iz ekip ocijenili:

"Smanjenje cijena rominga u državama Zapadnog Balkana, obezbijediće značajne benefite..."

Iz EKIP-a su kazali da implementacija sljedeće faze smanjenja cijena usluga rominga u državama Zapadnog Balkana počinje 1. jula, kao i da je njena glavna karakteristika primjena takozvanog “roming kao kod kuće” sistema naplate

2812 pregleda 6 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Smanjenje cijena rominga u državama Zapadnog Balkana, koje će početi da se primjenjuje 1. jula, obezbijediće značajne benefite za privatne i poslovne korisnike u regionu, ocijenili su iz Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP).

“Ti benefiti će se, prije svega, odnositi na veće korišćenje usluga rominga bez straha od dobijanja visokih računa. Pored građana, kojima će takav način korišćenja rominga olakšati boravak u državama Zapadnog Balkana, značajnu korist će imati i poslovni korisnici, jer će im se značajno olakšati obavljanje poslovnih aktivnosti u regionu”, navodi se u saopštenju.

Iz EKIP-a su dodali da implementacija sljedeće faze smanjenja cijena usluga rominga u državama Zapadnog Balkana počinje 1. jula, kao i da je njena glavna karakteristika primjena takozvanog “roming kao kod kuće” sistema naplate.

To, kako je objašnjeno, znači da će se crnogorskim korisnicima usluge rominga u državama Zapadnog Balkana naplaćivati kao u mreži matičnog operatora u Crnoj Gori.

Iz EKIP-a su podsjetili da je Sporazum o smanjenju cijena usluga rominga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama u regionu Zapadnog Balkana zaključen 4. aprila 2019. godine u Beogradu, između predstavnika Srbije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova i Sjeverne Makedonije.

Primjena tog sporazuma je predviđena u nekoliko faza, od kojih se prva odnosila na smanjenje cijena usluga rominga u državama Zapadnog Balkana od 1. jula 2019. godine. Od 1. jula prošle godine primijenjeno je dodatno smanjenje cijena usluga rominga za dolazne pozive i pristup internetu.

Predstavnici EKIP-a su naveli da treća faza sniženja cijena usluga rominga treba da počne 1. jula i da je u cilju njene implementacije sprovela sve aktivnosti koje su predviđene sporazumom.

“Agencija je donijela odgovarajuće akte koji su neophodni za punu implementaciju ove faze, u skladu sa potpisanim sporazumom i propisima Evropske komisije (EK)”, navodi se u saopštenju.

EKIP je, između ostalog, donio odluku kojom je Crnogorskom Telekomu, Telenoru i M:telu naloženo da od 1. jula primijene sljedeći korak u smanjenju cijena usluga rominga u državama Zapadnog Balkana.

Donesen je i pravilnik o utvrđivanju detaljnih pravila o primjeni "politike fer korišćenja", o metodologiji procjene održivosti ukidanja dodatnih naknada za regulisane maloprodajne usluge rominga i o zahtjevu koji podnosi operator za potrebe te procjene. Tim dokumentima su precizno propisane situacije u kojima operatori mogu da odstupe od mehanizma naplate koji je propisan.

EKIP je usvojio i smjernice za implementaciju odluke i pravilnika na nivou maloprodaje, sa ciljem jednostavnije primjene tih propisa.

“Odluka, pravilnik i smjernice su u skladu sa odredbama Sporazuma o smanjenju cijena usluga rominga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama u regionu Zapadnog Balkana, kao i relevatnim propisima EK, na osnovu kojih je navedeni princip naplate primijenjen u članicama EU”, objašnjeno je iz EKIP-a.

Oni su dodali da pored regulisanih cijena maloprodajnih roming usluga, operatori mogu korisnicima rominga da ponude da za dnevnu ili za neku drugu fiksnu periodičnu naknadu koriste određenu količinu regulisanih usluga rominga.

“Operatori mogu korisnicima da ponude i drugačije cijene roaming usluga od onih koje su određene sporazumom i odlukom EKIP-a, koje korisnik može sam da odabere u slučaju da su povoljnije za njega. Prelazak sa regulisanih cijena na alternativne obavlja se u toku jednog radnog dana i besplatan je za korisnika”, objašnjeno je iz EKIP-a.

Preporučujemo za Vas