PREDSTAVLJEN KVARTALNI IZVJEŠTAJ ASK-A

U prvom kvartalu pokrenuta 162 postupka, prošle godine 25

Izvještaj su uz direktoricu Jelenu Perović predstavile predstavnice Agencije Milena Kustudić i Marija Savić.

5283 pregleda 1 komentar(a)
Foto: Miloš Rudović
Foto: Miloš Rudović

Agencija za sprečavanje korupcije je u prvom kvartalu ove godine pokrenula 162 prekršajna postupka zbog kršenja odredbi Zakona o sprečavanju korupcije koji se odnose na prijavu prihoda i imovine.

To je značajan rast u odnosu na 25 iz istog perioda prošle godine.

"Broj pokrenutih prekršajnih postupaka u I kvartalu 2021. godine u ovoj oblasti rada ASK značajno je veći u odnosu na iste izvještajne periode prethodnih godina, što je prvenstveno generisano intenzivnim radom i proaktivnim pristupom ASK. Naročito je povećan broj prekršajnih postupaka u dijelu predavanja izvještaja po stupanju na funkciju i po prestanku funkcije, te predavanja izvještaja sa netačnim i nepotpunim podacima", navodi se u izvještaju o radu u prvom kvartalu, koji je danas predstavljen na sjednici Savjeta Agencije.

Izvještaj su uz direktoricu Jelenu Perović predstavile predstavnice Agencije Milena Kustudić i Marija Savić.

Savjet Agencije je pohvalio rezultate.

Zbog kršenja odredaba Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja,Agencija je pokrenula 33 prekršajna postupka, od čega šest zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i 27 prekršajnih naloga.

"Tokom izvještajnog perioda, okončano je ukupno 29 postupaka (uključujući i one iz prethodnih godina), od čega su u 69 odsto izrečene sankcije. Ukupan iznos novčanih kazni je 5.283 eura. Svi realizovani prekršajni nalozi su blagovremeno plaćeni," navodi se u dokumentu.

U prvom kvartalu 2021. godine bilo je 40 prijava zviždača, što je za skoro četiri puta više u odnosu na isti period prethodne godine i najviše od početka rada Agencije na nivou prva tri mjeseca godine.

"Od ukupnog broja prijava zviždača u I kvartalu 2021, svega 12,5% (5) je podnijeto anonimno, značajno manje u odnosu na iste izvještajne periode prethodnih godina," navodi se u dokumentu.

Već u prvom kvartalu, kako se navodi, premašen je broj postupaka po prijavama u kojima je utvrđeno postojanje ugrožavanja javnog interesa u odnosu na cijelu 2016, 2017. i 2020. godinu, a na istom je nivou kao u 2018. i 2019.

Preporučujemo za Vas