"politički ciljevi SE stavljaju iznad vladavine prava"

Dukley marina Budva: Grubo se gaze ugovori sa stranim investitorima

"Nijedan predstavnik JP Morsko dobro ili Opštine Budva od dolaska na vlast nije našao za shodno da na bilo koji način komunicira sa nama o bilo kojem pitanju vezanom za Luku Budva"

8488 pregleda 11 komentar(a)
Foto: Nil Emilfarb
Foto: Nil Emilfarb

Dukley marina Budva saopštila je da današnjim zaključivanjem Sporazuma između JP "Morsko dobro" i Opštine Budva kojim se Luka Budva ustupa na korišćenje Opštini se grubo gaze ugovori sa stranim investitorima, te politički ciljevi stavljaju iznad vladavine prava.

Kompanija koja upravlja Lukom Budva smatra da je "bilo pošteno da zbog nekih političkih ili drugih ciljeva raskidaju ugovor, ali je sporno da to sprovode kroz ovakvo pravno nasilje i srozavanje reputacije Luke Budva i cijele Crne Gore".

"Stratex Grupa žali što državni organi Crne Gore grubo gaze ugovore sa stranim investitorima i svoje političke ciljeve stavljaju iznad vladavine prava. Ponovo pozivamo da se svi odnosi rešavaju pred sudom bez inspirisanja nasilja i nezakonitosti. Na snazi su čak dva ugovora izmedju Dukley Marina doo Budva i JP Morsko dobro, i to: Ugovor o korišćenju morskog dobra broj 0210-12/3 od 11.04.2002. produžen do 11.04.2027. kao i Privremeni ugovor o korišćenju morskog dobra broj 0210 – 440/25 od 12.06.2017. koji traje do raspisivanja koncesije ili konačnog rešavanja odnosa po Ugovoru od 11.04.2002.", navodi se u reagovanju kompanije.

Kako ističu ni jedan od ova dva ugovora nije raskinut niti je JP Morsko dobro u tom pravcu preduzelo bilo koju radnju.

"To što je Vlada Crne Gore stavila van snage zaključke br. 07-118 od 10.04.2017. godine ni u najmanjoj mjeri ne utiče na važenje Privremenog ugovora, s obzirom na to da to ni ugovorom ni zakonom nije predviđeno kao razlog za prestanak važenja ili raskid tog ugovora.Dukley Marina doo je svih ovih godina uredno ispunjavala apsolutno sve ugovorne obaveze i ne postoji ni jedan zakonski ili ugovorni razlog za raskid bilo kojeg od dva važeća ugovora. U svakom slučaju takve razloge JP Morsko dobro mora dokazati isključivo pred nadležnim sudom. Nijedan predstavnik JP Morsko dobro ili Opštine Budva od dolaska na vlast nije našao za shodno da na bilo koji način komunicira sa nama o bilo kojem pitanju vezanom za Luku Budva. Bilo je pošteno da kažu da zbog nekih političkih ili drugih ciljeva žele da raskinu ugovore, ali je sporno da to sprovode kroz ovakvo pravno nasilje i srozavanja reputacije i Luke Budva i čitave Crne Gore", zaključuju iz Dukley marina Budva.