prirodno-matematički fakultet

Odobrili mentorku, sada osporavaju njen rad

Magistrand na PMF-u optužuje upravu fakulteta da koči njegov naučni rad i da bez razloga ne usvajaju izborne predmete koje predlaže njegova mentorka. Vijeće je, prema navodima dekana, njene predloge odbilo zbog "krajnje nezadovoljavajućeg odnosa" prema nastavi i drugim radnim obavezama

18282 pregleda 24 reakcija 24 komentar(a)
Zgrada Tehničkih fakulteta u Podgorici, Foto: Boris Pejović
Zgrada Tehničkih fakulteta u Podgorici, Foto: Boris Pejović

Magistrand na Prirodno-matematičkom fakultetu (PMF) državnog Univerziteta Miloš Manojlović ne može da prema planu završi magistarske studije, jer Vijeće fakulteta, kako kaže, bez očiglednih razloga nije prihvatilo izborne predmete koje je predložila njegova mentorka prof. dr Gordana Laštovička Medin.

Iz uprave PMF-a kazali su da je Vijeće njene predloge odbilo jer je "odnos koleginice Lastovička Medin prema nastavi i drugim radnim obavezama krajnje nezadovoljavajući, već duži niz godina".

"I da Vijeće PMF-a ne treba da joj povjerava mentorstvo (nadzor) nad radom bilo kojeg studenta", kazao je "Vijestima" pored ostalog dekan Predrag Miranović.

Sa PMF-a, međutim, nisu obrazložili i kako je profesorica Laštovička Medin ipak mentorka na magistarskim studijama.

Miloš Manojlović magistarske studije na PMF Univerziteta Crne Gore upisao je u oktobru 2019. godine.

"Pri upisu na studije odabrao sam prof. dr Gordanu Laštovičku Medin za svoju mentorku, u nadi da ću svoje magistarske studije moći da posvetim fizici detektora", ispričao je on "Vijestima".

Manojlović je član više timova koji učestvuju u različitim projektima, a trenutno je u Evropskom vijeću za nuklearna istraživanja (CERN), kao dobitnik IAEA stipendije za rad na SEEIIST projektu hadronske terapije liječenja karcinoma...

Prema njegovim riječima, profesoricu Laštovička Medin birao je za mentorku jer je ona i inicirala nekoliko projekata na kojima je ranije angažovan, te da je smatrao da je ona kompetentna za obast koja njega primarno interesuje.

"Sa istom profesoricom sam sarađivao u više navrata - bila mi je mentorka na diplomskom radu; kroz bilateralni projekat sa Institutom 'Jožef Stefan', ali i kroz tromjesečni rad u laboratoriji na Institutu 'Ruđer Bošković' na karakterizaciji poluprovodničkih detektora. Profesorica Medin je pristala da bude moj mentor na magistarskim studijama, a kako na PMF-u nije bilo izbornih predmeta koji bi na specifičan način obrađivali pomenute teme, podnijela je predlog za nove ECTS kataloge za dva nova predmeta. Ovo je uobičajena praksa na PMF-u, međutim, u mom slučaju će se desiti nešto nezapamćeno", kazao je Manojlović, dodajući da na sjednici u decembru 2019. njegovi predmeti nisu dobili većinu glasova Vijeća.

"Time ostajem uskraćen za dva izborna predmeta. Na sljedećoj sjednici se dogodilo isto. Na takvu odluku sam odmah podnio žalbu, a zatim urgenciju za rješavanje istog postupka i arhivirao ih u Rektoratu, sve u razmaku od nekoliko nedjelja, ali mi nikada na iste nije odgovoreno", kazao je on.

Manojlović tvrdi i da je razgovarao sa dekanom PMF-a, da je pisao bivšem rektoru Danilu Nikoliću, da je podnio dvije žalbe, ali da više od godinu nije dobio odgovor. Obratio se i novom rektoru Vladimiru Božoviću.

"Koji je iskazao dobru volju da se slučaj riješi. Međutim, na sjednici koja je održana 18. maja ponovo je Vijeću poslat, po treći put, jedan novi ECTS katalog. Rezultat je bio isti. Predmet se odbija, bez ikakvog obrazloženja. U međuvremenu sam tražio i da mi se objasni šta nije u redu sa predloženim predmetima, da eventualno moje mentroka koriguje nešto, ukoliko je potrebno i da mi se detaljno objasni razlog neprihvatanja mojih izbornih predmeta. Odgovor je izostao", kaže Manojlović.

Novi ECTS katalozi, kako je pojasnio dekan PMF-a Predrag Miranović, usvajaju se na sjednicama Vijeća, koje se održavaju jednom mjesečno.

"I uobičajeno je da se predlog za novi izborni predmet usvaja na prvoj narednoj sjednici, nakon dostavljanja predloga (osim ukoliko se predlog dostavi neposredno pred sjednicu, u kojem slučaju mora da se sačeka naredna sjednica vijeća)", kazao je on.

