Nacionalna Platforma za suzbijanje nasilnog ektremizma

Ekstremizam je suprotstavljanje vrijednostima demokratije i tolerancije

Linija između nasilnog ekstremizma i terorizma je tanka, a kada ekstremizam
postane terorizam za borbu je već prekasno.

28308 pregleda 0 komentar(a)
Foto: CDT
Foto: CDT

Centar za demokratsku tranziciju je u okviru projekta Nacionalna Platforma za suzbijanje nasilnog ektremizma, podržanog od strane Ambasade Kraljevine Holandije pripremio seriju video materijala, čiji je cilj smanjenje ranjivosti i povećanje otpornosti crnogorske zajednice na nasilni ekstremizam.

U prvom videu, ukazujemo na opasnost ekstremizma za građansku zajednicu.

Nasilni ekstremisti koriste strah, teror i nasilje u ostvarivanju svojih ciljeva. Nasilni ekstremizam je tuča zbog zastave, kamenovanje automobila u “patriotskim” ili “litijskim” kolonama. Nasilni ekstremizam je uništavanje spomenika, vrijeđanje vjernika i nevjernika.

Linija između nasilnog ekstremizma i terorizma je tanka, a kada ekstremizam postane terorizam za borbu je već prekasno.