“Kroz ovaj projekat radićemo radne terapije u svakoj državi"

Nikšić: Unapređenje socijalne i zdravstvene zaštite OSI

Ukupna vrijednost projekta je nešto preko 472 hiljade eura, od čega Program sufinansira 85 odsto ukupne vrijednosti

4793 pregleda 0 komentar(a)
UZPD, Foto: UZPD
UZPD, Foto: UZPD

Udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju Nikšić (UZPD) organizovalo je dvodnevnu radionicu o socijalnim vještanima osoba sa invaliditetom kroz program prekogranične saradnje Hrvatske-Bosne i Hercegovine-Crne Gore.

Pored 16 predstavnika partnerskih organizacija, Agencije za razvoj opštine Tešanj, Osnovne škole „Josip Matoš“ iz Vukovara, JU Centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) Zenica i nikšićkog UZPD, prisustvovala je i Tatjana Perović, predstavnica opštinskog Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje. U okviru radionice organizovan je i obilazak IPC Tehnopolis, kao i upoznavanje sa radnim terapijama koje se realizuju u prostorijama NVO UZPD. Četiri osobe sa invaliditetom i četiri člana njihovih porodica prave različite suvenire, šiju na mašinama koje su nabavljene kroz ovaj projekat, a izrađuju i tihu knjigu.

Prof. dr Ismar Alagić, direktor Agencije za razvoj iz Tešnja, predstavio je sadržaj projekta i članove svog projektnog tima, a Nurđehan Šahinović, direktor Centra ZDK iz Zenice, aktivnosti ove organizacije u implementaciji projekta i svoj tim. Koordinatorka projekta ispred OŠ „Josip Matoš“ iz Vukovara, Dejana Varnica, komentarisala je zakonsku regulativu u Hrvatskoj, koja se odnosi na osobe sa invaliditetom. Aktivnosti Centar za djecu sa posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona predstavila je Meldina Ugarak, a nikšićkog Udruženja za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju Miluša Žugić.

“Kroz ovaj projekat radićemo radne terapije u svakoj državi. Kod nas će biti radne terapije na izradi suvenira, radna terapija sa psihologom, kao i muzička terapija. Sledeće godine planiramo da u sve tri države, i to u Nikšiću, Vukovaru i Tešnju, organizujemo Igre bez granica“, kazala je Žugić.

Moderatorka radionice Ivana Mihailović upoznala je prisutne sa pravnom regulativom i socijalnim vještinama osoba sa invaliditetom. Učesnici su diskutovali o uporednim praksama i iskustvima u njihovim državama i o položaju OSI, dok je psihološkinja Ivana Drašković Janjušević predstavila Zakon o radu i Zakon o sprječavanju diskriminacije lica sa invaliditetom i radne terapije kroz koje osobe sa invaliditetom mogu da poboljšaju svoje socijalne vještine.

Dvodnevna radionica realizovana je u sklopu projekta „Jednakost, poštovanje, prava = Društveno zadovoljstvo (ER2=S2) koji traje dvije godine. Ukupna vrijednost projekta je nešto preko 472 hiljade eura, od čega Program sufinansira 85 odsto ukupne vrijednosti.

Kroz projekat će se raditi na poboljšanju tehničkih i ljudskih kapaciteta institucija koje se bave ovim problemom, a radiće se direktno i sa osobama i djecom sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama.

„Institucije socijalne zaštite u prekograničnom području koje se bave osobama, posebno djecom sa smetnjama u razvoju obično djeluju lokalno ili na regionalnom nivou, ali samo unutar svoje države. Saradnja i umrežavanje takvih institucija između ove tri države još nije razvijena. Cilj nam je podijeliti i razmjeniti najbolje prakse institucija koje se bave ovom problematikom u prekograničnom prostoru. Institucije i organizacije za socijalnu zaštitu dobiće potrebne alate i opremu za unapređenje kvaliteta i sadržaja njihovih usluga. S druge strane, osobe sa invaliditetom i njihove porodice biće uključene u radne terapije koje će im omogućiti stvaranje nove dodatne vrijednosti“, kazala je Žugić.

Glavni cilj projekta je unapređenje socijalne i zdravstvene zaštite osoba sa smetnjama u razvoju kroz uvođenje novih inovativnih instrumenata socijalne zaštite, dok će zajedničke projektne aktivnosti doprinijeti povezivanju, saradnji, prenošenju znanja i dobroj praksi među socijalnim institucijama.

Preporučujemo za Vas