upravni odbor ucg

Univerzitetu za 2022. godinu potrebno oko 22,5 miliona eura

Najveći dio budžeta odnosi se na izdatke za pokrivanje bruto zarada i doprinose, te na naknade spoljnih saradnika i kliničara

4590 pregleda 2 komentar(a)
Sa sjednice Upravnog odbora UCG, Foto: Ucg.ac.me
Sa sjednice Upravnog odbora UCG, Foto: Ucg.ac.me

Univerzitet Crne Gore (UCG) uputio je Vladi zahtjev za budžetskim sredstvima za 2022. godinu u iznosu od oko 25,5 miliona eura.

Predsjednica Upravnog odbora UCG Rajka Glušica kazala je da je Zahtjev zasnovan na osnovu zasebnih projekcija planiranih primitaka i izdataka 22 organizacione jedinice Univerziteta i Studentskog parlamenta UCG, za 2022. godinu, a u skladu sa Pravilima za izradu finansijskog plana i kapitalnog budžeta.

"Najveći dio budžeta odnosi se na izdatke za pokrivanje bruto zarada i doprinose (20.011.677,54 eura), te na naknade spoljnih saradnika i kliničara koje iznose 1.625.591.25 eura. Dakle, da bi se nastavni proces neometano odvijao potrebno je obezbijediti 21. 637.268,79 eura, u skladu sa zaključenim ugovorima o radu i ugovorima o angažovanju i ostalih tokom 2022. godine", kazala je Glušica.

Na sjednici Upravnog odbora Univerziteta, usvojen je i Predlog Senata UCG za upis 1.960 kandidata na dvogodišnje budžetske master studije UCG za studijsku 2021/22. godine, uključujući i predlog broja studenata za upis na dvogodišnje master studije Medicinskog fakulteta - Fizioterapija (20) i Zdravstvena njega (20), pod uslovom da se postupak akreditacije i izdavanja licence za navedene studijske programe završi do raspisivanja konkursa.

Nakon sjednice Upravnog odbora saopšteno je i da je usvojen i Predlog Finansijskog plana Univerzitetskog sportsko-kulturnog centra.

"Takođe, dato je ovlašćenje Mašinskom fakultetu za preduzimanje pravnih radnji za produženje roka važenja činidbene garancije kao garancije za dobro izvršenje posla po Ugovoru zaključenim sa Ministarstvom saobraćaja i pomorstva. Riječ je o ugovoru koji se odnosi na obavljanje poslova homologacije vozila za tip vozila i izdavanje sertifikata o homologaciji za pojedinačno vozilo shodno Pravilniku o tehničkim zahtjevima za vozila koja se uvoze ili prvi put stavljaju na tržište u Crnoj Gori", navodi se u saopštennju.

Konstatovan je i početak mandata člana Upravnog odbora, Dijane Vučković, iz reda predstavnika akademskog osoblja sa akademskim zvanjem na upražnjeno mjesto u V sazivu Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore iz oblasti društvenih nauka, a na osnovu odluke Senata UCG.

Preporučujemo za Vas