Platforma Medical Inventory

Ministarstvo zdravlja i 33 zdravstvene ustanove povezane sistemom: Uvid u stanje opreme i nabavka materijala

Platforma Medical Inventory kreirana je u okviru podrške Austrijske agencije za razvoj /Austrian Development Agency – ADA/ i UNDP-a u Crnoj Gori, sa ciljem da pruži pomoć u borbi sa posljedicama pandemije COVID-19

2077 pregleda 1 komentar(a)
Foto: UNDP
Foto: UNDP

Ministarstvo zdravlja i 33 crnogorske zdravstvene ustanove odnedavno su povezani jedinstvenim sistemom, koji im omogućava uvid u stanje medicinske i zaštitne opreme, kao i efikasnu nabavku nedostajućeg materijala.

Kako je saopšteno iz Kancelarije UNDP u Crnoj Gori, to je urađeno kako bi svi zdravstveni radnici adekvatno bili zaštićeni na radnom mjestu u vrijeme pandemije COVID-19.

Navodi se da je novi informacioni sistem omogućio efikasniju nabavku i izbjegavanje situacija u kojima će zdravstvenim radnicima nedostajati zaštitna oprema ili materijal, kroz preciznije praćenje i izvještavanje o potrošnji i zalihama.

Platforma Medical Inventory kreirana je u okviru podrške Austrijske agencije za razvoj /Austrian Development Agency – ADA/ i UNDP-a u Crnoj Gori, sa ciljem da pruži pomoć u borbi sa posljedicama pandemije COVID-19.

„Zdravstvenim ustanovama je danas, nakon rada na izradi softvera tokom prošle godine, na raspolaganju platforma kojom se prati nabavka zaštitne medicinske opreme, njeno cjelokupno korišćenje i trošenje, ali i stanje na nivou svake zdravstvene ustanove pojedinačno“, kaže se u saopštenju.

Iz UNDP-a su pojasnili da je u svakoj od institucija obučen makar jedan korisnik, koji svakodnevno unosi podatke, koristeći modul za izvještavanje, analitiku i statistiku u realnom vremenu.

„Razvoj centralizovanog sistema završen je u oktobru, a sva potrebna tehnička podrška pružana je do kraja godine, kada je više od 65 korisnika obučeno za svakodnevni unos podataka. Platforma je sada u potpunosti funkcionalna“, navodi se u saopštenju.

Generalni direktor u Direktoratu za digitalno zdravlje Ministarstva zdravlja, Aleksandar Sekulić, kazao je da svaka od zdravstvenih ustanova ima mogućnost da u sopstvenoj organizaciji prati stanje medicinskog inventara.

„I na nivou Ministarstva zdravlja imamo način da upravljamo kvalitetnim generisanim podacima i provjeravamo gdje su najurgentniji momenti u kojima je potrebno reagovati“, rekao je Sekulić.

Prema njegovim riječima, cijela digitalizacija služi upravo tome – da bi se odluke koje donose organi, od lokalnih pa sve do Ministarstva, bazirali na kvalitetno generisanim indikatorima i mjerljivim podacima.

Stalna predstavnica UNDP u Crnoj Gori, Daniela Gašparikova, kazala je da vjeruje da će informacioni sistem, biti od pomoći zdravstvenim radnicima da se fokusiraju na suštinu svog posla – da liječe, vode računa o zdravlju i spašavaju živote ljudi u Crnoj Gori.

„Hvala vama – svim zdravstvenim radnicima na prvoj liniji odgovora – na nepokolebljivoj posvećenosti i istrajnosti u tome da vodite računa o zdravlju ljudi u Crnoj Gori i spašavate njihove živote“, poručila je Gašparikova.

Austrijska ambasadorka u Crnoj Gori, Ana Janković, smatra da će platforma, čiji je razvoj podržala Austrija, značajno unaprijediti funkcionisanje zdravstvenog sistema u Crnoj Gori.

„Ona predstavlja i znak naše solidarnosti u ovim teškim vremenima pandemije. Iskrenu zahvalnost i divljenje dugujem svim zdravstvenim radnicima koji na sebe preuzimaju veliki rizik i kojima će, nadam se, ova aplikacija biti od velike pomoći“, navela je Janković.