Carević odbijen, ne može da gradi zgradu

Glavni gradski arhitekta odbacio zahtjev gradonačelnika da mu izda saglasnost da na mjestu stare kuće u budvanskom naselju Rozino izgradi četvorospratnu manju zgradu sa četiri luksuzna stana

31193 pregleda 29 reakcija 29 komentar(a)
Sadašnji izgled kuće, Foto: Vuk Lajović
Sadašnji izgled kuće, Foto: Vuk Lajović

Vršilac dužnosti glavnog budvanskog arhitekte Vladan Stevović odbio je zahtjev gradonačelnika Marka Carevića da mu izda saglasnost da na mjestu stare kuće u budvanskom naselju Rozino izgradi četvorospratnu manju zgradu sa četiri luksuzna stana.

To piše u rješenju u koje su “Vijesti“ imale uvid.

“Odbija se kao neuredan zahtjev Marka Carevića iz Budve za davanje saglasnosti na idejno rješenje izgradnje objekta u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana ‘Rozini II’“, navodi se u rješenju koje je donijeto 19. jula.

Kako se obrazlaže, gradski arhitekta je utvrdio da je zahtjev za davanje saglasnosti na idejno rješenje nepotpuno, te da ga je potrebno dopuniti, pa je Careviću uputio 14. juna u skladu sa Zakonom o upravnom postupku poziv za dopunu.

“Iako je poziv za dopunu preuzeo 16. juna, nije se izjasnio“, navodi se u rješenju.

Gradski arhitekta je, između ostalog, tražio da mu Carević dostavi geodetsku podlogu sa položajem građevinske i regulacione linije, granicama katastarskih parcela, kao i granicama urbanističkih parcela izrađenu od strane licencirane geodetske firme. Takođe, zahtjev je trebalo dopuniti i elaboratom parcelacije po DUP-u, radi sagledavanja realnih površina koje čine urbanističku parcelu.

Kako piše u idejnom rješenju, predviđena je gradnja stambene zgrade od 569 kvadrata bruto građevinske površine, koja bi imala prizemlje i četiri sprata. Visina zgrade je 16,2 metra.

Planirani izgled zgrade
Planirani izgled zgradefoto: Screenshot

“U okviru objekta planiraju se četiri stambene jedinice, po jedna na etažama iznad prizemlja, dok se u prizemlju planiraju zajedničke prostorije za skupštinu stanara, portira i prostor za vertikalnu komunikaciju. Stambene jedinice su po zahtjevu investitora projektovane kao jednosobni komforni luks stanovi. S obzirom na dimenzije parcele, i mogućnosti organizovanja parkiranja, planirana su tri parking mjesta u prizemlju objekta uz glavno stepenište. U objektu se planira i jedan lift, s obzirom na to da je planirani objekat spratnosti P+4”, piše u u idejnom rješnju u koje su “Vijesti” imale uvid.

Uvidom u list nepokretnosti, prvi čovjek metropole turizma vlasnik je jednospratne porodične kuće u Budva polju, koja u osnovi ima 88 kvadrata i dvorišta od 43 kvadrata, odnosno parcela ima ukupno 132 kvadrata. Kuća, koja će biti porušena u prizemlju i prvom spratu ima stambene prostore od po 67 kvadrata, a u potkrovlju stambeni prostor od 47 kvadrata.

Carević je prethodno dobio od Sekretarijata za urbanizam urbanističko tehničke uslove na osnovu kojih je izrađeno idejno rješenje buduće manje stambne zgrade. Carević je kuću, koju planira da poruši već založio za kreditnu liniju od 800 hiljada eura, što je kao teret upisan u katastarsku evidenciju Uprave za katastar i državnu imovinu.

Inače, prvi čovjek Budve i vlasnik firme “Carinvest” je početkom novembra prošle godine dobio saglasnost od tadašnjeg Ministarstva održivog razvoja i turizma, odnosno glavnog državnog arhitekte, na idejna rješenja za poslovne objekte na području katastarske opštine Lastva i Glavati, koje pripadaju Grblju.

Na tom području, u vlasništvu “Carinvest” je preko 5.000 metara kvadratnih livada, neplodne zemlje, pašnjaka sa poslovnim zgradama. Osnov sticanja te imovine, prema dostupnoj dokumentaciji, jeste kupovina. I ova imovina je pod hipotekom na ime kreditne linije od 1,3 miliona eura.

I dok mu privatni biznis i te kako ide, prvi čovjek Budve ima dosta problema kada je riječ o političkim prilikama u gradu. Ni godinu od lokalnih izbora, na njegovog smjeni, osim opozicije, insistiraju i stranke koje participiraju u vlasti, prije svih Demokrate, ali i Socijlistička narodna partija i Prava Crna Gora. Od Demokratskog fronta traže da ponude novog kandidata, jer način na koji Carević upravlja gradom za njih je nedomaćinski i neodgovoran. Građanski pokret URA u nekoliko navrata je pozivao Carevića da sam podnese ostavku.