riješili problem sa legalnošću nekretnina dva DPS gradonačelnika

Bivša vlast u Tivtu Kankarašu legalizovala stan, ali i zajedničku zgradu

Miodrag Kankaraš je sa mjesta predsjednika Opštine, na kojem je bio u dva mandata, otišao je 2014. kada je postao diplomata u generalnom konzulatu Crne Gore u Sremskim Karlovcima

21460 pregleda 41 reakcija 7 komentar(a)
Foto: Sinisa Lukovic
Foto: Sinisa Lukovic

Bivši gradonačelnik Tivta i donedavni konzul Crne Gore u Srbiji Miodrag Dragan Kankaraš (DPS) uspio je da legalizuje svoj nelegalno sagrađeni stan u tivatskom naselju Pod Kuk, i to petnaestak dana pred prošlogodišnje lokalne izbore u Tivtu koje je DPS izgubio.

To pokazuju podaci iz evidencije aktivnih zahtjeva za legalizaciju bespravno podignutih objekata na teritoriji Opštine koji su objavljeni na sajtu lokalne uprave.

Tivtom nakon izbora 30. avgusta prošle godine upravlja koalicija građanskih listi Narod pobjeđuje, Bokeški forum i Goran Božović - časno i odgovorno za bolji Tivat, a DPS je po pvi put u zadnjih četvrt vijeka, izgubio vlast nad tim gradom. Ipak, neposredno pred prošlogodišnje izbore, tadašnja administracija DPS gradonačenika Siniše Kusovca prihvatila je Kankarašev zahtjev i legalizovala njegov stan površine 89 kvadrata u suterenu stambene trospratnice koja je prije 17 godina podignuta u naselju Pod Kuk.

Kankaraš je Opštini 19. jula 2018. podnio zajtev za legalizaciju “dijela bespravno sagrađenog objekta” izgrađenog na katastarskoj parceli 669/4 KO Tivat, uz napomenu da je mimo građevinske dozvole napravljen suteren objekta spratnosti Su+P+1+Pk. U zahtjevu se precizira da je riječ o posebnom dijelu objekta (PD) 1, površine skoro 90 kvadrata koji je po namjeni, stambeni prostor. Bivši tivatski gradonačelnik naveo je da je nelegalni dio objekta koji je u njegovoj svojini, odnosno susvojini, zvanično “objekat osnovnog stanovanja”, što mu daje pravo na određene finansijske povoljnosti u postupku legalizacije. Kankaraš je naveo da je suteren objekta napravljen mimo građevinske dozvole koja je za izgradnju te zgrade izdata 2004. godine, kada je stambena zgrada na adresi Pod Kuk 37 i sagrađena.

Miodrag Kankaraš je sa mjesta predsjednika Opštine, na kojem je bio u dva mandata, otišao je 2014. kada je postao diplomata u generalnom konzulatu Crne Gore u Sremskim Karlovcima.

U rješenju o legalizaciji nekretnine koju je 13. avgusta prošle godine, više od dvije godine nakon što je zahtjev predat, uradio tadašnji Sekretarijat za investicije, uređenje prostora i održivi razvoj na čijem je čelu bio Marko Petričević (DPS), stoji da se prihvata Kankarašev zahtjev i da mu se legalizuje objekat i konstatuje da je sporna stambena zgrada “izgrađena u skladu sa DUP Mažina” koji za tu urbanističku parcelu predviđa zgradu spratnosti P+2+Pk maksimalno dozvoljene bruto-građevinske površine od 631.92 kvadrata. Zgrada koja je na ovaj način legalizovana, međutim, ima etažu više i ukupne je bruto-građevinske površine 748 kvadrata što nadilazi maksimalne DUP-om dozvoljene parametre. Petričević koji je potpisao rješenje o legalizaciji bespravnog stana bivšeg tivatskog gradonačenika, međutim, našao je uporište za takav svoj postupak u tome što je sporna zgrada bila sagrađena prije stupanja na snagu DUP-a “Mažina” iz 2015. i da se po tom planskom dokumentu “zadržavaju izgrađeni objekti koji su prekoračili zadate planske parametre”.

