"otpočela s proaktivnim pristupom prema izazovima"

EK prepoznala rezultate Agencije

"Jasno je predočeno poboljšanje u svim oblastima rada Agencije, i prepoznati rekordni rezultati ostvareni za nešto više od pola godine, od oktobra 2020. do maja 2021. godine,” navodi se u saopštenju

5347 pregleda 0 komentar(a)
Sa sjednice Savjeta, Foto: antikorupcija.me
Sa sjednice Savjeta, Foto: antikorupcija.me

Savjet Agencije za sprečavanje korupcije zadovoljan je zbog pozitivnih zapažanja Evropske komisije o radu te institucije.

“Uporednim prikazom non-pejpera i posljednja dva izvještaja Evropske komisije o Crnoj Gori iz 2019. i 2020. godine, jasno je predočeno poboljšanje u svim oblastima rada Agencije, i prepoznati rekordni rezultati ostvareni za nešto više od pola godine, od oktobra 2020. do maja 2021. godine,” navodi se u saopštenju poslije sjednice Savjeta.

Osim članova Savjeta, sjednici koja je bila posvećena ocjenama o radu Agencije datim u radnom dokumentu EK o stanju u poglavljima 23 i 24 prisustvovale su direktorica Jelena Perović i načelnica Odjeljenja za međunarodnu saradnju, standarde i odnose sa javnošću Marina Mićunović.

U radnom dokumentu, briselska administracija ocijenila je da je nakon promjena u Savjetu Agencije i njenom rukovodstvu 2020. godine Agencija otpočela s proaktivnim pristupom prema izazovima u pogledu njene nezavisnosti, integriteta, nepristrasnosti, transparentnosti, neselektivnog pristupa i kvaliteta svojih odluka, unapređujudi sveukupan učinak.

“Izazovi koji su bili primijećeni u prethodnim izvještajima u pogledu nezavisnosti, integriteta, nepristrasnosti, transparentnosti, neselektivnog pristupa i kvaliteta odluka su u posljednjem dokumentu otklonjeni, uz konstataciju o ‘unaprijeđenju sveukupnog učinka’. Time su pruženi podrška i ohrabrenje Savjetu i Agenciji da nastavi sa preduzetim reformskim aktivnostima i pružanjem vidljivog doprinosa nadogradnji ambijenta vladavine prava i povjerenja građana u pravnu državu,” navodi se u saopštenju.

U dokumentu se, izeđu ostalog, konstatuje i da je Agencija počela da prati način života javnih funkcionera kako bi otkrila mogude nepravilnosti u prijavama prihoda i imovine, ali i da je Crna Gora među prve tri potpisnice Međunarodnog sporazuma o razmjeni podataka u svrhu provjere izjava o imovini, pripremljenog i pregovaranog među učesnicima Regionalne antikorupcijske inicijative.

“Uz razumijevanje da smo tek napravili početne korake u ispunjenju svoje misije, koja zahtijeva dugotrajan, slojevit i sistematski angažman, čvrsto riješeni da smanjujemo prostor za greške, i dalje ćemo biti privrženi doprinošenju smanjenja stvarnog i percipiranog nivoa korupcije”, poručila je ranije Perović.

Preporučujemo za Vas