Prema njegovim riječima, prof. dr Lastovička Medin je prije nekoliko mjeseci podnijela predlog za dva izborna predmeta na magistarskim studijama fizike.

"Nedavno je podnijela predlog za još jedan izborni predmet. Izborne predmete može da usvoji jedino Vijeće PMF-a. Da bi se donijela odluka, potrebno je da za nju glasa višeod 50 odsto ukupnog broja članova Vijeća. Za odluku o prihvatanju izbornog predmeta, glasalo je manje od 50 odsto ukupnog broja članova, što znači da predlog nije prihvaćen. Argumentacija članova Vijeća koji su bili protiv ovog predloga jeste da je odnos koleginice Lastovička Medin prema nastavi i drugim radnim obavezama krajnje nezadovoljavajući, već duži niz godina, i da Vijeće PMF-a ne treba da joj povjerava mentorstvo (nadzor) nad radom bilo kojeg studenta", kazao je Miranović "Vijestima".

Prof. dr Laštovička Medin redakciji je rekla da je tema sjednice ECTS katalog, a ne "ni mentorstvo, nadzor...".

"Ja sam redovni profesor, i dok sam profesor to pravo mi ne mogu oduzeti. Ja zaista ne znam ko je njih odredio da procjenjuju (niti kako sami sebi dodjeljuju pravo koje im zakonski ne pripada)... da li se meni može 'povjeriti mentorstvo (nadzor) nad radom bilo kojeg studenta'. Umjesto da se piše o fantastičnim rezultatima koje (Manojlović) postiže (nema u Crnoj Gori niti jednog studenta koji trenutno ima CV kao on, niti znanje koje on trenutno ima, trenutno je u CERN-u jer je jedini koji je dobio prestižnu IAEA stipendiju i radi za interes CG - na SEEIIST projektu). Umjesto toga, piše medijima i traži pomoć (jer mu ja ne mogu pomoći), a on je uporan da se bori", kazala je Laštovička Medin.

Ona se prije desetak dana obratila Miranoviću i Božoviću, podsjećajući na dosadašnja događanja u vezi sa njenim predlozima za predmete na magistarskim studija za Miloša Manojlovića.

Navela je da Vijeće PMF-a u novembru i decembru 2019. nije prihvatilo ECTS kataloge, a Miranovića optužila da odluke nije proslijedio Senatu UCG, da Vijeće PMF-a "nije nikada glasalo o predmetu 'Tehnološki transfer i aplikacije fizike visokih energija u medicinskoj fizici i biomedicinskom inženjeringu', niti postoji informacija o tome u zapisnicima".

U dopisu dekanu PMF-a i rektoru UCG u koji su "Vijesti" imale uvid, ona je nedavno od Miranovića tražila i da Senatu UCG proslijedi odluku sa sjednice od 18. maja, kada nije prihvaćen ECTS katalog "Nuklearna elektronika".

"Takođe zahtijevam da u obrazloženju, koje će ući u zapisnik za sljedeću sjednicu Vijeća, ne pišete da je Vijeće glasalo o predlogu ECTS kataloga 'Nuklearna elektronika'. Vijeće nije glasalo o predlogu...", navodi ona, dodajući da su se članovi Vijeća umjesto toga, bavili njenim privatnim životom.

Manojlović tvrdi i da je razgovarao sa dekanom PMF-a, da je pisao bivšem rektoru Danilu Nikoliću, da je podnio dvije žalbe, ali da više od godinu nije dobio odgovor, a obratio se i novom rektoru Vladimiru Božoviću

Pozivajući se na Zakon o visokom obrazovanju, student ima pravo na kvalitetno obrazovanje i objektivno ocjenjivanje, da pohađa predavanja, seminare i ostale vidove nastave, kao i pravo na jednakost i zaštitu od diskriminacije, Miloš Manojlović je "Vijestima" kazao da se u njegovom slučaju zakon ne poštuje.

"Niti imam predmete, pa stoga, ne mogu ni imati kvalitetno obrazovanje, samim tim ne mogu ni pohađati predavanja, ali nisam ni ravnopravan sa ostalim studentima, jer ih drugi studenti bez problema imaju. Takođe, brojne su povrede Etičkog kodeksa UCG - član 1, između ostalog, koji se tiče diskriminacije, ali i zloupotrebe službenog položaja. Ovdje je posrijedi zloupotreba položaja u svrhe obračunavanja sa kolegama, ne uzimajući u obzir da je to ujedno i apsolutna opstrukcija rada studenta", rekao je on.

Prema njegovim riječima, takvim postupanjem koče se njegove magistarske studije i utiče se na tok njegovog daljeg rada. "Dodatno, čini mi se i eventalna materijalna šteta, jer je Predlogom zakona o dopuni zakona o visokom obrazovanju bilo predviđeno da studenti koji magistriraju u 2020/2021. nisu dužni da snose troškove za magistarski rad", poručio je on.