odluka lokalne samouprave

Opština Herceg Novi povećala studentske stipendije

Sekretarka za kulturu i obrazovanje Ana Zambelić Pištalo kazala je da je iznos usvojen novom odlukom bio realan i ostvariv u datim okolnostima

5764 pregleda 1 komentar(a)
Ana Zambelić Pištalo, Foto: Opština Herceg Novi
Ana Zambelić Pištalo, Foto: Opština Herceg Novi

Studentske stipendije koje dodjeljuje Opština Herceg Novi povećane su sa 63 na 90 eura mjesečno, odlukom koja je protekle sedmice jednoglasno usvojena u lokalnom parlamentu.

"Cijeneći strateško opredjeljenje Opštine Herceg Novi da afirmiše mlade obrazovane pojedince, a posebno uzevši u obzir tešku socio‐ekonomsku situaciju u državi, Opština Herceg Novi povećanjem mjesečnih izdvajanja po ovoj osnovi dodatno pomaže poboljšanju uslova školovanja mladih Novljana", navedeno je u obrazloženju Odluke, kako je saopšteno iz lokalne samouprave.

Sekretarka za kulturu i obrazovanje Opštine Herceg Novi, Ana Zambelić Pištalo, kazala je da je iznos mjesečne stipendije od 90 eura, koja će biti opredjeljivana korisnicima opštinskih stipendija od ove školske godine, bio je realan i ostvariv u datim okolnostima.

“Jedino sistemskim i sistematičnim pristupom poboljšanju uslova školovanja naših studenta, možemo i dugoročno doći do cilja. Sve ostalo bi bilo u sferi pretpostavke i nerealnog u okolnostima u kojima naša opština djeluje. Podsjetiću da osim stipendija, Opština, kroz posebnu budžetsku liniju, posebno finansijski osnažuje i pomaže darovite učenike i studente u njihovim akademskim, sportskim i umjetničkim stremljenjima. Kada sve ovo sagledamo, ističemo da se po osnovu ove dvije linije izdvajaju znatna sredstva. Vjerujem, pak, da ćemo prilikom planiranja budžeta za narednu godinu sagledati mogućnosti i potrebe i pokušati da dodatno djelujemo kad je poboljšanje uslova školavanja i stručnog usavršavanja mladih Novljana u pitanju. Konkurs za dodjelu stipendije za tekuću školsku godinu biće raspisan tokom naredne sedmice te pozivam sve one koji zadovoljavaju uslove da se na isti i prijave”, kazala je Zambelić Pištalo.

Podsjetila je i na "lijepu praksu uvedenu prije tri godine", da se povodom Dana grada, 28. oktobra dodjeljuje nagrada najuspješnijem studentu završne godine, čime, kako je navela, lokalna uprava afirmiše pozitivne primjere i uzore.

"Pored pomenutog, Opština nastavlja sa dobrom praksom podrške unaprjeđenju uslova u gradskim vaspitno-obrazovnim ustanovama. Takođe, nagrađuje uspješne učenike i studenate, obezbjeđuje besplatan đački prevoz, organizuje edukativne programe, pomaže štampanje školskih listova i odlazak na takmičenja, te podstiče aktivno učešće mladih u životu grada", zaključuje se u saopštenju.