POZIV INSTITUCIJAMA

Poliklinika Konzilijum – protestna reakcija

Protestna reakcija u vezi Javnog poziva za dostavljanje ponuda radi zaključivanja ugovora o pružanju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima usluga koji nijesu obuhvaćeni Odlukom o mreži zdravstvenih ustanova, koji je raspisan od strane Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore zbog po prvi put stavljenog
diskriminirajućeg uslova kojim se sprečava konkurencija.

30788 pregleda 24 reakcija 0 komentar(a)
Foto: Poliklinika Konzilijum
Foto: Poliklinika Konzilijum

Osjećamo obavezu kao zdravstvena ustanova da se obratimo javnosti, državnim oganima i cijenjenim pacijentima, vezano za Javni poziv koji je raspisao Fond zdravlja CG, 20.09.ove godine koji se odnosi za davaoce usluga koji nisu obuhvaćeni Odlukom o mreži zdravstvenih ustanova. Predmetnim pozivom je između ostaloga navedeno da Ponudu na javni poziv mogu podnijeti zainteresovani davaoci zdravstvenih usluga koji nijesu obuhvaćeni Odlukom o mreži zdravstvenih ustanova, koji su osnovani i obavljaju djelatnost u skladu sa zakonom najmanje jednu godinu prije podnošenja prijave na predmetni javni poziv. Radi se o odredbi javnog poziva koja nema utemeljenje niti u jednom pozitivnom propisu i ista je diskriminirajuća kako za potencijalne ponuđače i ljekare koji su vezani za njih tako i za potencijalne korisnike (građane) jer im ograničava pravo na zdravstvenu zaštitu. Takodje ovim se ne obezbeđuje konkurencija među zdravstvenim ustanovama već onemogućava učešće svih davalaca zdravstvenih usluga čime se utiče na potencijal da se obezbijedi neekonomično, neefikasno, neefektivno i nekvalitetno davanje zdravstvenih usluga.

Zdravsvene ustanove koje su do skoro bile u mreži mogu i sada da ucestvuju, pa je nejasno zasto su ih uopste i iskljucivali iz mreze, jer je predmentim javnim pozivom ogranicena konkurencija sto je iskljucivo na stetu pacijenata i ljekara. Niti jednim zakonom nije predviđeno da davaoci zdravstvenih usluga moraju biti pravna lica koja su starija od godinu dana, niti je i jednim zakonom data mogućnost postavljanja uslova kojim se vrši diskriminacija po pitanju starosti podnosioca prijave po javnom pozivu. Svaka zdravstvena ustanova koja je registrovana i upostavljena u skladu sa pravnim sistemom Crne Gore može i mora da funkcioniše ravnopravno sa svim zdravstvenim ustanovama! Ujedno, kao ustanova koja zaposljava stručan kadar sa višegodisnjim iskustvom a po kvalitetu usluga je u kratkom roku prepoznata od strane pacijenata, tražimo ravnopravan tretman sa ostalim zdravstvenim ustanovama. Ukazujemo da u prethodnim pozivima koji su bili raspisivani po predmetnom pitanju od strane istog Fonda za zdravstveno osiguranje nije nikada postavljan ovaj diskriminatorni uslov, te smatramo da je to uslov kojim se pokušavaju zadržati neki monopoli. Jasno je da je da je ovaj uslov uveden da se eliminišu klinike koje u potpunosti rade u skladu sa zakonom,a koje građanima nude vrlo iskusne i stručno usavršene ljekare. Ovim povodom obratili smo se na više adresa – direktno Fondu zdravlja, Ministarstvu zdravlja, upravnoj inspekciji Ministarstva javne uprave, Upravi za inspekcijske poslove, Agenciji za zaštitu konkurencije, Agenciji za sprečavanje korupcije, Ljekarskoj komori i Ministarstvu finansija i socijalnog staranja. Ni jedna od institucija do sada nije dala odgovor na našu molbu za promptnom reakcijom po pitanju već pomenute situacije. Ovim putem pozivamo institucije da reaguju u skladu sa Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju i svim drugim pozitivnim propisima koji regulišu ovu oblast, kako ne bi ostali uskraćeni ni mi kao zdravstvena ustanova koja posluje u skladu sa svim obavezujućim propisima, niti naši vrhunski ljekari niti gradjani koji apsolutno zaslužuju mogućnost da biraju u kojoj ustanovi žele da se liječe.

POLIKLINIKA KONZILIJUM

Preporučujemo za Vas