Morsko dobro stavilo van snage Pravilnik o rješavanju stambenih potreba zaposlenih

Putni troškovi zaposlenih po novom Pravilniku obračunavaće se na osnovu mjesečne preplatne karte u javnom saobraćaju, a ne na osnovu dnevne karte kako je u predhodnom Pravilniku bilo definisano, čijom primjenom će biti ostvarena godišnja ušteda u iznosu od oko 40.000 eura

6535 pregleda 4 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Upravni odbor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je na sjednici 8. jula, na predlog direktora Mladena Mikijelja, donio Odluku o stavljanju van snage Pravilnika o rješavanju stambenih potreba zaposlenih u tom javnom preduzeću.

"Pravilnikom o naknadi putnih troškova zaposlenih u Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, utvrđuje se na način ostvarivanja prava zaposlenih u Javnom preduzeću na naknadu troškova prevoza za dolazak i odlazak sa posla. Prava na naknadu troškova prevoza mogu ostvariti lica koja su u radnom odnosu na neodređeno vrijeme i lica koja su u radnom odnosu na određeno vrijeme u Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore", navodi se u saopštenju.

Putni troškovi zaposlenih po novom Pravilniku, donijetom na istoj sjednici, obračunavaće se na osnovu mjesečne preplatne karte u javnom saobraćaju, a ne na osnovu dnevne karte kako je u predhodnom Pravilniku bilo definisano, čijom primjenom će biti ostvarena ušteda u iznosu od oko 40.000 eura na godišnjem nivou.

Uvidom u osporeni Pravilnik o rješavanju stambenih potreba zaposlenih i nizom izmjena u dijelu uslova i kriterijuma kojim su se do sada izdvajala sredstva u iznosu od 800.000 eura, Upravni odbor je donio odluku da se taj Pravilnik stavi van snage.

"Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore obavještava javnost da će se i u narednom periodu nastaviti sa politikom racionalnog korišćenja novca svih građana i da će raspoloživa sredstva usmjeriti na realizaciju infrastrukturnih projekata u cilju unapređenja turističke ponude Crne Gore", zaključuje se u saopštenju Morskog dobra.