U PETAK POČINJE SEDMICA TESTIRANJA

CG među državama sa najnižom stopom u Evropi: Oko jedan odsto građana se testira na HIV

Kako je agenciji MINA saopšteno iz Instituta za javno zdravlje (IJZ), stopa testiranja, isključujući dobrovoljne davaoce krvi, iznosi 10,1 na hiljadu stanovnika
59 pregleda 0 komentar(a)
Vađenje krvi, Foto: Shutterstock
Vađenje krvi, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 16.11.2017. 15:37h

U Crnoj Gori se svega oko jedan odsto građana testira na HIV, što je svrstava među države sa najnižom stopom testiranja u Evropi.

U Crnoj Gori sjutra počinje sedmica testiranje na HIV kada će Savjetovališta za povjerljivo i dobrovoljno testiranje raditi svaki dan.

Kako je agenciji MINA saopšteno iz Instituta za javno zdravlje (IJZ), stopa testiranja, isključujući dobrovoljne davaoce krvi, iznosi 10,1 na hiljadu stanovnika.

Specijalista socijalne medicine, Aleksandra Marjanović, kazala je da su, prema podacima koji su iz zdravstvenih ustanova dostavljeni Institutu, u 2016. godini na HIV testirane 23.144 osobe.

"Od ukupnog broja testiranih, 18.046 osobe testirane su u transfuziološkim jedinicama, 4.751 osoba je testirano u Centru za medicinsku mikrobiologiju Instituta za javno zdravlje, a 960 osoba je testirano u Savjetovalištima za povjerljivo savjetovanje i testiranje (DPST)", precizirala je Marjanović.

Prema njenim riječima, podaci o svim testiranim trudnicama nijesu dostupni. »Dostupan je samo podatak da su od početka epidemije kod četvoro djece HIV pozitivnih majki pronađena antitijela na HIV«.

Marjanović je kazala da ne postoje ni podaci o broju osoba testiranih na HIV u privatnim laboratorijskim ustanovama u Crnoj Gori.

Ona je ocijenila da je testiranje u Crnoj Gori u proteklih nekoliko godina značajno unaprijeđeno uspostavljanjem mreže od osam regionalnih Savjetovališta za povjerljivo savjetovanje i testiranje, u Baru, Kotoru, Herceg Novom, Podgorici, Nikšiću, Bijelom Polju, Beranama i Pljevljima.

U Institutu, kako je navela, nemaju pouzdane podatke zašto je u Crnoj Gori stopa testiranja jedna od najnižih u Evropi.

"Pretpostvaka je da postoji smanjena svijest o mogućoj HIV infekciji jer ne postoji jasna percepcija pripadanja zajednici u kojima češće zbog rizičnog ponašanja dolazi do infekcije. Takođe se razmišlja i o tome da je mala sredina, tabui u vezi sa seksualnosti, predrasude i sterotip razlog zbog koga osobe ne dolaze na testiranje", kazala je Marjanović.

Tome bi se, smatra ona, moglo dodati i nepovjerenje u institucije sistema i strah u vezi sa otkrivanjem ličnih podataka.

"Sve ovo, uz određenu kliničku sliku (koja nije kod HIV infekcije tipična i skoro da sedam do deset godina od postojanja infekcije može da prođe bez ikakvih simtoma, a da osoba izgleda potpuno zdravo ) čini da se osobe rijetko i poslije mnogo razmišljanja odlučuju na testiranje", dodala je Marjanović.

Ona smatra da, u cilju podizanaja svijesti o značaju testiranja, treba promovisati savjetovanja sa testiranjem kao efikasnu preventivnu mjeru protiv HIV infekcije.

"Kroz savjetovanje se utiče na smanjenje rizika i prepoznavanje rizičnog ponašanja, kao i jačanje kapaciteta osobe u cilju angažovanja svih svojih snaga na smanjenju rizika i promjene ponašanja", kazala je Marjanović.

Kako je navela, neophodno je, takođe, širiti znanje uz obnavljanje postojećeg sa najnovijim istraživanjima zasnovanim na dokazima.

Marjanović je naglasila da osobe koje ranije otkriju HIV infekciju mogu biti i ranije uključene u proces liječenja. Tom prilikom, pojasnila je ona, omogućavaju sebi značajno kvalitetan život i zdravstveno stanje, a takođe i sprječavaju prenošenje infekcije.

»Najnovija naučna istraživanja pokazu da ako osoba ima nemjerljiv nivo virusnih kopija u krvi, takozvani nedetektabilni nivo, ne može da prenese HIV, odnosno ne može da inficira drugu osobu«, kazala je Marjanović.

Za preventivne aktivnosti u vezi sa HIV/AIDS-om, kao i u vezi sa svim preventabilnim bolestima, zadužene su preventivne medicinske grane, a odgovornost je, kako je kazala Marjanović, na onima koji jačaju, odnosno razvijaju preventivne programe.

"Međutim, smatram da je za podizanje svijesti o značaju testiranja vrlo važna zajednička aktivnost i onih koji donose odluke u zdravstvu i zdravstvenih profesionalaca, bez obzira da li su u preventivi ili kurativi", rekla je Marjanović.

Takođe je, kako je navela, vrlo važna i neophodna edukacija opšteg građanstva, posebno u radno i seksualno aktivnoj dobi, uz poseban akcenat edukacije ključnih populacijskih zajednica koje su u povećanom riziku (muskarci koji imaju seks sa muskarcima, injekcioni korisnici droga, seksualne radnice i radnici).

