nova grafička rješenja za nacionalne parkove

Prirodno bogatstvo (ne)će biti simbol Lovćena

Iz NPCG potvrdili da su donijeli odluku o promjeni znaka za to javno preduzeća i pojedine nacionalne parkove

13810 pregleda 34 reakcija 34 komentar(a)
Nova grafička rješenja za nacionalne parkove
Nova grafička rješenja za nacionalne parkove

Javno preduzeće Nacionalni parkovi Crne Gore (NPCG) i pojedini parkovi ubuduće će se javnosti predstavljati novim grafičkim rješenjem, na kojem, pored ostalog, NP Lovćen neće biti predstavljen simbolom surog orla.

Upravni odbor NPCG, kako su “Vijestima” juče kazali iz tog preduzeća, na sjednici 26. aprila donio je odluku o utvrđivanju znaka NPCG i organizacionih jedinica - NP Skadarsko jezero, Biogradska gora, Prokletije, Durmitor i Lovćen.

“Odluka o izradi istog proistekla je iz potrebe za novom vizuelizacijom koja je u skladu sa planovima upravljanja prirodnim bogatstvima koje predstavljaju nacionalni parkovi, u narednom periodu”, kazali su iz NPCG.

Za izradu novih grafičkih rješenja nije objavljivan konkurs.

“Za izradu zaštitnog znaka NPCG i organizacionih jedinica nije raspisivan konkurs, već je on rezultat rada novoosnovanog Kreativnog odjeljenja našeg preduzeća. JPNPCG nije imao dodatne troškove angažovanja spoljnjih saradnika za ovaj zadatak”, navodi se u odgovoru “Vijestima”.

“Izmjena postojećeg koncepta vizuelnog identita proistekla je iz stručne inicijative i procjene da postojeći vizuelni identitet ne ispunjava elemente koji bi na prvi pogled upućivali na važnost same institucije, odnosno nivo ozbiljnosti koju preduzeće predstavlja. U tom smislu, kompletna zamisao i koncept novog vizuelnog identiteta građen je sa idejom koja će odmah i na prvi pogled ostaviti utisak ozbiljnosti, prepoznatljivosti i čitljivosti u cilju ostvarivanja punog doživljaja putem neposrednog vizuelnog kontakta. Posebno je odrađeno i tipografsko, odnosno originalno prateće slovno rješenje, izvedeno u ćiriličnom, latiničnom i pismu na engleskom jeziku”, kazali su “Vijestima” iz NPCG.

Aktuelni logoi predstavljeni su u septembru 2018, istovremeno sa android aplikacijom i vebsajtom preduzeća. Kako je tada saopšteno, logo NPCG i svakog nacionalnog parka ponaosob, izrađeni su uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Crnoj Gori (UNDP).

Aktuelni logo ima oblik stabla, čiju krošnju čini pet kamenih cvjetova u nepravilnoj organskoj formi kamena, kao “dominantan prirodni materijal našeg podneblja”. Na svakom je i ilustracija životinje karakteristične za pojedini nacionalni park - divokoza za NP Durmitor, pelikan za NP Skadarsko jezero, jelen za NP Biogradska gora, medvjed je izabran kao simbol NP Prokletije, dok ptica, odnosno suri orao, stoji kao simbol NP Lovćen.

Grafička rješenja iz 2018. i dalje stoje na vebsajtu preduzeća, kao i na profilima na društvenim mrežama.

U više medija ovih dana objavljeno je da preduzeće NPCG i pojedinačni nacionalni parkovi imaju redizajniran logo, a objavljena su i nova grafička rješenja. Predsjednica UO NPCG Marina Jočić “Vijestima” je kazala da ne zna koje su ilustracije objavljene u medijima, ali i da je portalu CdM proslijedila grafička rješenja Mihaila Pavićevića, grafičkog dizajnera, zaposlenog u Kreativnom odjeljenju.

Prema rješenju iz medija, novi logo za NPCG i dalje sadrži ilustracije životinja i na njemu medvjed, divokoza, pelikan, jelen i suri orao okružuju mapu Crne Gore.

U rješenju koje se pripisuje Pavićeviću, međutim, za pojedinačne nacionalne parkove autor ne koristi iste simbole koji se nalaze na zajedničkom logou za NPCG. Zadržani su divokoza za NP Durmitor i pelikan za NP Skadarsko jezero, ali su izmijenjeni logoi za parkove Biogradska gora, Prokletije i Lovćen.

Tako logo za Biogradsku goru nema prepoznatljiv simbol koji se može povezati sa tim podučjem, logo NP Prokletije podsjeća na cvijet, ali može da prikazuje i vrhove Prokletija. Na logou za NP Lovćen umjesto surog orla, koji je simbol tog NP, sada je ilustracija građevine. Taj logo izazvao je i najviše diskusije na društvenim mrežama, gdje dio učesnika simbol kojim je predstavljen taj park, ne prepoznaje kao Njegošev mauzolej, već kao crkvenu kapelu na Lovćenu.

Prema Zakonu o zaštiti prirode, nacionalni park je “prirodno područje kopna ili područje mora, odnosno kopna i mora koje je određeno da štiti ekološki integritet jednog ili više ekosistema za sadašnje i buduće generacije”. D.KALAČ

Preporučujemo za Vas