Nacionalna Platforma za suzbijanje nasilnog ektremizma

Nepravde i nejednakosti idealno tlo za razvoj nacionalističkih politika

Naše društvo je u problemu, a naše elite se prave da ne vide slona u prostoriji. A kad konačno priznaju da ga vide - možda će biti kasno.

18060 pregleda 0 komentar(a)
Foto: CDT
Foto: CDT

Sve su češće tenzije između različitih nacija, sve je češća namjera za ostvarivanjem “prava” jedne nacije na uštrb drugih. U Crnoj Gori caruje etnonacionalizam, iako Ustav definiše Crnu Goru kao ravnopravnu zajednicu svih vjera i nacija tj. kao građansku državu. Nacije se pominju samo u preambuli i u dijelu u kojem se posebno štite prava manjinskih naroda.

Lakše bi bilo i da je Crna Gora pravednije i bolje društvo. Nepravde i nejednakosti koje postoje kod nas su, zapravo, idealno tlo za razvoj nacionalističkih politika. Naše društvo je u problemu, a naše elite se prave da ne vide slona u prostoriji. A kad konačno priznaju da ga vide - možda će biti kasno.

CDT je u okviru projekta Nacionalna Platforma za suzbijanje nasilnog ektremizma, podržanog od strane Ambasade Kraljevine Holandije pripremio seriju video materijala, čiji je cilj smanjenje ranjivosti i povećanje otpornosti crnogorske zajednice na nasilni ekstremizam.

U ovom videu, ukazujemo na tenzije između različitih nacija, i sve češću namjeru za ostvarivanjem “prava” jedne nacije na uštrb drugih.

Preporučujemo za Vas