Marjanović je podsjetila da se građani mogu testirati na HIV u Savjetovalistima koja se nalaze u sedam domova zdravlja - u Baru, Beranama, Bijelom Polju, Nikšiću, Kotoru, Herceg Novom i Pljevljima, kao i u Instiutu za javno zdravlje.

"Na tim mjestima se može obaviti testiranje i savjetovanje bez ljekarskog uputa, dakle radi se o dobrovoljnom savjetovanju i testiranju. Takođe se u prijemnoj laboratoriji IJZ može obaviti samo testiranje bez razgovora, i to po uputu izabranog ljekara, kao i u centrima za transfuziologiju", pojasnila je ona.

Kako je kazala, savjetovanje i testiranje podrazumijeva povjerljiv razgovor između klijenta i savjetnika sa ciljem da se klijent osposobi da preuzme odgovornost i bude spreman za promjenu svog rizičnog ponašanja.

Nakon pred-test savjetovanja obavlja se testiranje, a potom post-test savjetovanje. Kakav razgovor će se voditi, zavisti od rezultata testa. Tokom tog razgovora može doći do prepoznavanja faktora za rizično ponašanje i utvrđivanje smjernica za njegovu promjenu za one osobe čiji je HIV test negativan. Za one čiji je test pozitivan, razgovor u vidu pružanja podrške i edukacija novoinficirane osobe i /ili člana porodice, bračnog ili seksualnog partnera je vrlo važna komponenta u cilju sprečavanja prenošenja HIV infekcije", precizirala je Marjanović.

Izvršna direktorka Juventasa Ivana Vujović smatra da Crna Gora ima razloga da bude zabrinuta kada je u pitanju HIV posebno zato što uglavnom mladi, koji ne znaju da žive sa tom infekcijom, nerijetko saznaju svoj status u uznapredovalom stadijumu AIDS-a.

"Ukoliko se na vrijeme ustanovi infekcija, HIV ne utiče značajnije na kvalitet života, dok osobe koje primaju ARV terapiju i imaju nedetektabilan broj kopija virusa - ne mogu prenijeti HIV svom patneru/ki seksualnim putem. Dakle, testiranje je jako važno", rekla je Vujović agenciji MINA.

Ona je kazala da su prošle godine u Crnoj Gori registrovana 34 slučaja HIV-a što je za 16 više od odnosu na 2015. kada je evidenetino 19 slučajeva, ocjenjujući da je to alarmantan porast.

Vujović je kazala da je Crna Gora još daleko od cilja UNAIDS-a da do 2020. godine 90 odsto osoba koje žive sa HIV-om zna svoj status, od čega 90 odsto prima ARV terapiju, koja kod 90 odsto dovodi do supresije virusa.

"Razlog zašto smo još daleko od tog cilja dominantno je zbog odsustva testiranja, koje je, iako anonimimno i povjerljivo, rijetko praktikovano", rekla je Vujović.

Ona smatra da se na tom primjeru vidi jedna od osnovnih manjkavosti crnogorskog sistema gdje kreatori zdravstvenih politika u duže vrijema ne stavljaju prevenciju u prvi plan.

Vujović je rekla da u Crnoj Gori ima osam centara za dobrovoljno, povjerljivo savjetovanje i testiranje na HIV, ali da oni nijesu dovoljno promovisani, a većina građana nije svjesna da postoje.

„Imamo Savjetovališta za mlade u svim Domovima zdravlja u kojima rade stručnjaci različitih profila, ali se rijetko u kom Domu zdravlja oni dovoljno posjećuju. Imamo predmet Zdravi stilovi života, ali on nije obavezan, i nije dostupan u svim školama“, rekla je Vujović.

Ona je kazala da je posljedicu takvog stanja, da mladi nedovoljno znaju o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i rasporostranjene rizične seksualne prakse.

"Nijesmo svjesni da je radi očuvanja zdravlja svih nas pojedinačno, pa onda i cijele crnogorske populacije, prevenciju treba postaviti na viši nivo važnosti. U konkretnom slučaju, preporuke su da testiranje treba češće promovisati kroz medije, obrazovanje, kroz zdravstvene ustanove i rad u zajednici", kazala je Vujović.

Ona je rekla da su iz Juventusa i ranijih godina ukazivali na značaj mobilnog testiranja, posebno za grupe koje su u pojačanom riziku od HIV-a, po ugledu na uspješne priče iz regiona i Zapadne Evrope.

"Uzimajući u obzir poslednje napretke u cilju postizanja održivih servisa prevencije među grupama u riziku, koji je koordiniran od Ministarstva zdravlja, nadamo se konkretnom unapredjenju i u oblasti testiranja i promocije dobrih zdravstvenih praksi kod mladih", rekla je Vujović.

Ona je najavila da će Juventas naredne dvije sedmice sa Unijom srednjoškolaca promovisati testiranje, prvenstveno među tom populacijom, kako bi im približili funkcionisanje savjetovališta, razbili barijere koje mogu imati pri uspostavljanju kontakta sa savjetnicima i uputili ih u usluge koje mogu koristiti i na koje po potrebi mogu upućivati svoje vršnjake.

"U saradnji sa IJZ-om i Savjetovalištima za dobrovoljno i povjerljivo savjetovanje i testiranje, organizovaće se i tribine po srednjim školama koje će za temu imati prevenciju HIV-a", najavila je Vujović.

Preporučujemo za Vas