Stijović u radnoj posjeti Bijelom Polju

Razgovarali i o regulaciji korita rijeka Lim i Grnčar

Akcenat razgovora bio je usmjeren u pravcu unapređenja saradnje između lokalne samouprave i ministarstva

1668 pregleda 3 komentar(a)
Foto: Jadranka Ćetković
Foto: Jadranka Ćetković

Razvoj poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede samo su neke od tema o kojima je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Aleksandar Stijović razgovarao sa predsjednikom Opštine Petrom Smolovićem, prilikom radne posjete Bijelom Polju.

Akcenat razgovora bio je usmjeren u pravcu unapređenja saradnje između lokalne samouprave i ministarstva, kao i na realizaciji zajedničkih projekata od kojih je najznačajniji projekat "Regulacije korita Lima i Grnčara".

"Imali smo priliku da razgovaramo o različitim temama na polju razvoja poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Jedna od značajnijih tema je bila regulacije korita Lima, na lijevoj i desnoj obali Lima i mogućnost obezbjeđivanja dodatnih sredstava kako bi se i desna strana Lima uradila kao obaloutvrda", kazao je Stijović.

On je istakao da se razgovaralo o rješavanju problema vodovoda u Bistrici, za koje će ministarstvo pokušati da obezbijedi sredstva kako bi pomoglo lokalnu samoupravu u realizaciji ovog značajnoj projekta.

"Takođe, naši razgovori su išli u pravcu podrške plasteničkoj proizvodnji za poljoprivrednike, kao i sistematskom rješavanju problema oštećenja šumskih puteva koje svojom nebrigom uništavaju koncesionari", zaključio je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Smolović je upoznao Stijovića sa mehanizmima podrške poljoprivrednim proizvođačima sa nivoa lokalne uprave kroz mjere za podsticaje poljoprivredi i ruralnom razvoju.

"Mi iz Opštine Bijelo Polje očekujemo dodatno produbljivanje saradnje sa ministarstvom poljoprivrede. Uz sve ono što je ministar naveo kao teme o kojima smo danas razgovarali, ja bih dodao da smo razgovarali i o inicijativi koju smo pokrenuli mi iz Bijelog Polja, a tiče se saradnje između opština kroz koje protiče rijeka Lim. To je ministar podržao i pružiće nam podršku da kroz zajedničku saradnju apliciramo prema fondovima EU kako bi zašitili rijeku Lim, koja je rijeka od državnog značaja" , kazao je Smolović.