DECENIJU NEZAKONITO ONEMOGUĆAVALI PRISTUP GRAĐANIMA

Statis bespravno blokirao šetalište i put kroz Miločer

Zaštitnica imovinsko-pravnih interesa Crne Gore otkrila da javni putevi kroz Miločerski park i ka Svetom Stefanu nisu ni bili u ugovoru o zakupu i da njihova upotreba nije mogla biti ograničena

49081 pregleda 307 reakcija 54 komentar(a)
Zaposjeli i dio javne imovine koja nije bila u ugovoru o zakupu: Pua i Statis, Foto: Savo Prelevic
Zaposjeli i dio javne imovine koja nije bila u ugovoru o zakupu: Pua i Statis, Foto: Savo Prelevic

Adriatic propertis više od deset godina bespravno koristi šetalište između Kraljičine plaže i Aman spa centra i javni put koji povezuje Sveti Stefan sa obalom i nezakonito zabranjuje njihovo korišćenje, jer ovi javni putevi nisu obuhvaćeni ugovorom o zakupu, navela je zaštitnica imovinsko pravnih interesa Crne Gore Bojana Ćirović u izjašnjenju upućenom Privrednom sudu.

Izjašnjenje je traženo zbog zahtjeva “Amana” i “Adriatic propertisa” koji od Privrednog suda traži privremenu mjeru kojom bi se Vladi, kao i njenim preduzećima vlasnicima prostora Miločera i Svetog Stefana, zabranilo da preduzimaju mjere koje mogu nanijeti štetu zakupcu kao i da vrše promjene na imovini koja je predmet ugovora o zakupu hotela Sveti Stefan Miločer i Kraljičina plaža iz 2007. godine i njegovih izmjena.

”Adriatic propertis” u vlasništvu Petrosa Statisa i Vei Seng Pua zakupac je dijela kompleksa, dok je “Aman” firma koja upravlja zakupljenim hotelima.

Inicijativa bez pečata i datuma

Zaštitnica imovinsko pravnih interesa navodi da je predlog za ovakvom privremenom mjerom neosnovan, paušalan, kontradiktoran sam sebi, suprotan Zakonu o izvršenju i obezbjeđenju i nema utemeljenje u važećim zakonskim propisima i zaključenim ugovorima, kao i da na njemu nema prijemnog pečata Privrednog suda, ni datuma prijema u Sud.

Kako navodi, uz zahtjev “Adriatic propertisa” su priloženi materijali koji ne mogu pradstavljati dokaze jer su dostavljeni u radnoj verziji, bez pečata i potpisa ugovorenih strana, vršene su ispravke u tekstu, zbog čega ne pružaju osnov za donošenje privremene mjere i postupanje suda po podnijetom predlogu.

Statis
Statisfoto: Boris Pejović

Zaštitnica navodi da Vlada i Ministarstvo ekonomskog razvoja i njihovi predstavnici nisu učinili ništa na štetu predlagača ili na štetu njegovih prava i obaveza iz ugovora o zakupu.

U incidentu od 30. marta Vlada nije učestvovala

”Nesporno je da se 30. marta 2021. desio incident u kojem je porušen dio ograde koja onemogućava pristup šetalištu uz ‘Kraljičinu plažu’. Tom incidentu nije prisustvovao niti jedan predstavnik Vlade, niti je pozvao, ohrabrio niti podstakao mještane na takvo ponašanje”, navedeno je u izjašnjenju zaštitnice.

Ona kaže da je nakon ovog incidenta direktor “Amana” 15. aprila uputio pismu ministru ekonomskog razvoja Jakovu Milatoviću, upozorio na ovakve proteste i da oni ugrožavaju reputaciju brenda “Aman” kao i brenda “JANU” po čijom franšizom će poslovati budući hotel “Kraljičina plaža”. Izrazio je zabrinutost za bezbjednost i privatnost njihovih gostiju i prvi put istakao da bi nastavak protesta doveo u pitanje otvaranje hotela Sveti Stefan.

Kako je navedeno, “Aman” je tada od Ministarstva zatražio garancije da će moći neograničeno da koristi Kraljičinu plažu, šetalište između Kraljičine plaže i Aman spa centra i javni put ka Svetom Stefanu i zonu gradilišta hotela “Kraljičina plaža”.

Aman tražio garancije i za ono što nije pod zakupom

”Ispostavlja se da se izdavanje pisanih garancija od strane Vlade postavlja kao ultimatum, kako bi se kasnije mogao koristiti u svrhu pogrešnog predstavljanja činjenica. Pismom od 15. aprila ‘Aman’ a kasnije i ‘Adriatic propertis’ zahtijevaju garancije za neograničenu privatnu upotrebu onoga što nije predmet ugovora o zakupu i što će se ispostaviti da je predlagač onemogućavao pristup građanima bez ikakvog pravnog osnova”, navela je zaštitnica.

Narednog dana - 16. aprila, ministar Milatović organizovao je sastanak sa predstavnicima “Adriatic propertisa” sa zaključkom da se kroz dijalog dođe do rješenja. Međutim tri dana kasnije 19. aprila iz “Adriatic propertisa” je poslato pismo delegaciji Evropske unije i ambasadama u kojem je Statis naveo da se nad njim sprovode politički motivisani napadi čime je ugrožena njegova lična i bezbjednost njegove porodice.

