Šavnik: Saniraće fasade i zamijeniti krovove

Od uređenja platoa ispred kanjona Nevidio, do izgradnje i rekonstrukcije lokalnih puteva i vodovoda

12702 pregleda 177 reakcija 10 komentar(a)
Foto: Savnik.me
Foto: Savnik.me

Na nedavno održanoj sjednici Skupštine opštine (SO) Šavnik usvojena je odluka o sufinansiranju sanacije fasada i zamjene krovova stambenih zgrada ukupne vrijednosti oko 100.000 eura.

”U toku je izbor izvođača radova za projekat rekonstrukcije fasade i krovnog dijela na stambenom objektu u centru grada, dok su poslovi koji se odnose na uređenje i obnovu fasada na četiri zgrade povjereni DOO Komunalne djelatnosti Šavnik. Planirano je da se u tom pravcu nastavi i naredne godine kako bi, u skladu sa prioritetima, ovom akcijom bile obuhvaćene sve stambene zgrade u Šavniku, što bi bio još jedan doprinos da se slika grada učini ljepšom kako za same stanovnike, tako i za turiste”, kazao je “Vijestima” predsjednik Opštine Jugoslav Jakić.

U planu je, kako je kazao, i uređenje platoa ispred kanjona Nevidio i za tu svrhu je opredijeljeno blizu 290.000 eura. Urađen je glavni projekat, a u toku je izbor izvođača radova.

”Projektom je, između ostalog, predviđena gradnja objekta koji će biti u funkciji turističkih sadržaja (svlačionica, suvenirnice), uređenje parking prostora, kao i izgradnja upravne zgrade za Park prirode ‘Komarnica-Dragišnica’. Opština će, uz razvoj i realizaciju određenih projekata u oblasti turizma, u narednom periodu sigurno dobiti jednu potpuno drugačiju definiciju turističke destinacije”, uvjeren je Jakić.

Radovi u opštini Šavnik
Radovi u opštini Šavnik foto: Opština

Prvi čovjek Opštine pohvalio se i projektima koji se odnose na nastavak izgradnje i rekonstrukciju lokalnih puteva, izgradnju vodovoda, pomoć poljoprivrednicima, i naglasio da svi ti projekti imaju za cilj da se obezbijede što bolji uslovi za kvalitetniji život lokalnog stanovništva.

”S obzirom na to da je rješavanje pitanja vodosnabdijevanja od vitalnog značaja za lokalno stanovništvo u tom pravcu su rađene istražne bušotine na području sela Mljetičak-Dobra Sela, a u toku je i ispitivanje bušotine u selu Malinsko. Urađena je projektna dokumentacija za rekonstrukciju rezervoara u Krnjoj Jeli, kao i za izgradnju novog bazena u selu Grabovica, te će procedura i za ove projekte ubrzo započeti. Takođe se očekuje početak radova na prvoj fazi vodovoda u selu Donja Bijela”, kazao je Jakić.

Prema njegovim riječima, u skladu sa zahtjevima mještana, rekonstruisano je, sanirano ili asfaltirano više putnih pravaca u gotovo svim mjesnim zajednicama na teriteriji opštine. U toku je izbor izvođača radova za asfaltiranje puta Crvena ploča-Mljetičak, vrijednosti oko 90.000 eura, a urađena je i projektna dokumentacija za sanaciju i rekonstrukciju lokalnog puta od mosta na rijeci Bijela do magistralnog puta Risan-Nikšić-Šavnik-Žabljak. Služba za poljoprivredu i razvoj Opštine Šavnik je kod Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kroz projekat IFAD, podnijela aplikacije za asfaltiranje oko pet kilometara lokalnih puteva, kao i za izgradnju tri vještačke akumulacije - vodopoja za stoku na području Sinjajevina-Dubrovsko. Ukupna vrijednost kandidovanih projekata iznosi nešto preko 400.000 eura. Opština će finansirati 25 odsto sredstava, kao i preuzeti učešće lokalnog stanovništva od pet odsto.

Za podršku razvoja poljoprivrede Opština je izdvojila 100.000 eura, a omogućila je besplatno korišćenje poslovnog i stambenog prostora za veterinara, kako bi se rad veterinarske ambulante odvijao nesmetano.

U saradnji sa Crvenim krstom Opština je pokrenula projekat “Pomoć u kući za stara lica”, kojim je planirano pružanje podrške i pomoći starim licima na području opštine i angažovane geronto domaćice. Za ove namjene iz budžeta opštine obezbijeđena su sredstva u iznosu od 6.000 eura.

Što se tiče izrade strateških dokumenata i primjenjivih akcionih planova, u toku je definisanje strateških pravaca za Strategiju komunikacije i plana ključnih aktivnosti.

Vatrogasci nagrađeni sa po 250 eura

Pripadnici Službe zaštite i spasavanja su tokom ljeta, pored dopremanja cisterni za vodu u bezvodnim područjima, redovnih aktivnosti na terenu u skladu sa podnesenim zahtjevima od strane mještana, imali preko 40 intervencija na gašenju požara. Samo od 8. do 19. avgusta bilo je oko 25 intervencija na području sela Sirovac, Bare, Miloševići i Bijela. Zbog uspješno realizovanih intervencija, predsjednik Opštine je pripadnike Službe zaštite i spasavanja nagradio sa po 250 eura. Kako je kazao, Opština i građani Šavnika duguju im veliku zahvalnost zbog izuzetno profesionalnog odnosa i angažovanja u proteklom periodu.

”Oni su ovog ljeta uspjeli da pokriju teritoriju opštine koju ne odlikuje pristupačni teren, na kojem su prije svega često bili suočeni sa različitim situacijama koje zahtijevaju posebnu pribranost”, kazao je Jakić.

Bonus video: