slučaj djevojčice koja je dugo trpjela neprijatnosti putem društvenih mreža

Dijete dovedeno u težak položaj

Zamjenica zaštitnika Snežana Mijušković dala je preporuke za Vladu i četiri ministarstva, kao i Centru za socijalni rad

7196 pregleda 4 komentar(a)
Centar za socijalni rad nije reagovao (Ilustracija), Foto: shutterstock.com
Centar za socijalni rad nije reagovao (Ilustracija), Foto: shutterstock.com

U slučaju djevojčice koja je dug vremenski period trpjela neprijatnosti putem društvenih mreža, institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda utvrdila je da je izostala pravovremena i koordinisana akcija, što je “u mnogome usložilo problem i prolongiralo njegovo djelovanje, a samim tim dovelo žrtvu u nezavidan položaj”.

Zamjenica zaštitnika Snežana Mijušković dala je preporuke za Vladu i četiri ministarstva, kao i Centru za socijalni rad.

Među glavnim preporukama je ona Ministarsvu unutrašnjih poslova i njenim organima da “angažuju sve kapacitete i preduzmu radnje i mjere na otkrivanju počinioca i pružanju zaštite djevojčici”.

U mišljenju se navodi da iz razloga zaštite privatnosti djeteta, ta institucija neće učiniti dostupnim pojedinosti ispitnog postupka.

Utvrđeno je da djevojčica dugo trpi neprijatnosti putem društvenih mreža, da su otvoreni profili pod njenim imenom na kojima se objavljuju njene fotografije u neprijatnom kontekstu i sa neprimjerenim sadržajima, da su na lažnim profilima objavljivane prijetnje djevojčici, njenoj porodici i prijateljima, kao i da se sa njega objavljivao njen nestanak, a nakon toga upućivane otvorene prijetnje da će joj se nestanak zaista i dogoditi.

Djevojčica i njeni roditelji u više navrata su prijavljivali centru bezbjednosti neprijatnosti, prijetnje i progon sa kojim se suočavaju.

“I pored prijavljenog uznemiravanja i evidentnih prijetnji, stiče se utisak da nadležni organi nisu sa dovoljnom pažnjom shvatali djevojčicine prijave, te zadugo tužilac nije nalazio elemente i adekvatan razlog za pokretanje postupka po službenoj dužnosti. Centar za socijlani rad kao veoma važna karika u procesu zaštite djeteta od bilo koje vrste nasilja i uznemiravanja još uvijek nije preduzeo niti jednu radnju u odnosu na djevojčicu i njenu porodicu,” navodi se u zaključcima Mijušković.

Ona dalje navodi da zabrinjava činjenica da nadležni nisu prepoznali da je u pitanju vid nasilja prema djevojčici zloupotrebom informacionih tehnologija, jer je to jedan od vrlo rasprostranjenih oblika nasilja i zlostavljanja posebno među adolescentima.

“Ovom slučaju se od strane tužioca posvećuje pažnja tek nakon nekoliko prijava koje su evidentno imale elemente proganjanja... Uznemirenost djevojčice i zabrinutost njene porodice je bila evidentna i jasno je ukazivala da su u položaju žrtve koja strahuje od sljedećeg ‘napada’ i mogućih ostvarivanja prijetnji,” navodi se u mišljenju.

Mijušković je preporučila Vladi da preduzme radnje i mjere na uspostavljanju koordinirane saradnje u cilju utvrđivanja efikasnih politika i zajedničkog djelovanja na suzbijanju i sprečavanju različitih vrsta zloupotreba djece putem interneta.