"pokrenuti proceduru"

Grupa NVO: Vlada da raskine Ugovor o koncesiji za malu hidroelektranu "Skrbuša"

"Izgradnja i eksploatacija malih hidroelektrana je u suprotnosti sa odredbama Zakona o vodama, a čemu može posvjedočiti ukupna crnogorska javnost"

1899 pregleda 196 reakcija 1 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Dragana Šćepanović
Ilustracija, Foto: Dragana Šćepanović

Vlada mora hitno da pokrene proceduru preispitivanja pravne valjanosti izdate vodne dozvole i ostalih saglasnosti koncesionaru "Hydro Logistics", za izgradnju mHE Skrbuša u opštini Kolašin, te oduzimanja koncesije po osnovu zaključenog Ugovora o koncesiji, a bez prava naknade za koncesionara, saopšteno je iz nevladinih organizacija WWF Adria, Akcija za socijalnu pravdu i Eko-tim.

"Ugrožavanje životne sredine i vodotoka Skrbuša početnim radovima na izgradnji male hidroelektrane "Skrbuša", što je rezultiralo protestima lokalnog stanovništva, je osnov za preispitivanje pravne valjanosti izdate vodne dozvole i ostalih izdatih saglasnosti koncesionaru "Hydro Logistics" d.o.o., jer se radi o bitnim elementima Ugovora o koncesiji, ali i pokretanja procedure za oduzimanje koncesije, budući da koncesionar snosi rizik izbora lokacije", navode iz nevladinih organizacija.

Dodaju da je ugovorom o koncesiji definisano da rizik izbora lokacije snosi koncesionar, a što se, kako navode, može tumačiti u konkretnom kroz proteste lokalnog stanovništva.

"Ovdje je bitno za ukazati da predmetni projekat izgradnje male hidroelektrane "Skrbuša" podrazumijeva provlačenje cijevi kroz predmetnu rijeku u dužini od 2,3 kilometra. Svi do sada realizovani projekti malih hidroelektrana, pokazali su se kao štetni projekti kako za prirodu tako i za ljude - ugrožava se životna sredina, a lokalnom stanovništvu ugrožava se pravo na život i opstanak u svojim mjestima, odnosno narušena su im osnovna ljudska prava garantovana domaćim i međunarodnim pravom. Bitno je napomenuti da su posledice ugrožavanja životne sredine i narušavanja osnovnih uslova kvaliteta života mještana u proteklih nekoliko godina postale veoma vidljive na društvenoj sceni, te je sljedstveno tome i lokalno stanovništvo svjesnije tih posledica i narušavanja sopstvenih prava, zbog čega se protesti i organizuju".

U saopštenju grupe NVO se navodi da Zakon o vodama definiše da se voda, kao prirodno javno dobro, može koristiti samo na način kojim se ne ugrožava njena supstanca i ne isključuje njena prirodna uloga, kao i ne ugrožava mogućnost budućih generacija da zadovolje svoje potrebe.

"Izgradnja i eksploatacija malih hidroelektrana je u suprotnosti sa odredbama Zakona o vodama, a čemu može posvjedočiti ukupna crnogorska javnost. Projekat izgradnje male hidroelektrane "Skrbuša", jeste zapravo korišćenje vodotoka u korist koncesionara, a na štetu lokalnog stanovništva uz istovremeno narušavanje životne sredine. Takav način obavljanja koncesione djelatnosti označava bitnu povredu onoga što je u skladu sa pravno dozvoljenom namjerom ugovornih strana i poništava punovažnost ugovornog odnosa, a naročito imajući u vidu odredbu Ugovora o koncesiji, prema kojoj Vlada ima pravo raskida ugovora u slučaju da se istražnim radovima ili eksploatacijom u kontinuitetu ugrožava život i zdravlje ljudi i životna sredina. Pozivamo Vladu Crne Gore da hitno pokrene proceduru preispitivanja pravne valjanosti izdate vodne dozvole i ostalih saglasnosti koncesionaru, a imajući u vidu ugrožavanje životne sredine, da pokrene postupak oduzimanja koncesije po osnovu zaključenog Ugovora o koncesiji i da obaveže koncesionara na povraćaj lokacije u prvobitno stanje", zaključuje se u saopštenju.

Preporučujemo za Vas