Ispričaj priču do kraja

Besplatna pravna pomoć uključuje pomoć pri pokretanju i vođenju sudskog postupka, adekvatnu zaštitu, uz potrebnu emocionalnu i psihološku podršku. Kako i samo ime kaže, ova vrsta pravne pomoći je besplatna po lica koja se odluče da je koriste, što je čini dostupnom svima, bez obzira na materijalni status

35393 pregleda 0 komentar(a)
Foto: Ispričaj priču do kraja kampanja
Foto: Ispričaj priču do kraja kampanja

Ukoliko ste se proteklih dana pitali zbog čega žene na društvenim mrežama objavljuju svoje fotografije praćene riječima “ispričaj priču do kraja”, pozivajući i prijateljice da učine isto - evo odgovora.

Evropska unija i Savjet Evrope, u saradnji sa Vrhovnim sudom, Ministarstvom pravde, ljudskih i manjinskih prava, Udruženjem sudija Crne Gore, Centrom za ženska prava i SOS telefonom za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica pokreću kampanju za promociju Besplatne pravne pomoći za žrtve nasilja u porodici, pod sloganom: #Ispričaj priču do kraja.

Ovaj slogan je osmišljen u namjeri da osnaži žene da govore o problemu porodičnog nasilja i da povodom toga zatraže institucionalnu zaštitu. Besplatna pravna pomoć predstavlja upravo jedan vid takve zaštite.

Šta je u stvari besplatna pravna pomoć?

Besplatna pravna pomoć uključuje pomoć pri pokretanju i vođenju sudskog postupka, adekvatnu zaštitu, uz potrebnu emocionalnu i psihološku podršku. Kako i samo ime kaže, ova vrsta pravne pomoći je besplatna po lica koja se odluče da je koriste, što je čini dostupnom svima, bez obzira na materijalni status.

Ono što je možda najvažnije istaći jeste da žrtve porodičnog nasilja putem besplatne pravne pomoći ostvaruju pravo na advokata. U slučaju nezadovoljstva njegovim radom imaju mogućnost zamjene.

Podizanje svijesti o besplatnoj pravnoj pomoći, njenoj prirodi i svrsi je zadatak svih nas. Nadležne institucije, zainteresovane organizacije civilnog društva i - što je posebno važno - građani, jednako dijele obavezu da ovaj vid pravne pomoći približe onima kojima je potrebna. Uvod u kampanju sa početka ove priče pokazao je visoko interesovanje za datu temu, praveći dobar polazni osnov za promociju i buduću što češću upotrebu besplatne pravne pomoći kao instrumenta u borbi protiv nasilja u porodici.

Ispričaj priču do kraja kampanja
foto: Ispričaj priču do kraja kampanja

Kancelarije za besplatnu pravnu pomoć, koje se nalaze u svim osnovnim sudovima u Crnoj Gori, iako postoje skoro deceniju ne bilježe značajan broj predmeta, naročito iz oblasti nasilja u porodici. Uzimajući u obzir evidentnu prisutnost tog problema u društvu, nizak procenat obraćanja ovim kancelarijama je zabrinjavajuć. Stoga, promovisati rad ovih kancelarija i predstaviti ih kao sigurno mjesto za svakog kome ta vrsta sigurnosti treba, poseban je zadatak ove kampanje. Informacije o kancelarijama možete naći na: www.besplatnapravnapomoc.me

Uz to, informacije o kampanji, njenim ciljevima, planiranim koracima i načinima borbe protiv nasilja u porodici možete naći na stranicama Ispričaj priču do kraja, otvorenim na društvenim mrežama Facebook, Instagram, kao i na kanalu Besplatna pravna pomoć na YouTube-u. To će ujedno biti i mjesta otvorena za edukaciju, diskusije i razmjenu iskustava o problemu nasilja u porodici, s posebnim isticanjem uloge besplatne pravne pomoći u borbi protiv tog problema.

Da steknete utisak kako je društvo odreagovalo na pokrenutu temu pogledajte video.

Pravo na besplatnu pomoć pripada svima.

Ako imaš problem - obrati se kancelariji za besplatnu pravnu pomoć.

Ukoliko kroz takav problem prolazi neko tebi blizak ili neko za koga smatraš da mu je ovaj vid pomoći potreban - uputi ga na besplatnu pravnu pomoć i pruži mu podršku.

Iskoristi pomoć koja ti je na raspolaganju. I ispričaj priču do kraja.

Bonus video: