Objavljen Pravilnik o izgledu i sadržaju obrasca izvoda iz registra životnih partnerstava lica istog pola

Pravilnik je potpisao ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović

12681 pregleda 10 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Pravilnik o izgledu i sadržaju obrasca izvoda iz registra životnih partnerstava lica istog pola objavljen je u Službenom listu Crne Gore.

Pravilnik je potpisao ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović.

U Članu 1 se navodi da se ovim pravilnikom propisuje sadržaj i izgled obrasca izvoda iz registra životnih partnerstava lica istog pola (u daljem tekstu: partnerstvo).

Registar životnih partnerstava lica istog pola
foto: Službeni list Crne Gore

U Članu 2 piše da je Obrazac izvoda iz registra partnerstava pravougaonog oblika, dimenzija 210 mm x 297 mm, u plavoj boji, sa stilizovanim Grbom Crne Gore u pozadini.

U Članu 3 se navodi:

Obrazac izvoda iz registra partnerstava sadrži naziv "CRNA GORA", mjesto za unos naziva opštine koja izdaje izvod, naziv isprave "IZVOD IZ REGISTRA ŽIVOTNIH PARTNERSTAVA LICA ISTOG POLA", tekst: "U registru životnih partnerstava lica istog pola koji se vodi za mjesto _______, pod rednim brojem ______ za ________ godinu ________ izvršen je upis zaključenja životnog partnerstva lica istog pola“, kao i mjesta za unos podataka iz registra partnerstava, i to: mjesto zaključenja partnerstva, dan, mjesec i godina zaključenja partnerstva, podaci o partnerima, odnosno partnerkama – ime i prezime, jedinstveni matični broj, dan, mjesec i godina roĎenja, mjesto rođenja, državljanstvo, prebivalište i adresa, podaci o roditeljima – ime i prezime, kao i izjave partnera, odnosno partnerki o prezimenu nakon zaključenja partnerstva, naknadni upisi i pribilješke, mjesta za unos datuma i mjesta izdavanja izvoda, kao i mjesta za potpis matičara i mjesto za pečat.

Član 4 propisuje da je Obrazac izvoda iz registra životnih partnerstava lica istog pola sastavni dio ovog pravilnika.

Izvod iz registra životnih partnerastava lica istog pola
Izvod iz registra životnih partnerastava lica istog polafoto: Službeni list Crne Gore

U Članu 5 piše da će se ovaj Pravilnik objaviti u "Službenom listu Crne Gore", a stupa na snagu 15. jula 2021. godine.

Bonus video: