ostaće bez skoro svih patrolnih vozila

Policiji ostaju samo „marice”

Uprava policije danas vraća još 50 automobila nakon što je istekao ugovor o njihovom korišćenju

46969 pregleda 1933 reakcija 95 komentar(a)
Policijska vozila parkirana protekle sedmice, Foto: SAVO PRELEVIC
Policijska vozila parkirana protekle sedmice, Foto: SAVO PRELEVIC

Nakon što danas preda još 50-ak automobila kojima je istekao trogodišnji finansijski lizing, Uprava policije naći će se u gotovo bizarnoj situaciji jer će ostati bez skoro svih patrolnih vozila.

To će, tvrde sagovornici “Vijesti”, značiti da će brojne saobraćajne patrole, službenici za javni red i mir, ali i mnoge jedinice unutar policijske organizacije u radne zadatke morati da idu pješice.

Za desetak dana policija će, prema ugovornim obavezama, morati da vrati još 30-ak automobila, koje su mogli da koriste do kraja maja 2021. godine, nakon čega će u na taj način opustošenom voznom parku ostati samo “marice”, ali i džipovi interventnih vodova, SAJ-a i Posebne jedinice...

“Vijestima” iz Vlade nijesu odgovorili na to kako planiraju da riješe problem za Upravu policije koja se nakon isteka lizinga i činjenice da nije raspisan novi tender za nabavku automobila, suočila sa ogromnim operativnim problemom.

Oni su, međutim, juče krenuli u nabavku polovnih vozila na 12 mjeseci...

Ni iz MUP-a nije juče stigao odgovor - da li imaju način prevazilaženja te situacije i kako planiraju da organizuju rad patrola...

Uprava policije je u prvoj turi - 7. maja ove godine, kompaniji “Osmanagić” predala ključeve od 40 automobila, jer je istekao rok do kada su mogli da ih koriste tokom lizinga.

Do kraja operativnog lizinga, zbog propusta bivše Vlade, ali i kašnjenja donošenja budžeta za ovu godinu, nije raspisan novi tender za nabavku automobila za potrebe Uprave policije.

Da policiji prijeti kolaps bilo je poznato još početkom godine kada je Uprava policije pisala Upravi za katastar i državnu imovinu gdje su tražili hitnu nabavku automobila.

“Povratom vozila davaocu lizinga nakon isplate svih rata lizing naknade, u značajnoj mjeri otežaće se svakodnevni rad Uprave policije, tj. policijski službenici će ostati bez vozila i neće moći da izvršavaju svoje redovne zadatke i poslove, što može i te kako usporiti rad Uprave policije”, piše u tom dokumentu, koji je u martu razmatran na sjednici Vlade.

Iz Uprave za imovinu, kako piše u informaciji sa sjednice Vlade, Uprava za katastar i imovinu im je odgovorila “da trenutno nemaju ovlašćenja za sprovođenje predmetne nabavke”.

Još u ljeto 2020. godine Uprava policije je slala dopis Upravi za imovinu - 31. jula 2020. godine, u kojem su naveli da je potrebno pokrenuti postupak nabavke vozila putem lizinga bez prava otkupa, ukazujući na hitnost.

Tadašnja garnitura se oglušila na potrebe UP.

U informaciji o nabavci vozila za potrebe UP, koju je Vlada usvojila 11. marta, piše da budžet za 2021. godinu još nije donijet, pa s toga ne raspolažu podacima koliko će imati opredijeljenih novčanih sredstava za tu namjenu.

“Zadužuje se Ministarstvo finansija i socijalnog staranja da za potrebe nabavke novih vozila za Upravu policije putem finansijskog lizinga sa obavezom povraćaja predmeta lizinga daovaocu lizinga nakon isplate svih rata lizing naknade obezbijedi iznos od 2.150.000 eura. Zadužuje se Uprava za katastar i državnu imovinu da u saradnji sa Upravom policije u što kraćem roku sprovede postupak nabavke vozila za potrebe Uprave policije putem finansijskog lizinga sa obavezom povraćaja predmeta lizinga daovaocu lizinga nakon isplate svih rata lizing naknade”, navodi se u zaključcima Vlade.

Vlada odredila 715.000 za polovna vozila na 12 mjeseci

Vlada je na jučerašnjoj sjednici usvojila informaciju o obezbjeđivanju sredstava i nabavci polovnih vozila za Upravu policije, putem finansijskog lizinga na period od 12 mjeseci, a opredijeljeno je 715.000 eura.

“Zadužuje se Ministarstvo finansija i socijalnog staranja da za potrebe nabavke polovnih službenih vozila putem finansijskog lizinga s obavezom povraćaja predmeta lizinga davaocu lizinga na period od 12 mjeseci za potrebe Uprave policije, obezbijedi iznos od 715.000,00 eura. Zadužuje se Uprava policije da u što kraćem roku pripremi i dostavi tehničku specifikaciju za predmetnu nabavku Upravi za katastar i državnu imovinu. Zadužuje se Uprava za katastar i državnu imovinu da sprovede postupak nabavke polovnih službenih vozila putem finansijskog lizinga sa obavezom povraćaja predmeta lizinga davaocu lizinga na period od 12 meseci za potrebe Uprave policije, u skladu sa članom 59 stav 1 tačka 3 Zakona javnim nabavkama (Službeni list CG” broj 74/2019), iz razloga nepredviđene hitnosti, te da primijeni što veće poštovanje konkurentnosti prilikom sprovođenja postupka”, piše u zaključcima sa sjednice Vlade.

Preporučujemo za Vas