dokumentaciju bilo teško obezbijediti, jer je bila “zagubljena“

Tužilaštvo šest godina ćuti o kadrovskim stanovima

Komisija za preispitivanje zakonitosti raspodjele 120 stanova za službenike i namještenike u Opštini Berane, u vrijeme kada je na vlasti bio DPS, specijalnom tužiocu predala je materijal još 2015. godine

7977 pregleda 7 komentar(a)
Foto: Tufik Softić
Foto: Tufik Softić

Kako je izvršena raspodjela kadrovskih stanova u Beranama tokom vladavine DPS-a, ko je i pod kojim uslovima došao do stanova, ko ih je dobio besplatno i sa kojim obrazloženjem, pitanja su koja su aktuelizovana u tom gradu nakon što je objelodanjen spisak državnih službenika koji su dobijali stanove praktično na poklon od Vlade Crne Gore.

Sa takvim problemom suočila se beranska lokalna vlast nakon što je u tom gradu DPS poražen 2014. godine. Godinu kasnije je formirana višestranačka Komisija za preispitivanje raspodjele stanova za opštinske službenike i namještenike i nakon što je iz koalicije Zdravo Berane (SNP, DF) saopšteno “da je raspodjelom stanova u Beranama upravljala organizovana kriminalna grupa”.

Materijal do kojeg su došli tokom višemjesečne provjere i interne istrage vođene unutar lokalne samouprave, Komisija za preispitivanje zakonitosti raspodjele stanova za kadrove u Opštini Berane, koju je formirala lokalna skupština, Specijalnom tužiocu je predala još prije skoro šest godina.

U pitanju je oko 120 stanova za lokalne službenike i namještenike, od čega preko pedeset takozvanih kadrovskih, i deset besplatnih koje je u to vrijeme dodijelio ministar prosvjete Slavoljub Stijepović.

Predsjednica mješovite komisije koja je preispitivala postupak raspodjele stanova, odbornica DF-a Vida Ivanović, napisala je na svom Fejsbuk profilu da je te 2015. godine, šest punih mjeseci danonoćno radila na otkrivanju malverzacija pri raspodjeli stanova u Beranama.

“Naporan rad, sakrivena dokumenta, nezakonitost na sve strane, prijetnje meni, stotine tekstova u pisanim i elektronskim medijima”, podsjetila je Ivanović.

Ona je napisala i da su krivične prijave koje su podnesene specijalnom tužilaštvu “sa stotinu dokaza bile plod mukotrpnog rada na koji tužilaštvo nije reagovalo“.

“U jednom trenutku zatražili su nam da ovjerimo svu dokumentaciju i da je eventualno dopunimo, što smo i učinili. Od tada ništa... Nemamo povratnu informaciju šta se radi i da li je u toku izviđaj, a valjda je trebalo da nas neko obavijesti“, kazal je Ivanović ranije za “Vijesti”.

Ona je objasnila da je dokumentaciju bilo teško obezbijediti, jer je bila “zagubljena“.

“Devedeset odsto dokumentacije je bilo zavedeno u Opštini, ali je nije bilo u arhivi. Kako smo došli do dokumentacije, to nije za priču, ali i dalje ostaje pitanje gdje je bila dokumentacija, odnosno zašto je nema u opštinskoj arhivi“, pita Ivanović.

Ona objašnjava da je komisija “dokazala sa potpunom dokumentacijom da je postupak raspodjele stanova i odluke koje su donesene u vezi sa raspodjelom bili u svakom pogledu nezakoniti”.

“Opština Berane je uložila oko milion i po eura, dok nemamo podatke o tome koliko će koštati sudski troškovi u postupcima koje četiri radnika vode protiv Opštine zbog nezakonte raspodjele. Fond za stambeno-solidarnu izgradnju je zaradio blizu dva miliona eura“, kaže Ivanović.

