za prva četiri mjeseca ove godine

Pljevlja: Minus smanjen na 13,5 miliona eura

Opština je lokalnim javnim preduzećima čiji je osnivač dugovala 890.000 eura, a ustanovama kulture skoro 378.000 eura

3848 pregleda 4 komentar(a)
Golubović, Foto: Goran Malidžan
Golubović, Foto: Goran Malidžan

Opština Pljevlja dugovala je krajem aprila oko 13,5 miliona eura, što je za oko 1,4 miliona manje nego krajem prošle godine.

U odgovoru na odborničko pitanje, gradonačelnik Igor Golubović naveo je da su ukupne obaveze Opštine za prva četiri mjeseca ove godine smanjene za oko 1,4 miliona eura.

Krajem aprila, dospjele obaveze iznosile su 2,8 miliona eura, a najviše novca dugovalo se po osnovu bruto-zarada i doprinosa na teret poslodavca. Po tom osnovu, Opština Pljevlja dugovala je više od 1,35 miliona eura Upravi prihoda Crne Gore.

Opština je lokalnim javnim preduzećima čiji je osnivač dugovala 890.000 eura, a ustanovama kulture skoro 378.000 eura.

Na ostala dospjela dugovanja odnosi se 197.000 eura, navodi se u odgovoru.

Po osnovu reprograma poreskog duga iz prethodnog perioda, Opština Pljevlja duguje skoro pet miliona eura. Po osnovu reprograma poreskog duga na Opštinu Pljevlja odnosi se 2.698.000 eura, a po osnovu duga za reprogram javnih ustanova koje su korisnice budžeta - 652.000 eura.

Po osnovu reprograma poreskog duga za pet opštinskih preduzeća Opština Pljevlja Upravi prihoda duguje 1.562.000 eura.

Opština Pljevlja uspjela je u prethodnih nekoliko godina da izmiri više od šest miliona eura obaveze po osnovu više kredita uzetih kod poslovnih banaka i Investiciono-razvojnog fonda. Duguje 2,3 miliona eura Evropskoj investicionoj banci za kredit uzet za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Ugovor o kreditu potpisan je u februaru 2014. godine, a panirano je da ga Opština “zatvori” 2037.

Opština je posljednju ratu za kredit od 940.000 eura, uzet 2012. od Investiciono-razvojnog fonda, isplatila u februaru ove godine.

Po osnovu nedospjelih kamata na kredite Opština duguje oko 670.000 eura.

Za nezaakonito naplaćenu ekološku taksu u prethodnom periodu Opština Pljevlja Elektroprivredi duguje još 2.706.000 eura.

Vlada Duška Markovića je 2019. odobrila Opštini Pljevlja da nezakonito naplaćeni novac, koji je sa kamatom od 700.000 eura dostigao iznos od 3,2 miliona eura, vrati u deset rata u narednih deset godina, odnosno ovoj kompaniji godišnje ćr uplaćivati više od 300.000 eura.

Ovaj iznos za koji je ustavni sud utvrdio da je nezakonit, Opština Pljevlja naplatila je od EPCG u vrijeme kada je na njenom čelu bio kadar DPS-a Filip Vuković.

Od ukupno naplaćenog iznosa od EPCG, 1.987.331 euro odnosi se na nezakonito naplaćene naknade od Termoelektrane zbog zagađenja životne sredine za period april-septembar 2007. i za zaštitu i unapređenje životne sredine od 12. oktobra 2008. do 31. decembra 2012. Ostatak od 559.897 eura je na ime naplaćene lokalne komunalne takse od Elektrodistribucije Pljevlja za 2007.

EPCG je podnijela tužbu protiv Opštine Pljevlja kojom je tražila povraćaj nezakonito naplaćene ekološke takse u iznosu od 2.813.114 nakon, nakon što lokalna uprava, kako tvrde, nije htjela dobrovoljno da vrati novac.

Od prošle godine Oština Pljevlja počela je ponovo da naplaćuje ekološku naknadu od tri najveća zgađivača - Rudnika uglja, Termoelektrane i Rudnika olova i cinka “Gradir Montenegro”.

Samo po tom osnovu Opština je prošle godine prihodovala više od dva miliona eura.

U međuvremenu, “Gradir Montenegro” podnio je žalbu Ustavnom sudu smatrajući da je nezakonita odluka Opštine Pljevlja, na koju je saglasnost dala i prethodna Vlada. G. M.

Preporučujemo za Vas