Odbačena žalba

Stopirana gradnja hotela pored Staroga grada u Budvi

Potvrđeno rješenje o odbijanju saglasnosti nikšićke kompanije da na mjestu poslovnog centra na 50 metara od Staroga grada izgradi višespratni kondo hotel

22997 pregleda 122 reakcija 10 komentar(a)
Roaming - idejno rješenje hotela u Budvi, Foto: -
Roaming - idejno rješenje hotela u Budvi, Foto: -

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma odbacilo je žalbu nikšićke kompanije “Roaming Montenegro” i potvrdilo rješenja urbanističkog građevinskog inspektora koji nije dao saglasnost toj firmi da na mjestu poslovnog centra na 50 metara od Staroga grada izgradi višespratni kondo hotel.

To piše u rješenju Direktorata za inspekcijske poslove resornog ministarstva na čijem je čelu Ratko Mitrović, a u koje su “Vijesti” imale uvid.

Urbanističko-građevinski inspektor zabranio je investitoru “Roaming Montenegro” gradnju kondo hotela jer nije dostavio dokumentaciju u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, odnosno nije dostavio dokaz da je platio komunalije Opštini Budva.

Roaming Montenegro je na takvo rješenje podnio žalbu, jer kako su naveli, nije im bilo omogućeno da plate komunalije, pošto opštinska služba za naplatu naknade za za komunalno opremanje građevinskog zemljišta nije postupala po njihovom zahtjevu, suprotno zakonu, zbog čega su uložili žalbu tadašnjem Ministarstvu drživog razvoja i turizma na ćutanje uprave, o kojoj nije do sada odlučeno.

Iz nikšićke kompanije su naveli da su građevinskoj inspektorki dostavili dokaz o uređivanju odnosa o plaćanju komunalija, a to je obračun naknade utvrđen od Sekretarijata za investicije Opštine Budva.

Oni su pojasnili da zabrana gradnje koju je uvela Vlada se ne može odnositi na njih jer su prije toga, još početkom godine, prijavili gradnju, a prošle godine dobili obračun o plaćanju komunalija.

Navode “Roaminiga” iz resornog ministarsva su odbacili kao neosnovane, jer kako navode, obračun komunalija nije dokaz da su regulisani odnosi između Opštine Budva i investitora. Odbačena je i tvrdnja da je prijava gradnje bila prije donošenja moratorijuma, jer ni tada nije pribavio dokumentaciju koja je bila predviđena zakonom.

Vlada Crne Gore je 22. aprila donijela o odluku o izradi Prostorno-urbanističkog plana (PUP) opštine Budva, kojom je stavila van snage dva kontroverzna planska dokumenta - DUP “Budva centar” i DUP “Bečići”. Time je stopirana gradnja na najtraktivnijem dijelu Budve, uz more od hotela “ Avala” do rta “Zavala”, čime je obustavljeno izdavanje svih dozvola za gradnju.

Sekretarijat za zaštitu imovine Opštine Budva prije par mjeseci uputio je urgenciju premijeru Zdravku Krivokapiću i ministru Mitroviću da taj vladin resor postupi po presudi Upravnog suda i u ponovnom postupku donesu odluku o odlaganju rješenja o davanju saglasnosti na idejno rješenje budućeg devetospratnog luksuznog hotela sa pet zvjezdica, koji nikšićka kompanija namjerava da gradi preko puta hotela “Mogren”.

Iz opštinskog sekretarijata kojima upravljaju kadrovi Demokrata, upozorili su Mitrovićev resor da, ukoliko u što kraćem roku ne uzme u razmatranje urgenciju, da će biti prinuđeni da zaštitu svojih prava potraže pred drugim nadležnim organima.

U urgenciji, koja je adresiran i na Glavnog državnog arhitektu Mirka Žižića, te predsjedniku Odbora Skupštine Crne Gore za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje Dragana Krapovića podsjeća se da je početkom godine Upravni sud prihvatio tužbu Sekretarijata za zaštitu imovine i poništio rješenje nekadašnjeg Ministarstva održivog razvoja i turizma kojim je koordinirao Duško Marković o gradnji luksuznog hotela naspram Starog grada.

Sekretarijat je predao tužbu nakon što Markovićev resor krajem septembra prošle godine odbio njihov zahtjev da se odloži rješenje o davanju saglasnosti na idejno rješenje budućeg hotela, koje je Markovićev resor dao 30 jula prošle godine.

Tadašnje Ministarstvo održivog razvoja i turizma je 30. jula prošle godine poništilo rješenje glavnog gradskog arhitekte Opštine Budva od 12. juna koji je odbio da to učini, te dao saglasnost na idejno rješenje hotela. Naime, budvanski glavni arhitekta je do tada u dva navrata odbio da da saglasnost na budući hotel smatrajući da njegovom gradnjom se narušava okolni prostor. Nikšićka kompanija je u žalbi na odluke budvanskog glavnog arhitekte, a koju je MORT uvažio, navela da je projektovani hotel u potpunosti ispratio smjernice zadate Detaljnim urbanističkim planom “Budva centar”, te da se objekat svojim volumenom u potpunosti uklopio u prostor.

Prema idejnom rješenju, hotel “Roaming” imaće bruto građevinsku površina od 5.782 kvadrata i spratnost 2Po +P+ 9 (dvije podrumske etaže, prizemlje i devet spratova).

”Arhitektonsko rješenje objekta je u funkcionalnom i oblikovnom smislu riješeno racionalno, u modernom stilu i na način da se uklapa u postojeći ambijent. U okviru hotela nalazi se 32 jednosobna apartmana, jedan dvosobni apartman i dva trosobna apartmana. Ukupan broj apartmana iznosi 35, dok ukupan broj ležaja iznosi 80”, piše, između ostalog, u idejnom rješenju.

Deveta etaža je, kako se navodi, znatno povučena u odnosu na gabarit objekta, čime se stiče doživljaj da objekat ima osam etaža sa prizemljem, a ne devet, čime njegova dominantna visina manje narušava postojeći ambijent.