Kod dječjeg alergologa u avgustu, psihijatra u julu

Prema podacima KC, na sedmičnom nivou u Poliklinici Instituta za bolesti djece (IBD) obavi se 1.500 do 2.000 pregleda

18783 pregleda 9 komentar(a)
Ultrazvučne preglede moguće obaviti u roku od petnaestak dana, Foto: Boris Pejović
Ultrazvučne preglede moguće obaviti u roku od petnaestak dana, Foto: Boris Pejović

Većinu pregleda u Dječjoj bolnici Kliničkog centra (KC) moguće je uraditi u roku od mjesec i po, dok se kod dječjeg psihijatra i alergologa čeka dva i tri mjeseca.

Prema podacima KC, na sedmičnom nivou u Poliklinici Instituta za bolesti djece (IBD) obavi se 1.500 do 2.000 pregleda, a prosječno po radnom danu 150 do 200.

Direktorica KC Ljiljana Radulović prošle sedmice “Vijestima” je kazala da bi pravu sliku našeg zdravstvenog sistema predstavljali uporedni podaci koji pokazuju koliko se na specijalističke preglede čeka u regionu, ali i u najrazvijenijim zemljama Evrope.

Ona je pojasnila da pacijent može da obavi pregled u privatnoj zdravstvenoj ustanovi samo za oblasti za koje je sklopljen ugovor o privatno-javnom partnerstvu. Istakla je da specijalista, koji indikuje dopunsku dijagnostiku i smatra da proceduru treba uraditi po prioritetu, može da je uradi u okviru hitne ambulante, ali i da se specijalistički pregledi rade i vikendom.

Liste čekanja na dan 17. maj u Poliklinici pokazuje da se pregledi u hitnoj ambulanti rade istog dana, hirurškoj, reumatološkoj i neonatološkoj u roku od tri dana, dok je pregled ovog mjeseca moguće uraditi i u ortopedskoj, urološkoj, neurološkoj, kardiološkoj, hematološkoj, pulmološkoj i nefrološkoj ambulanti.

Prvi slobodan termin za pregled u gastroenterološkoj ambulanti je 9. jun, kod dječjeg psihijatra 6. jul, dok je dječji alergolog dostupan tek od 11. avgusta.

U kabinetu za elektroencefalografiju (praćenje elektro aktivnosti mozga) prvi slobodan termin je 21. jul, dok se u kabinetu za holter i ergometriju pregledi zakazuju u roku od nekoliko dana.

Prema podacima KC, ultrazvuk kukova i rendgden moguće je uraditi u roku od nekoliko dana, kao i preglede skenerom, dok se na ultrazvučne preglede čeka petnaestak dana. Prvi slobodni termini za magnetnu rezonancu su 10. i 15. jun.

U psihijatrijskoj ambulanti Centra za autizam prvi slobodan termin je 8. jul, dok je preglede u fizijatrijskoj ambulanti moguće uraditi tokom prve polovine istog mjeseca.

U tri psihološka kabineta Centra za autizam djeca se mogu pregledati već početkom juna. U kabinetu defektologa-somatopeda nema listi čekanja, dok se pregledi kod defektologa i logopeda zakazuju u roku od petnaestak dana.

Direktorica KC ranije je u intervjuu “Vijestima” kazala da u IBD radi 19 subspecijalista, 45 specijalista i 25 specijalizanata i kliničkih doktora. Pojasnila je da je ta ustanova, na početku njenog mandata, sada raspisala još šest specijalizacija i 12 užih specijalizacija za tu organizacionu jedinicu.

Govoreći o nedostatku kadra, kazala je da Crna Gora ima samo jednog specijalistu dječje psihijatrije, da se ove godine dvoje ljekara vraća sa usavršavanja i da je plan da još dvoje doktora krenu na tu specijalizaciju u 2021. Kazala je da samo jedan specijalista dječje psihijatrije smanjuje za 700.000 eura godišnji trošak Fonda za zdravstveno osiguranje.

“Vijesti” su prošle sedmice objavile da su prvi slobodni termini za kolonoskopski pregled u KC mogući tek u avgustu, zbog čega su pojedini pacijenti prinuđeni da ovu vrstu dijagnostike rade kod privatnika i to po cijeni od oko 150 eura.

Pacijenti tvrde da se na kardiološki i gastroenterološki pregled u najvećoj zdravstvenoj ustanovi takođe čeka i do dva mjeseca.

Radulović je na početku mandata najavila da će zaposleni raditi u ambulantama u dvije smjene vikendom kako bi se eliminisale liste čekanja na specijalističke preglede.

Ona tvrdi da trenutno veoma mali broj pacijenata čeka duže od mjesec termin za pregled ili operaciju i da su liste čekanja manje nego u nekim prethodnim godinama kada nije bilo epidemije koronavirusa.