Svakodnevne pritužbe građana

Đukić plaća ceh za koronu i Jevrićeva djela

Komunalno preduzeće Tivat loše poslovalo, opštinska vlast nezadovoljna DPS direktorom firme

7646 pregleda 3 komentar(a)
Foto: Siniša Luković
Foto: Siniša Luković

Lokalna vlast u Tivtu odlučila je da smijeni aktuelnog direktora Komunalnog preduzeća Vlada Đukića (DPS), kome se na teret stavljaju, prvenstveno, loši poslovni rezultati te firme. Međutim, zbog činjenice da je SDP uskratila podršku lokalnoj vlasti, koalicije građanskih listi NP-BF-GB, uz bojkot opozicije koju čine DPS,SD i HGI, aktuelna vlast nema kvorum da održi sjednicu Skupštine Opštine, pa je za sada neizvjesno hoće li inicijativa Odbora direktora Komunalnog da se Đukić smijeni, biti i realizovana u skorije vrijeme, ili će njemu jednostavno isteći mandat koji bi se i inače, završio 13. oktobra.

SO treba da formalno da saglasnost kako na imenovanje, tako i na razrješenje izvršnog direktora Komunalnog preduzeća.

Aktuelna vlast u Tivtu koja je upravljanje gradom preuzela sredinom oktobra prošle godine od dotadašnje koalicije DPS-SD-HGI, u međuvremenu gotovo da nije prijevremeno smijenila nijednog od direktora lokalnih preduzeća i ustanova koji su svi iz redova partija bivše vlasti. Do promjena na nekim od tih funkcija dolazilo je većinom istekom mandata na koje su dosadašnji direktori birani. Bilo je primjera da je aktuelna vlast građanskih listi i zadržala i čak produžila mandate nekima od direktora iz redova DPS-a, kao što je to slučaj sa Alenom Krivokapićem u Vodovodu i kanalizaciji, jer on u Tivtu važi za izuzetnog profesionalca i vrijednog radnika i rukovodioca.

U inicijativi za Đukićevu smjenu koju je Odbor direktora Komunalnog zvanično još krajem jula podnio gradonačelniku Željku Komnenoviću, kao razlozi za njegovo prijevremeno razrješenje sa te dužnosti navodi se činjenica da Odbor direktora prethodno “nije usvojio Izvještaj o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalne djelatnosti za 2020. zbog ostvarenog negativnog rezultata poslovanja Društva u 2020. godini”.

Komunalno je, prema zvaničnim papirima, lani u godini obilježenoj kovid krizom, poslovalo sa gubitkom od 150.183 eura što je najgori rezulta u radu te opštinske firme u posljednih petnaestak godina. Ovaj gubitak trebalo bi da bude pokriven na teret neraspoređene dobiti Komunalnog iz prethodnih godina.

”Ostvareni negativni rezultati posovanja su doveli u pitanje likvidnost Društva, prouzrokovali smanjenje plata zaposlenima, te znatno otežali poslovanje, a izvršni direktor nije preduzeo sve radnje iz svoje nadležnosti kako bi se ublažili negativni uticaji virusa korona i ostvario bolji rezultat poslovanja. Društvo nije preduzelo sve aktivnosti kako bi se poboljšala naplata potraživanja od korisnika usluga, koja aktivnosti podrazmijevaju razrađene postupke naplate, zaključene ugovore sa korisnicima, ažuriranu bazu podataka i drugo. Nadalje, izvršni direktor nije u mogućnosti da na kvalitetan način organizuje rukovođenje Društvom, zbog nedostatka autoriteta nad zaposlenima od septembra 2020, što je i sam potvrdio”, piše u inicijativi za Đukićevo razrješenje koju potpisuje predsjedica Odbora direktora Komunalnog Jelena Jović (NP).

U tom dokumentu koji je proslijeđen i odbornicima u SO Tivat piše i da se ovakvo stanje u rukovođenju Komunalnim preduzećem “ogleda u svakodnevnim pritužbama građana na neurednost i nehigijenu grada, te u tom smislu informisanost javnosti putem sredstava javnog informisanja, šteti ugledu Društva”.

Odbor direktora tvrdi i da je uvidom u dokumentaciju konstatovao da Đukić nije obezbijedio sprovođenje njihovih odluka, a što je bio dužan da uradi, te da je to slučaj sa Odlukom o službenim vozilima koju je Odbor direktora donio na sjednici 22. marta. Tom odlukom propisano je da se nakon isteka radnog vremena, sva vozila Komunalng sa izuzetkom vozila izvršnog direktora, tehničkog direktora i jednog vozila za dežurnu službu, moraju parkirati na službenom parkingu preduzeća. Jović je naglasila da je uvidom u evidenciju i na osnovu podataka sa uređaja za praćenje kretanja vozila Komunalnog putem GPS-a, utvrđeno da se službena vozila te firme koriste suprotno odluci Odbora direktora.

Na teret Đukiću, Odbor je stavio i skandal sa nelegalnim deponovanjem skoro 15 hiljada kubika zemlje iz iskopa i šuta od izgradnje kraka Regionalnog vodovoda kroz Tivat, za potrebe spajanja Herceg Novog na taj sistem, na prostoru nekadašnjeg poljoprivrednog dobra Montepranzo u Tivtu, a koji koristi Komunalno. Regionalnom vodovodu kojim je tada rukovodio visoki funkcioner DPS Goran Jevrić, koji je bio i koordinator DPS za Tivat, bivše gradsko rukovodstvo predvođeno DPS-om je pred lokalne izbore 30. avgusta, omogućilo da protivno zakonu na poljoprivredno zemljište odlaže na hiljade tona građevinskog otpada, a Đukiću je tada naloženo da Komunalno kroz svoju rampu propušta kamione koji su dovozili taj materijal.

”Odbor direktora ukazuje i na propuste koji su nastali kod nelegalnog odlaganja otpada na lokaciju koju Opština Tivat i Komunalno preduzeće Tivat koriste na osnovu Sporazuma o poslovno-tehničkoj saradnji zakjučenog sa Montepranzo AD Tivat. Usljed svih navedenih okolnosti, Odbor direktora zaključuje da izvršni direktor nije u mogućnosti da na kvalitetan način organizuje rukovođenje Društvom, te podnosi ovu inicijativu sa jasnim razlozima za njegovo razrješenje”, piše u dopisu Odbora direktora.

"Odbor direktora ukazuje i na propuste koji su nastali kod nelegalnog odlaganja otpada na lokaciju koju Opština Tivat i Komunalno preduzeće Tivat koriste na osnovu Sporazuma o poslovno-tehničkoj saradnji zakjučenog sa Montepranzo AD Tivat. Usljed svih navedenih okolnosti, Odbor direktora zaključuje da izvršni direktor nije u mogućnosti da na kvalitetan način organizuje rukovođenje Društvom, te podnosi ovu inicijativu sa jasnim razlozima za njegovo razrješenje", piše u dopisu Odbora direktora.

Preporučujemo za Vas