poštovanja istih“, istakli su iz Asocijacije Spektra.

Podsjetili su da je izvještaj Evropske komisije za Crnu Goru za 2019. godinu ukazao na nedostatak sveobuhvatnog pristupa u nacionalnim strateškim dokumentima, a koji adekvatno tretira potrebe transrodnih i interpolnih osoba, naročito u oblasti poštovanja privatnog i porodičnog života, poštovanja tjelesnog integriteta i prava na samoodređenje.

„Uzevši sve navedeno u obzir, uvjerenja smo da će ministar Leposavić prepoznati značaj našeg zahtjeva da se Pravilnik izmijeni na način da obuhvata ljudska prava transrodnih, rodno varijantnih i interpolnih osoba u odnosu na poslove koje vrši Direkcija za rodnu ravnopravnost, te da se u domen njenog djelovanja uvede i praćenje implementacije Strategije za unapređenje kvaliteta života LGBTI osoba za period 2019-2023, kao i kreiranje nove Strategije, nakon isteka postojeće“, navodi se u saopštenju.

Preporučujemo za Vas