Priča oko dodjele kadrovskih stanova u Beranama počela je 2011. godine, nakon što su na prigodnoj svečanosti, direktor crnogorskog Fonda za stambeno-solidarnu izgradnju Danilo Popović i sada bivši predsjednik Opštine Vuka Golubović uručili odabranim “kadrovima” ključeve u novosagrađenim zgradama.

Prije toga, u julu 2009. godine, Golubović je kao tadašnji predsjednik Opštine, donio odluku o rješenju kadrovskih potreba.

U toj odluci je, između ostalog, precizirano da su zaposleni koji po osnovu kadrovskih potreba riješe stambeno pitanje, dužni da u Opštini Berane ostanu u radnom odnosu najmanje pet godina od dana dobijanja stana. U izvještaju Komisije je konstatovano, između ostalog, da su određena lica u međuvremenu prodala kadrovske stanove kupljene po povoljnim, odnosno subvencionisanim cijenama. Takođe je bilo propisano da pravo na stan ima zaposleni kadar koji nema adekvatan stan, odnosno porodičnu kuću u svojini.

“Stanove su dobijala lica koja imaju i kuće na tri sprata”, moglo se čuti svojevremeno u lokalnom parlamentu.

Opština Berane je obezbijedila i zemljište za izgradnju tri zgrade sa 120 stanova, kao i komunalnu insfrastrukturu. Opština se uz to, radi subvencionisanja cijene kadrovsih stanov, kreditno zadužila u visini od preko pola miliona eura i to na period od deset godina, sa kamatnom stopom od osam odsto.

Nakon svega toga, stanari jedne od tih zgrada, takozvane Holandske kuće, strahuju da su njihovi stanovi još i pod hipotekom, iako redovno izmiruju kredite na osnovu kojih su ih otkupili. Komisija je, naime, precizno utvrdila da je u to vrijeme Opština Berane ugovor o hipoteci potpisala sa Holandskim investicionim fondom (DIGH) 30. oktobra 2010. godine.

U tom ugovoru je objašnjeno da vrijednost hipoteke iznosi 539.329 eura i da će u slučaju da potraživanja ne budu izmirena u roku hipotekarni povjerilac, odnosno DIGH, pisanim putem obavijestiti dužnika da će pristupiti namirenju potraživanja iz cijene postignute vansudskom prodajom nepokretnosti.

Iz raspoložive dokumentacije se može vidjeti da je Opština Berane 9. decembra 2010. godine, odnosno tri mjeseca nakon ugovora o hipoteci, prava i obaveze iz tog ugovora prenijela na Fond za stambeno-solidarnu izgradnju, sa čime su se složili i Holanđani.

Predsjednica Komisije navodi da joj nije jasno zašto su pravljene takve transakcije.

“Postavlja se pitanje zašto je tadašnje opštinsko rukovodstvo svoje vlasništvo nad zgradom Holandska kuća prenijelo na Fond za stembeno-solidarnu izgradnju. Zašto se Opština zaduživala kreditno za nešto sa čim ne raspolaže. U krajnjem, postavlja se pitanje da li stanari koji redovno izmiruju kreditne obaveze mogu da ostanu bez stanova ako Fond ne izmiri dugovanja prema investitoru iz Holandije. Postavlja se i pitanje gdje je danas Opština Berane kojoj pristižu rate kredita podignutog radi izgradnje Holandske zgrade”, poručila je Ivanović.

Zanima ih samo brojka od preko 60 spornih dodjela

Komisija za preispitivanje raspodjele kadrovskih stanova, koju je formirala Skupština opštine iz redova odbornika svih partija, došla je i do saznanja da su Opština Berane i Fond za stambeno-solidarnu izgradnju početkom sporne 2011. godine, u vrijeme kada su stanovi dijeljeni, potpisali ugovor o novčanom zajmu po osnovu preuzimanja kredita kod DIGH.

Ivanović objašnjava da ih u principu ne zanimaju stanovi namještenika i običnih radnika i službenika, odnosno da ih zanima brojka od preko šezdeset kadrovskih stanova, podijeljenih po povoljnim uslovima ili besplatno.