Rješavaju problem kanalizacije

Kolašin bi septičke da pošalje u istoriju

Planirano proširenje kanalizacione mreže, odnosno povezivanje više naselja na postojeću

5275 pregleda 2 komentar(a)
Kolašin, Foto: Dragana Šćepanović
Kolašin, Foto: Dragana Šćepanović

Kolašinska lokalna uprava odredila je lokaciju za izgradnju, odnosno proširenje kanalizacione mreže za komunalne otpadne vode.

Kako se navodi u opštinskom Nacrtu programskog zadatka, proširenje kanalizacione mreže planirano je da počne povezivanjem na postojeću kanalizacionu mrežu više objekata, među kojima su Dom zdravlja, Centar za kulturu, zgrada pošte, pijaca... Takođe, projektovano je povezivanje na kanalizacionu mrežu prigradskih naselja Babljak, Breza, Rogobore, Selišta, Bašanje Brdo i djelovi Smailagića Polja.

“Zbog toga bi trebalo izgraditi nekoliko kolektora u ulicama Dunje Đokić, Boška Rašovića, Breze i Mirka Vešovića. U toj fazi treba sagraditi kolektore fekalne kanalizacije u naseljima Breza, Gornji Pažanj, Donji Pažanj, Dulovine, Smailagića Polje... Posljednji korak za širenje kanalizacione mreže uključuje sve dodatne sekundarne, prigradske i industrijske kolektore potrebne u gradu i na periferiji“, piše u Nacrtu.

U tom dokumentu konstatovano je da veliki broj kolašinskih domaćinstava otpadne vode ispušta u lokalne vodotoke.

Procjenjuje se da je u upotrebi 1.300 privatnih septičkih jama, od kojih su 95 odsto vodopropusne.

Izgradnja kolašinske kanalizacione mreže za komunalne otpadne vode započeta je 1995. Radovi na pojedinim djelovima trajali su sve do lani. Kanalizacioni sistem je uglavnom izgrađen u okolini centralnog gradskog trga, ali broj stanovnika koji su trenutno priključeni na mrežu je oko 850 (257 kanalizacionih priključaka), što je svega 8,5 odsto od ukupnog broja stanovnika kolašinske opštine.

Kanalizacioni sistem čine dva kolektora koji zajedno čine glavni kolektor prečnika u blizini Autobuske stanice. Otpadne vode iz kanalizacionog sistema Kolašin ispuštaju se direktno u lagune smještene na sjeveru grada na području Breze, svega 25 metara udaljenim od Tare.

Urađen je nacrt Programskog zadatka za izgranju infrastrukturnih priključaka za potrebe postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV). Prema dokumentu, PPOV trebalo bi da bude locirano u Bakovićima.