Nakon više prethodnih dopisivanja, “Aman” je 17. maja uputio obavještenje Ministarstvu i kompanijama u čijem vlasništvu su zakupljeni hoteli, da zbog više sile neće biti u mogućnosti da ispoštuje svoje ugovorene obaveze koje se odnose na funkcionisanje hotela. Pod višom silom naveli su proteste mještana.

Viša sila - uklanjanje nezakonite ograde

Zaštitnik navodi da je u obrazloženju pozivanja na višu silu i sam predlagač smatra da za incident od 30. marta nema odgovornosti Vlade. Tada su mještani uklonili nezakonitu ogradu na javnom šetalištu.

”Ovdje je zapravo postalo očigledno da je predlagač shvatio da više neće moći da bespravno ograničava pristup javnim saobraćajnicama koje neosnovano drži, pa je incident pokušao iskoristiti kao razlog za prestanak poslovanja i prebacivanja odgovornosti na Vladu. Činjenica da je javni put predlagač koristio privatno preko deset godina, ne mijenja činjenicu da se radi o nezakonitom ponašanju”, navela je zaštitnica.

Narednih dana nastavilo se dopisivanje između zakupca i Ministarstva, ali se niko iz Statisove grupe nije pojavio na sastanku koji je bio zakazan za 9. jun. Na sastanku su predstavnici Mjesne zajednice Sveti Stefan saopštili da neće biti ugrožavanja poslovanja zakupca ali da se postigne dogovor oko korišćenja javnih puteva, što je do sada zabranjivao zakupac iako one nijesu dio zakupljene imovine što pokazuju i podaci iz katastra.

Sporna gradnja u Miločerskom parku, uz donedavno zatvoreno šetalište
Sporna gradnja u Miločerskom parku, uz donedavno zatvoreno šetalištefoto: Vuk Lajović

Iz “Amana” su odgovorili da su rezervisani prema izjavama mještana i da vjeruju da incident nije bio izolovan već osmišljen potez lokalne zajednice i Opštine Budva. Tom protestu prisustvovao je i gradonačelnik Marko Carević koji je tražio da Vlada spriječi devastaciju Miločerskog parka, dok su mještani kazali da samo sprovode odluke nadležne inspekcije koja je donijela rješenje da se ukloni ograda “Adriatic propertisa” sa javnog puta.

Zaštitnica navodi da Vlada nije ni mogla garantovati zakupcu da i dalje koristi javnu imovinu koja nije dio ugovora o zakupu, kao i da je zakupac zapravo tražio garancije da i dalje ima tretman iznad zakona.

Vlada dala garanciju, Aman odbio

Predsjednik Vlade Zdravko Krivokapić, 25. juna potpisao je garanciju da će Vlada u cijelosti poštovati svoje obaveze iz ugovora i da će zakupcu i “Amanu” dozvoliti mirno i neometano uživanje imovine iz ugovora o zakupu.

Kako navodi zaštitnica, Aman je u odgovoru od 2. jula zahtijevao da im garancije budu specifično određene i da im se omogući ekskluzivno pravo korišćenja Kraljičine plaže, šetališta, javnog puta ka Svetom Stefanu i da im se omogući nastavak gradnje u Miločerskom parku iako je sporno da li se poštuje projekat.

Zaštitnica zaključuje da je Vlada učinila sve da pronađe rješenje za korišćenje javnih puteva koji nisu dio ugovora o zakupu, kao i da nije zakupcu nanijela nikakvu štetu, a da je on pokušao da je uvuče u konflikt sa ciljem opravdanja sopstvenih propusta. Ona je predložila da Sud odbaci zahtjev “Adriatic propertisa”.

Statis tražio da EU vidi hoće li i dalje pomagati Crnoj Gori

”U drugom dijelu pisma “Adriatic propertisa”, delegaciji EU je skrenuta pažnja da sa oprezom pristupa sprovođenju paketa finansijske pomoći Crnoj Gori, budući da, prema njihovom iskustvu, Vlada Crne Gore ne vodi računa o investicijama u turizmu i vrši politički motivisane napade na strane investitore, i to kako direktno, tako i indirektno, putem režimskih medija. U ovome su kao bitno istakli i činjenicu da je Statis i sam vlasnik jednog od medija u Crnoj Gori, te da je istom ugrožena sloboda izražavanja, što je u suprotnosti sa Poveljom Evropske unije”, navela je zaštitnica u izjašnjenju.

Ona zaključuje da je samo četiri dana nakon što je donijeta odluka da se hoteli “Sveti Stefan” i “Miločer” ne otvaraju za ovu sezonu, započeta “kampanja predlagača sa ciljem netačnog prikazivanja činjenica u nadi da će Vlada i sa njom povezana lica upasti u zamku ovakvih provokacija i zaista učiniti nešto na štetu investitora, koji je iznio niz neistina i istovremeno pozvao na odmazdu EU prema Crnoj Gori”.

Preporučujemo za Vas