Istog dana kada je donio rješenje o legalizaciji Kankaraševog na divlje sagrađenog stana, Petričević je donio i rješenje “kojim se utvrđuje da nema osnova za zaduženje za plaćanje naknade za komunalno opremanje” građevinskog zemljišta, čime je bivšeg gradonačelnika i stranačkog kolegu oslobodio finansijske obaveze prema budžetu grada Tivta od oko skoro 10 hiljada eura koliko bi inače iznosile komunalije za takvu nekretninu.

Legalizacija je sprovedena u vrijeme dok je na čelu Opštine bio Kusovac, koji je i sam bio akter jednog od skandala vezanih za spornu zgradu u naselju Pod Kuk. Naime, zahtjev za legalizaciju dijela tog objekta koji je u ljeto 2018. podnio Kankaraš, jasno je otkrio malverzacije koje je par mjeseci ranije učinio Kusovac kako bi, sa tadašnje pozicije potpredsjendika Opštine Tivat, krajem 2017, uzeo ultrapovoljni stambeni kredit “za rješavanje stambenog pitanja” od Opštine, u uznosu od 52.000 eura. Kusovac će od te sume u narednih 20 godina, u budžet grada vratiti samo 20 odsto, odnosno 14.560 eura, plaćajući mjesečnu ratu u iznosu od 60,66 eura. Kusovac je kredit dobio za kupovinu stana jer je Komisiji Opštine priložio izjavu i uvjerenje da ni on, ni supruga Ljiljana, na svoje ime nemaju upisanu stambenu nekretninu u svojini ili susvojini, a da je 29. decembra 2017. navodno sklopio predugovor sa tivatskom firmom “Samcommerc” o kupovini stana koji je u gradnji, na parceli 669/4 KO Tivat - a zapravo se taj stan nalazio u bespravno sagrađenoj zgradi napravljenoj još 2004.

Kusovčev “stan u izgradnji, prema dokumentaciji koju je predao za opštinski kredit, površine je 80 kvadrata, a njegova cijena je 52.000 eura sa PDV-om. Zanimljivo je da je Kusovac u dokumentaciji koju je priložio Komisiji 29. decembra 2017, predao i dva ugovora koja su tog dana sa razmakom od pola sata, na istom mjestu i pred istim notarom Danilom Jovanovićem iz Tivta, sklopljeni za dva različita pravna posla. Prvi ugovor odnosi se na navodnu zajedničku izgradnju stambene zgrade na parceli 669/4 KO Tivat između vlasnika parcele, Tivćanina Branka Zarubice i investitora, kompanije “Samcommerc”, a po građevinskoj dozvoli za zgradu spratnosti P+1+Pk koju je za tu Zarubica dobio još 2004. Drugi predugovor sklopljen je pola sata kasnije, između “Samcommerca” kao prodavca i i Siniše Kusovca kao kupca, o kupovini stana “koji se gradi na parceli 669/4 KO Tivat”, površine 80 kvadrata, po cijeni od 52.000 eura. U momentu sklapanja ova dva očito fiktivna ugovora, na parceli 669/4 nije se gradila nikakva zgrada, jer je na njoj “Samcommerc” još 2004. podigao novu četvoroetažnu stambenu zgradu, mimo izdate građevinske dozvole.

To potvrđuje i u međuvremenu usvojeni zahtjev Kankaraša za legalizaciju suterena sporne zgrade u kome se potvrđuje da je nešto što je po Kusovčevoj dokumentaciji navodno još u gradnji, nelegalno napravljeno prije čak 17 godina. Kusovac je u toj nelegalnoj stambenoj zgradi, prema svojim imovinskim kartonima, sa suprugom Ljiljanom, proteklih godina bio vlasnik dva stana - jednog od 80 kvadrata kojeg navodno 2017. opštinskim kreditom “kupuje u izgradnji”, i drugog od 25 kvadrata. Supružnici Kusovac su ova dva stana, uz treći površine površine 74 kvadrata u lamelama u centru Tivta, prijavljivali u imovinskim kartonima za period od 2007. do zaključno sa 2014. godinom. Stanovi u nelegalnoj zgradi u Pod Kuku kao i onaj u lamelama, međutim “nestali” su iz Kusovčevih imovinskih kartona za 2015-2017, a u međuvremenu on nije prijavljivao nikakve promjene u imovini veće od 5.000 eura što bi morao učiniti za slučaj da je prodao te nekretnine i konvertovao ih u novac.

Preporučujemo za Vas