Prodaju kompletnu imovinu “Simon vojaža”

Prema saznanjima “Vijesti”, prodaje se i fabrika peškira, koju je sada već bivši vlasnik Mehmed Adrović, uz partnerstvo privatnika iz Turske, napravio novcem kompanije i koja je popisana i ušla u stečajnu masu

14853 pregleda 11 komentar(a)
Foto: Boris Pejović
Foto: Boris Pejović

Stečajni upravnik beranske autoprevozne kompanije “Simon vojaž” Saša Zejak oglasio je prvi javni poziv za prodaju cjelokupne imovine te kompanije i to putem javnog nadmetanja, odnosno licitacije, po početnoj cijeni od 2.346.896,29 eura.

U prvom oglasu za prodaju imovine Simon vojaža navedeni su pojedinačno svi detalji vezano za sve djelove imovine, uključujući i imovinu u selu Savin Bor kod Petnjice. Prema saznanjima “Vijesti”, riječ je o fabrici peškira, koju je sada već bivši vlasnik Mehmed Adrović, uz partnerstvo privatnika iz Turske, napravio novcem “Simon vojaža” i koja je popisana i ušla u stečajnu masu.

”Usmeno javno nadmetanje - licitacija sprovodi se za cjelokupno pravno lice, sa datom specifikacijom imovine. Nije dozvoljeno licitiranje odvojenih djelova imovine pravnog lica. Pravno lice se prodaje u viđenom stanju, u pravnom i faktičkom stanju u vrijeme oglašavanja, bez posebnih garancija kupcu, i bez prava kupca na naknadni prigovor i reklamaciju, i stečajni upravnik ne odgovara za nedostatke koje kupac utvrdi nakon izvršene kupoprodaje”, piše u oglasu.

Navedeno je da pravo učešća u javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica, uz uslov da pravno lice vrši poslove javnog prevoza putnika u drumskom saobraćaju ili pruža usluge autobuske stanice najmanje pet godina, da je fizičko lice vlasnik društva koje vrši poslove javnog prevoza putnika u drumskom saobraćaju ili pruža usluge autobuske stanice najmanje pet godina. Nije dozvoljeno istovremeno učešće na javnom nadmetanju pravnom licu i vlasniku istog pravnog lica. Lica koja su zainteresovana za učešće u javnom nadmetanju dužna su da do 13. oktobra do 13 sati dostave prijavu za učešće u javnom nadmetanju u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti neposredno na adresu Privrednog suda.

”Na usmenom javnom nadmetanju mogu učestvovati samo lica koja do oglasom ostavljenog roka, dostave prijavu za učešće u javnom nadmetanju, sa dokumentacijom predviđenom ovim oglasom, i dokazom o uplati depozita u visini od najmanje 10 odsto početne prodajne cijene”, piše u oglasu.

Javno nadmetanje će se održati u četvrtak, 14. oktobra u 9 časova, u kancelariji broj 2 Privrednog suda u Podgorici.

Beranska autoprevozna firma Simon vojaž ušla je u stečaj polovinom aprila ove godine, samo dva dana prije nego je bila najavljena segmentirana prodaja preko izvršitelja, a stečajni upravnik Saša Zejak je tada “Vijestima” rekao da se radi o firmi koja ima “posebnu socijalnu dimenziju i društveni značaj” i da ne bi bilo dobro da se prodaje segmentirano.

Time je okončan štrajk koji je u ovoj firmi trajao skoro godinu i čime su bile paralisane sve aktivnosti.

Radnici su stupili u štrajk zbog toga što im vlasnisi pune dvije godine nisu isplaćivali plate i druga potraživanja.

Oni podsjećaju da je državljanin Luksemburga Simon Bernard podnio krivičnu prijavu i doveo u pitanje vlasništvo Mehmeda Adrovića u “Simon vojažu”. Tu krivičnu prijavu, nakon početnih izviđajnih radnji, preuzelo je Specijalno državno tužilaštvo.

U krivičnoj prijavi piše da su se u radnjama Mehmeda Adrovića stekla sva obilježja krivičnih djela zloupotreba položaja u privrednom poslovanju, zloupotreba ovlašćenja u privredi, faslifikovanje isprave, navođenje na ovjeravanje neistinitog sadržaja, utaja poreza i doprinosa, lažni bilans, dok se u radnjama njegove supruge Dalise Adrović stiče krivično djelo faslifikovanje isprave.