Nije dobio potrebnu većinu glasova

Bjelicu neće više ni za dekana

UO UCG nije prihvatio predlog Vijeća Fakulteta za sport da tom ustanovom u naredne tri godine rukovodi bivši predsjednik tog upravljačkog tijela

6334 pregleda 9 komentar(a)
Bjelica, Foto: Filip Roganović
Bjelica, Foto: Filip Roganović

Upravni odbor Univerziteta Crne Gore nije prihvatio predlog Vijeća Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje da na čelu te ustanove u naredne tri godine bude profesor Duško Bjelica.

Za vršioca funkcije dekana do izbora novog, od 27. juna kada se završava mandat aktulenom rukovodiocu Fakulteta za sport Stevu Popoviću, imenovan je profesor Rešad Hadžić.

Kandidatura Bjelice za dekana nije dobila potrebnu većinu članova UO, a vršilac funkcije rektora Vladimir Božović je dao negativno mišljenje na predlog, uz obrazloženje koje se odnosi na raniji rad Bjelice na mjestu dekana Fakulteta za sport i predsjednika Upravnog odbora UCG.

Na ovo mišljenje, članovima UO dostavljen je prigovor koji potpisuju zaposleni tog Fakulteta i predstavnici studenata, kao i odgovor profesora Bjelice.

“Rukovodeći se razlozima iz mišljenja vršioca funkcije rektora o kandidaturi profesora Bjelice za dekana, UO je većinom glasova ukupnog broja članova, zaključio da postoje uslovi za pokretanje postupka za razrješenje profesora Bjelice kao člana UO UCG, saglasno odredbama člana 28 Statuta UCG”, saopšteno je nakon sjednice.

Dvije godine samog sebe ocjenjivao

Prema Statutu UCG, rektor daje mišljenje u postupku izbora dekana odnosno direktora univerzitetskih jedinica.

Božović u svom mišljenju navodi da uvid u prethodni angažman profesora Bjelice, kao nekog ko je rukovodio Fakultetom za sport, a istovremeno i UO UCG, upućuje na “nedopustivo kršenje zakona, uredbi, akademskih i moralnih načela, te unutrašnjih opštih akata (Statut, Kolektivni ugovor UCG)”.

“Profesor Duško Bjelica je, na osnovu uvida u zvaničnu dokumentaciju koja se vodi kod UCG, ali i objava koje su bile dostupne javnosti, koristio svoja ovlašćenja na neodgovarajući način, posebno u domenu raspolaganja materijalnim resursima fakulteta, odnosno Univerziteta, u periodu dok je bio dekan Fakulteta za sport, odnosno predsjednik UO UCG”, navodi Božović u mišljenju.

Podsjeća da je Bjelica pune dvije godine (od 2012. do 2014) istovremeno bio dekan Fakulteta za sport i predsjednik UO UCG.

“Neophodno ukazati da profesor Duško Bjelica krši opšte načelo nespojivosti funkcija...”, ističe vršilac funkcije rektora.

Božović u mišljenju još precizira da je na osnovu uvida u finansijsku evidenciju UCG, konstatovano da su Bjelici u periodu od februara 2013. do avgusta 2014. godine, obračunavana dva funkcionalna dodatka, dekanskog i dodatka za predsjednika UO, što je nešto više od 6.600 eura bruto.

Revizija i novac Fakulteta za privatne potrebe

Božović je skrenuo pažnju i na to da je unutrašnja revizija 2012, u vrijeme kada je Bjelica bio dekan Fakulteta za sport, na toj ustanovi našla brojne nepravilnosti.

Božović je u mišljenju pobrojao zatečene nepravilnosti, o kojima su “Vijesti” i ranije izvještavale.

Revizorka Sonja Raičević utvrdila je tada kršenje statutarne obaveze Fakulteta u smislu prenosa utvrđenog procenta prihoda od školarine UCG, te da su isplaćivane veće dnevnice jego što je trebalo za putovanja u Sloveniju, Banjaluku, Tuzlu i Skoplje.

Revizijom je, između ostalog, utvrđeno i da se nijesu donosile odluke na osnovu kojih se može utvrditi da li su naknade spoljnim saradnicima isplaćivane prije, ili poslije održanih vježbi i časova.

Utvrđeno je i da su saradnici primani mimo internog oglasa UCG i saglasnosti Senata, a zaključivani su ugovori, pema kojima se saradnicima isplaćuje honorar.

Revizijom je zamjereno i to što je računovođa radio obračune na osnovu usmenog zahtjeva dekana Bjelice,...

“Pored propusta, kršenja Statuta i odgovarajućih zakona, a na koje je u konačnom izvještaju ukazala revizorka, profesor Bjelica je sredstvima Fakulteta za sport plaćao i krajnje bizarne stavke (bodljikava žica, umrlice, ljekovi za smirenje…), a koje se ni na koji način ne mogu dovoditi u vezu sa realnim, a posebno ne sa opravdanim troškovima koje bi ta ili bilo koja druga univerzitetska jednica mogla da ima”, precizira Božović u mišljenju, pozivajući se i na tekstove koje su ranije “Vijesti” objavile.

Vršilac funkcije rektora još napominje i da je Bjelica, tokom obavljanja funkcije predsjednika UO, poslovnu karticu, “ne razumijevajući ili zloupotrebljavajući njenu funkciju, očigledno koristio za lične potrebe, a što se takođe utvrđuje uvidom u zvaničnu finansijsku dokumentaciju UCG”.

”Citatni kartel” i prijave studenata

Božović je upozorio i na to da je Bjelica dovođen u vezu sa fenomenom koji je u javnosti prepoznat kao stvaranje ”citatnog kartela”.

“Naime, uzimajući u obzir materijalne dokaze navedene u prijavi jednog studenta Fakulteta za sport… proizilazi da je profesor Bjelica, opet nažalost, u saradnji sa nekim kolegama sa Fakulteta za sport, na neprimjeren način podizao određene mjere sopstvene uspješnosti, posebno kad je u pitanju ‘citiranost’”, navodi Božović u mišljenju.

Kao dokaz dostavlja tekst “Vijesti”, u kojem relevantni sagovornici pojašnjavaju “citatne šeme”, ali i mejlove čelnih ljudi Fakulteta za sport, kojima su upozoravali studente:

“U svakom zadatku i u svakom pisanom radu, koji budete imali kod profesora Bjelice, obavezno u popisu literature uvrstite njegovu bibliografiju, koju vam šaljem u prilogu mejla”.