jedan od kapitalnih projekata

Pljevlja: Uskoro počinju radovi na izgradnji postrojenja za preradu pitke vode "Bogiševac"

Izvođač radova obavezao se da u roku od 150 dana od dana uvođenja u posao izvede radove na izgradnji postrojenja koje pitkom vodom snabdijeva gradska naselja Guke, Bogiševac, Dolovi, Deveta, Krejino vrelo i Židovići

6621 pregleda 0 komentar(a)
Pljevlja grad, Foto: Goran Malidžan
Pljevlja grad, Foto: Goran Malidžan

Opština Pljevlja potpisala je ugovor sa firmom “Ening” iz Nikšića koja će izvoditi radove na izgradnji postrojenja za preradu pitke vode “Bogiševac”.

Izvođač radova obavezao se da u roku od 150 dana od dana uvođenja u posao izvede radove na izgradnji postrojenja koje pitkom vodom snabdijeva gradska naselja Guke, Bogiševac, Dolovi, Deveta, Krejino vrelo i Židovići.

Ukupna ugovorena vrijednost radova sa uračunatim PDV-om je 408.175 eura.

Ovo je jedan od kapitalnih projekata za koji je lokalna samouprava izdvojila sredstva u 2021. godini, čime je ušla u ispunjavanje strateških ciljeva od kojih je primarni poboljšanje kvaliteta vodosnabdijevanja grada.

U Opštini kažu da će izgradnjom postrojenja za preradu pitke vode na Bogiševcu značajno se poboljšati vodosnabdijevanje visoke gradske zone, imajući u vidu da se tretman vode sa Jugoštice, koja je tokom zimskih mejseci zamućena, ne vrši, već se hloriše u postojećem rezervoaru uz pomoć standardnog kompleta za gasno hlorisanje i injektorske pumpe.

Postojeći rezervoar na Bogiševcu sagrađen je 1980. godine i obezbjeđuje vodosnabdijevanje više gradske zone. U rezervoar gravitaciono dotiče voda sa izvora Jugoštica, koji je udaljen 7,5 kilometara od Pljevalja. U okviru ovog sistema, nalazi se i pumpna stanica “Podbogiševac” koja se koristi periodično, u zavisnosti od potreba, u sušnim mjesecima, kada je izdašnost izvorišta Jugoštice na minimumu.

Ugovorom je izvođač obavezan da izvede radove na mašinskim instalacijama, građevinsko-zanatske, elektrotehničke, kao i geodetske radove, u skladu sa tehničkom dokumentacijom.