INSPEKCIJA RADA još 2017. UTVRDILA DA SE RADI O DVA POSEBNA USLOVA

Marković: Ispunjavam sve kriterijume, došlo je vrijeme da se vrednuje struka i iskustvo

U Zakonu o RTCG je jasno propisano da je uslov za imenovanje na funkciju direktora 10 godina radnog iskustva i visoka stručna sprema, kao dva posebna uslova"

37414 pregleda 394 reakcija 51 komentar(a)
Marković, Foto: Boris Pejović
Marković, Foto: Boris Pejović

Kandidat za generalnog direktora Radio-televizije Crne Gore (RTCG) Nikola Marković kazao je "Vijestima" da ispunjava sve uslove predviđene konkursom za tu poziciju, a što potvrđuju i raniji nalazi Inspekcije rada koja je prije skoro četiri godine odlučivala o istoj pravnoj stvari, u vezi sa dvoje urednika te medijske kuće, i utvrdila da su zakonom propisane godine radnog iskustva i visoka stručna sprema dva posebna uslova.

"Kao dugogodišnji novinar i odgovoran čovjek, prije nego što sam konkurisao za poziciju direktora RTCG, konsultovao sam više pravnika koji su me uvjerili da ispunjavam sve uslove propisane zakonom. U Zakonu o RTCG je jasno propisano da je uslov za imenovanje na funkciju direktora 10 godina radnog iskustva i visoka stručna sprema, kao dva posebna uslova. Ni zakonom ni konrusom nije zahtijevano da radno iskustvo bude u traženom stepenu stručne spreme. Naime, u članu 50 stav 1 Zakona je jasno navedeno da za generalnog direktora RTCG može biti imenovano lice koje ima najmanje VII-1 nivo kvalifikacija obrazovanja i najmanje deset godina radnog iskustva, a ne VII-1 stepen sa 10 godina iskustva", rekao je Marković "Vijestima".

Više portala danas je objavilo informaciju da Marković navodno ne ispunjava kriterijume konkursa za izbor generalnog direktora.

RTCG je ranije sporila imenovanje dvoje urednika, jer navodno nisu imali dovoljno radnog iskustva u traženoj stručnoj spremi.

Te 2017. godine inspektori radu su, postupajući po anonimnoj prijavi, utvrdili da angažman dvoje imenovanih urednika nije sporan ni po jednom osnovu, te da zakonske procedure prilikom zapošljavanja nijesu prekršene.

Inspekcijskim nadzorom tada je utvrđeno da su njihovi ugovori o radu zaključeni u skladu sa Zakonom o radu, a da oba urednika ispunjavaju posebne uslove iz Statuta RTCG, odnosno imaju VII-1 nivo kvalifikacije kao prvi uslov i najmanje pet godina radnog iskustva na novinarskim i uredničkim poslovima u medijima kao drugi traženi kriterijum.

"RTCG je ranije sporila imenovanje dvoje svojih urednika upravo iz razloga što nisu imali dovoljno radnog iskustva u traženoj stručnoj spremi. Naime, RTCG je tvrdila da nisu ispunili uslove jer nemaju po pet godina radnog iskustva sa visokom stručnom spremom, pošto su završili fakultete 3, odnosno 4 godine prije imenovanja. Međutim, Inspekcija rada je utvrdila da su u pitanju dva posebna uslova i da su te osobe imenovane zakonito. Zato je nesumnjivo da ispunjavam sve uslove predviđene Zakonom o RTCG i raspisanim konkursom za generalnog direktora te medijske kuće", kazao je Marković.

On poručuje da nije krio činjenicu da je nedavno završio nekoliko preostalih ispita na fakultetu.

"Već sam je jasno naveo u biografiji koju sam dostavio i na konkurs i poslao medijima. Pošto sam kao apsolvent počeo da radim upravo u RTCG i uređivao emisiju za mlade, a zatim i na odgovornim funkcijama u brojnim drugim privatnim medijima, nisam imao potrebe za formalnim kvalifikacijama. Tek kada sam odlučio da se prijavim za direktora RTCG položio sam preostala četiri ispita da bih ispunio i taj formalni uslov", istakao je Marković.

Poručuje još i da je konkurisao za poziciju direktora i predložio detaljan i ozbiljan program razvoja te medijske kuće.

"Jer smatram da RTCG treba da postane javni servis svih građana, i da je došlo vrijeme da se vrednuje struka i iskustvo", zaključio je Marković u izjavi "Vijestima".

Preporučujemo za Vas