ODLUKA VLADE CRNE GORE

Usvojen Predlog zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti

Ministar zdravlja Kenan Hrapović je kazao da je Predlogom zakona propisana obavezna vakcinacija djece protiv određenih zaraznih bolesti
81 pregleda 0 komentar(a)
Kenan Hrapović, Foto: Vlada Crne Gore
Kenan Hrapović, Foto: Vlada Crne Gore
Ažurirano: 30.11.2017. 15:38h

Vlada je usvojila Predlog zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti kojim je propisana obaveza sprovođenja zdravstvenih pregleda nekih kategorija stanovništva i vakcinanacija djece protiv određenih zaraznih bolesti.

Ministar zdravlja, Kenan Hrapović, objasnio je da zaštita stanovništva od zaraznih bolesti obuhvata planiranje, programiranje, organizovanje, sprovođenje i nadzor nad spovođenjem mjera za sprječavanje, suzbijanje, odstranjivanje i iskorjenjivanje zaraznih bolesti kao i obezbjeđivanje materijalnih i drugih sredstava za zaštitu od tih bolesti

„U cilju zaštite stanovništva od prenosnih bolesti, propisana je obaveza sprovođenja zdravstvenih pregleda određenih kategorija stanovništva, kliconoša i zaposlenih u objektima pod sanitarnim nadzorom“, saopštio je Hrapović na konferenciji za medije nakon sjednice Vlade.

Kako je kazao, podaci o obaveznim pregledima evidentiraju se u sanitarnoj knjižici koju je poslodavac dužan da čuva u poslovnim prostorijama u kojima se obavljaju djelatnosti.

Hrapović je dodao da ta knjižica mora biti dostupna na zahtjev sanitarnog inspektora.

On je saopštio da je Predlogom zakona propisana obavezna vakcinacija djece protiv određenih zaraznih bolesti.

„Tako da je roditelj, usvojilac odnosno staratelj dužan da djetetu predškolskog i školskog uzrasta omogući vakcinaciju“, navodi Hrapović.

On je dodao da je propisana kazna za nevršenje toga od sto do dvije hiljade EUR.

Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić saopštio je da je Vlada donijela Odluku o osnivanju Javne ustavnove Centar za profesionalnu rehabilitaciju koji se nalazi na Zabjelu u Podgorici.

„Ima bruto korisnu površinu od hiljadu i 613 metara kvadratnih i najmoderniju opremu iz ove oblasti“, navodi Purišić.

On je pojasnio da je inicijalna ideja predvidjela da Centar ima višeorganizacionih jedinica namijenjenih medicinskoj, socijalnoj i profesionalnoj rehabilitaciji.

Centar će se, kako je najavio Purišić, u početnoj fazi baviti profesionalnom rehabilaticijom, nakon čega će se nadograđivati i razvijati njegova djelatnost.

“Na kraju treba da rezultira da osobe sa invaliditetom dobijaju na jednom mjestu objedinjene sve potrebne oblike stručne pomoći i podrške“, saopštio je Purišić, dodajući da su Predlogom budžeta planirala sredstva za osnivanje, funkcionisanje i rad Centra.

Na pitanje kada će početi da radi Centar, Purišić je naveo da postoji obaveza daa se u roku od mjesec završe formalnosti oko registracije i u roku od tri mjeseca pripremi donošenje statuta i sve što je ptrebno za stavljanje Centra u funkciju.

„Broj zaposlenih radnika, kada bude Centar stavljen u funkciji u potpunosti, trebalo bi da bude 42 zaposlena raznih kvalifikacija“, saopštio je Purišić.

On je dodao će se Centar u ovoj fazi baviti profesionalnom rehabilitacijom, i zaposliće okvirno deset ljudi potrebnih kvalifikacija.

Vesna Miranović iz Ministarstva zdravlja saopštila je da je na današnjoj sjednici Vlade Nacionalni centar za autizam, koji je funkcionalni dio Kliničkog centra Crne Gore (KCCG), dobio prostor za sprovođenje predviđenih aktivnosti.

„KCCG-u je ustupljena i kompletna najsavremenija oprema koja će služiti za ranu dijagnostiku i ranu intervenciju kod djece sa poremećajima iz autističnog spektra, medicinsku rehabilitaciju djece sa usporenim psihomotornim razvojem i za pružanje usluga iz oblasti adolescentne psihijatrije“, rekla je Miranović.

Ona je najavila da slijedi usvajanje strategije i akcionog plana za trajno rješavanje problema djece sa poremećajima iz autističnog spektra.

„Sistematičan pristup dovešće do toga da sva djeca sa poremećajima iz autističnog sprektra dobiju šansu da ostvare maksimum sopstvenih mogućnosti“, poručila je Miranović.