Pljevaljska opštinska preduzeća u gubitku od 6,7 miliona eura

Radi prevazilaženja teške finansijske situacije, Opština Pljevlja donijela sanacioni plan, koji predviđa zabranu sponzorstava, donacija, stopiranje zapošljavanja i smanjenje broja zaposlenih

13638 pregleda 3 komentar(a)
Foto: Goran Malidžan
Foto: Goran Malidžan

Ukupan kumulativni gubitak na kraju prošle godine pet pljevaljskih opštinskih preduzeća bio je 6,7 miliona eura.

To pokazuju podaci iz Iz izvještaja o radu lokalniih preduzeća čiji je osnivač Opština Pljevlja.

Preduzeće Čistoća poslovalo je sa dobitkom od 123 hiljade eura, a preduzeće Lokalni putevi, koje je prethodnih godina poslovalo sa gubicima, prošlu poslovnu godinu završilo je sa viškom u kasi u iznosu od skoro 111.000 eura.

Od svih oštinskih preduzeća Vodovod je u najgoroj situaciji jer je prošlu poslovnu godinu završio sa gubitkom od 270.182 eura, što je za preko 76.000 eura više u odnosu na 2019. godinu. Kumulativni gubitak Vodovoda iznosi 2.649.144 eura.

To preduzeće prihodovalo je u 2020. godini 1.347.345 eura, što je za oko 80.000 više u odnosu na 2019. godinu, ali su rashodi iznosili 1.617.518 eura, što je za preko 155.000 evra više u odnosu na 2019. godinu.

Vodovod je najviše prihodovao od naplate vode - 877.093 eura, dok je od radova prihodovano 299.000 eura. Više od polovine rashoda odnosi se na zarade (614.788 eura) i na poreze i doprinose (284.037 eura), dok su 188.853 eura utrošena za materijal.

Ukupna potraživanja preduzeća na kraju prošle godine iznosila su 788.553 eura, a obaveze po osnovu poreza i doprinosa 1.039.167 eura. U programu rada za tekuću godinu navodi se da su ukupne obaveze 30. aprila 2021. godine iznosile 3.190.276 eura, od čega se na obaveze po reprogramima poreskih dugovanja za 2015. i 2017. godinu i tekuće poreske obaveze odnosi 2,1 milio eura.

Radi prevazilaženja teške finansijske situacije, donesen je sanacioni plan, koji predviđa zabranu sponzorstava, donacija, zatim zabranu ustupanja mehanizacije bez nadoknade, smanjenje direktnih troškova poslovanja za 72.000 eura, stopiranje zapošljavanja i smanjenje broja zaposlenih, pri čemu se navodi da šest zaposlenih ima uslov za odlazak u penziju.

Komunalne usluge, u koje je uveden stečaj u oktobru prošle godine, 2020. godinu završile su sa gubitkom od 90.753 eura, pa je ukupan gubitak porastao na 1.649.746 eura. Komunalne usluge prihodovale su prošle godine 241.444 eura, što nije bilo dovoljno ni da se pokriju bruto zarade koje su iznosile 288.393 eura. Najviše prihoda ostvarila je radna jedinica Pogrebne usluge, 74.352 eura. Ukupne kratkoročne obaveze na kraju prošle godine iznosile su 1.813.964 eura, a ukupna potraživanja od kupaca 177.877 eura.

Nakon komunalnih usluga, najveći kumulativni gubitak imaju Lokalni putevi i to 1.084.929 eura. Za razliku od 2019. godine kada su poslovali sa gubitkom od 42.416 eura, prošlu godinu završili su sa dobiti od 110.941 euro. Preduzeće je prihodovalo 604.772 eura, što je za 123 hiljade eura više u odnosu na 2019. godinu.

Opština je subvensionisala Lokalne puteve sa 513.834 eura, što je za oko 67,5 hiljada više u odnosu na 2019. godinu. S druge strane, rashode su smanjili sa 523.564 eura u 2019. godini na 493.830 eura u 2020. godini. Na bruto zarade preduzeće je utrošilo 254.806 eura, a dug za poreze i doprinose na kraju prošle godine iznosio je 936.052 eura, što je za oko 25.000 eura manje u odnosu na 2019. godinu. U prosjeku imaju 32 zaposlena a prosječna neto zarad iznosila je 395 eura.

Čistoća dvije godine uzastopno ostvaruje pozitivno poslovanje. Na kraju prošle godine dobit je iznosila 123.005, a u 2019. godini blizu 59.000 eura.

Ukupni prihodi preduzeća prošle godine iznosili su 2.288.306 eura, što je za preko 100 hiljada više u odnosu na 2019. godinu. Najviše novca prihodovano je od čistarine oko 1,3 miliona eura.

Iz opštinskog budžeta preduzeće je prihodovalo 655.478 eura. Ukupni rashodi na kraju prošle godine iznosili su 2.141.452 eura, što je za oko 45 hiljada više u odnosu na 2019. godinu. Za neto zarade utrošeno je 882.589 eura.

Uprkos pozitivnom poslovanju, kumulativni gubitak i dalje je visok i iznosi 767.218 eura, dok su kratkoročne obaveze iznosile 1.763.713 eura, od čega se 1.472.810 eura odnosi na poreze i doprinose na zarade. S druge strane, potraživanja preduzeća od kupaca na kraju 2020. godine iznosila su 2.099.674 eura.

Dobit preduzeća Grijanje, koje gaazduje gradskom kotlarnicom prošle godine iznosila je od 47.715 eura, za razliku od 2019. godine kada su poslovali sa gubitkom od 30.274 eura. Preduzeće je prošle godine prihodovalo 493.227 eura, što je za preko 50 hiljada više u odnosu na 2019. godinu. Više od polovine prihoda ili 275.000 eura otišlo je na zarade zaposlenih. Po osnovu reprograma poreskog duga duga iz 2015. i 2017. godine preduzeće duguje preko 201.000 eura.

Bonus video: