NEREDOVNO PLAĆAJU POREZ

Kolašin: Dug za nekretnine 2,1 milion eura

To je konstatovao nezavisni revizor završnog računa budžeta za minulu godinu Dragiša Keković, objašnjavajući da taj iznos uključuje dug građana i firmi, stariji od pet godina
67 pregleda 0 komentar(a)
Kolašin, Foto: Dragana Šćepanović
Kolašin, Foto: Dragana Šćepanović
Ažurirano: 25.11.2017. 17:07h

Gotovo 2,1 milion eura potražuje Opština Kolašin po osnovu poreza na nepokretnosti.

To je konstatovao nezavisni revizor završnog računa budžeta za minulu godinu Dragiša Keković, objašnjavajući da taj iznos uključuje dug građana i firmi, stariji od pet godina.

"Imajući u vidu mogućnost zastare prema zakonu o poreskoj administraciji, neophodno je do kraja 2017. godine obaviti popis svih potraživanja, usaglasiti stanja, odrediti starosnu strukturu i njihovu vrijednost svesti na realno naplative iznose i ubrzati dinamiku njihove naplate”, preporučio je Keković.

On je zaključio da su potraživanja po osnovu zakupa veća od 231.000 eura i da su neka od njih starija od tri godine.

Prema zakonu o obligacionim odnosima, toliki je period zastarjelosti.

Keković tvrdi i da se evidencija o obveznicima poreza na nepokretnosti zasniva na bazi podataka Uprave za nekretnine , koja nije potpuna zbog činjenice da na teritoriji Opštine postoji veliki broj nelegalno izgrađenih objekata.

Ta evidencija, napominje on, nije ni ažurna, “zato što se promjene vlasništva nad nepokretnostima blagovremeno ne evidentiraju u Upravi za nekretnine ”.

"Rukovodstvo Opštine treba da razmotri mogućnost naplate poreza na nepokretnost i za objekte koji su sagrađeni van urbanističkog plana. A sve u cilju tretiranja vlasnika tih nepokretnosti kao poreskih obveznika”.

Keković kaže i da, iako lokalnim samoupravama pripada 70 odsto naplaćenih prihoda od koncesionih i drugih naknada za eksploataciju prirodnih bogatstava, one ne utiču na dinamiku njihove naplate.

"Prema izvještaju Uprave za šume, nenaplaćena potraživanja 31. decembra prošle godine za Opštinu Kolašin, po osnovu koncesionih naknada za eksploataciju šuma, iznose 411.473 eura. Od toga Opštini pripada 288.031 eura. Ta potraživanja su evidentirana u Poreskoj upravi, zbog čega je neophodno ubrzati njihovu naplatu zbog mogućnosti zastarijevanja“.