Crna Gora mora da pojača napore na suzbijanju prodaje i seksualnog iskorišćavanja ranjive djece

"Borba protiv siromaštva, društvene isključenosti i segregacije najranjivije djece, uključujući romsku i egipćansku djecu, kao i djecu migrante i djecu sa smetnjama u razvoju, od ključnog je značaja kako ta djeca ne bi postala žrtve seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja"

6740 pregleda 1 komentar(a)
Foto: Miloš Vujović
Foto: Miloš Vujović

Crna Gora mora da preduzme odlučne korake na osnaživanju sistema dječje zaštite i efikasnijoj borbi i odgovoru na prodaju i seksualno iskorišćavanje djece, izjavila je danas ekspertkinja Ujedinjenih nacija za ljudska prava.

Rješavanje problema diskriminacije i obezbjeđivanje pune društvene uključenosti najranjivijih kategorija stanovništva od suštinskog su značaja za iskorjenjivanje pošasti kakva je prodaja i seksualno iskorišćavanje djece, kazala je Specijalna izvjestiteljka Ujedinjenih nacija o prodaji i seksualnom iskorišćavanju djece, Mama Fatima Singateh na kraju osmodnevne posjete zemlji.

"Borba protiv siromaštva, društvene isključenosti i segregacije najranjivije djece, uključujući romsku i egipćansku djecu, kao i djecu migrante i djecu sa smetnjama u razvoju, od ključnog je značaja kako ta djeca ne bi postala žrtve seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja", rekla je Specijalna izvjestiteljka UN.

Mama Fatima Singateh
foto: Miloš Vujović

"Ohrabruje me posvećenost Vlade aktivnostima na borbi protiv prodaje i seksualnog iskorišćavanja djece. Međutim, i dalje me zabrinjava to što je prijavljeno svega par takvih slučajeva, a identifikovan još manji broj žrtava. Praksa dječijih brakova u romskim i egipćanskim zajednicama i dalje se opravdava tradicijom i kulturom tih zajednica”, istakla je ekspertkinja.

Istražni postupci i sudsko gonjenje koji su prilagođeni potrebama djeteta imaju ključnu ulogu u suzbijanju kulture šutnje u vezi sa djelima zlostavljanja i komercijalnog seksualnog iskorišćavanja djece i borbi protiv nekažnjivosti, dodala je gđa Singateh.

Specijalna izvjestiteljka Singhateh pozvala je Vladu da uspostavi sistem za prikupljanje sveobuhvatnih podataka koji će poslužiti i kao osnova za kreiranje politika i strategija za sprečavanje ovih pojava. Tokom posjete, Specijalna izvjestiteljka UN sastala se sa predstavnicima izvršne, zakonodavne i sudske vlasti, Zaštitnikom ljudskih prava i sloboda, organizacijama civilnog društva, pružaocima usluga i zaštite, djecom i predstavnicima međunarodne zajednice.

Posjetila je Podgoricu, Bijelu, Spuž i Nikšić. Singateh će predstaviti svoja saznanja i ključne preporuke u izvještaju Savjetu Ujedinjenih nacija za ljudska prava u Ženevi, u martu 2022. godine.

Bonus video: