"Rodno zasnovano nasilje je neprihvatljivo, nije neizbježno, može se spriječiti"

Misija OEBS- a u Crnoj Gori i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava prepoznaju povezanost u osnaživanju rodne ravnopravnosti, smanjenju nasilja nad ženama i obezbijeđivanju sigurnosti za sve građane i građanke pod jednakim uslovima
0 komentar(a)
Nasilje nad ženama, Foto: Shutterstock
Nasilje nad ženama, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 24.11.2017. 12:59h

Relevantne institucije moraju da se bave rodno zasnovanim nasiljem efikasnije na dnevnoj osnovi, a ne samo tokom trajanja kampanja, ocjenjuje se u zajedničkom saopštenju Misije OEBS-a u Crnoj Gori i Ministarstva za ljudska prava.

Misija i Ministarstvo, povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, osuđuju svaki vid rodno zasnovanog nasilja.

Nasilje nad ženama, kako se navodi, ostaje jedno od najtežih kršenja ljudskih prava u svijetu.

"Rodno zasnovano nasilje je neprihvatljivo. Rodno zasnovano nasilje nije neizbježno. Rodno zasnovano nasilje se može spriječiti", kaže se u saopštenju.

Misija OEBS- a u Crnoj Gori i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava prepoznaju povezanost u osnaživanju rodne ravnopravnosti, smanjenju nasilja nad ženama i obezbijeđivanju sigurnosti za sve građane i građanke pod jednakim uslovima.

"Iz tih razloga borba protiv rodno zasnovanog nasilja i podrška inicijativama za ostvarivanje jednakih mogućnosti ne smije biti usputno ili privremeno pitanje", kaže se u saopštenju.

Borba protiv rodno zasnovanog nasilja, kako se ocjenjuje, zahtjeva temeljan i sveobuhvatan napor uz učešće svih relevantnih aktera.

Crna Gora je pristupila ovoj globalnoj inicijativi 2007. godine, i od tada Misija OEBS-a podržava isticanje napora koji se preduzimaju u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava.

"U partnerskom odnosu, nastavićemo da unaprijeđujemo stanje i sprovodimo kampanje za borbu protiv ovog društvenog problema", kaže se u saopštenju.

Ističe se da će se udruženim naporima dostići društvo jednakih mogućnosti u kojem žene nisu pogođene nasiljem.

Bonus video: