Bijela pjena opet pluta Limom i truje ribe

Ekološki incidenti u Bijelom Polju se nastavljaju, nadležni ne mogu da stanu na kraj trovanju rijeke, a ispuštanje hemikalija u rijeku se produžva i pored kazni koje izriču

15000 pregleda 101 reakcija 4 komentar(a)
Pjena koja svako malo prekriva površinu Lima, Foto: Privatna arhiva
Pjena koja svako malo prekriva površinu Lima, Foto: Privatna arhiva

Lim je juče bio preplavljen bijelom pjenom koja se najvjerovatnije ispušta u Industrijskoj zoni u Nedakusima.

Ribolovci koji su se obratili “Vijestima” ispričali su da je to skoro svakodnevna pojava, naročito vikendom, kada se ispuštaju štetne hemikalije u Lim.

Iz Uprave za vode “Vijestima “je saopšteno su upoznati sa najnovijim slučajem ispuštanja otpada u Lim i da će preduzeti radnje iz svoje nadležnosti. Ističu da će bjelopoljska mljekara “Milka MDK”, ukoliko do 1. decembra ne izgradi kolektor, biti zatvorena. Napominju da je to jedino preduzeće u Bijelom Polju i Beranama, koje trenutno ispušta otpad u Lim.

Iz mljekare, međutim, tvrde da nikakve hemikalije ne ispuštaju u Lim.

”Juče smo normalno lovili ribu, od jutros samo je vidimo kako iskače iz vode. Ovo je nevjerovatno da je država nesposobna da stane na put daljem trovanju rijeka i kroz njih i nas ljudi”, ispričali su ribolovci.

Jedan od ispusta iz koga idu hemikalije
Jedan od ispusta iz koga idu hemikalijefoto: Jadranka Ćetković

Ribočuvar Meša Hasanović bio je sa ekipom “Vijesti” na licu mjesta, i kazao je da se otrovne hemikalije ispuštaju u Lim u Industrijskoj zoni iz mljekare “MIlka MDK”, a da je ranije primjećivao da se povremeno ispuštala i iz “Mesoprometa”.

Na svega par metara ispod te dvije fabrike, vide se odvodi, za koje Hasanović tvrdi da su iz te dvije fabrike.

Oko odvoda ogromne betonske cijevi “Mesoprometa” se vide naslage mulja i raznih materija, dok se oko odvoda mljekare primjećuje nesnosan smrad, mulj koji izlazi i cijevi od čega se stvara bijela pjena, slična onoj koja je i nizvodno kod Gošinog mosta, prema granici sa Srbijom.

”Evo ovakav je Lim skoro svaki dan. Radim više od 20 godina i ovo se dešava skoro svaki dan. Ovo je bruka i sramota”, kazao je Hasanović.

Ovo je bruka i sramota: Meša Hasanović
Ovo je bruka i sramota: Meša Hasanović foto: Jadranka Ćetković

On je istakao da pjena veoma loše utiče na riblji fond.

”To je katrastrofa. Ribolovci se bune, protestuju, ja više ne znam šta se ovo radi. Jedino što imamo dobru saradnju sa lokalnim inspektorom Vukajlom Đalovićem, a povremeno, po našem pozivu dođe i ispektor za vode”.

Napominje da su se ribolovci i SRD “Sinjavac” više puta obraćali nadležnim institucijama, ali da rješenja nije bilo.

Iz Uprave za vode je saopšteno da preduzeće “Mesopromet” ima kolektor za prečišćavanje otpadnih voda, a da ga mljekara “Milka MDK” još nije postavila. Ističu da je inspektor za vode upoznat sa današnjim akcedentom i da će preduzeti odgovarajuće upravne mjere.

“U toku je upravni postupak koji je pokrenuo inspektor za vode, i u tom postupku je, krejem prošle godine, doneseno rješenje kojim se od mljekare ‘Milka MDK d.o.o.’ nalaže da u određenom roku pribavi vodnu dozvolu za ispuštanjne otpadnih voda u recipijent vodotoka Lima. Kako rješenje u ostavljenom roku od šest mjeseci nije izvršeno, protiv privrednog društva ‘Milka MDK’ i odgovornog lica u subjektu nadzora pokrenut je zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka. Istovremeno, ispektor za vode je prustupio administrativnom izvršenju rješenja, na način što je mljekara kažnjena novčanom kaznom od dvije hiljade eura, i istovremeno, kako to nalaže upravni postupak, subjektu nadzora je dat još jedan rok do 1. decembra ove godine, da postupi po naloženim upravnim mjerama iz pomenutog rješenja”, saopšteno je iz Uprave za vode.

Kako navode, po isteku roka “subjekt nadzora će ukoliko ne postupi po naloženim upravnim mjerama, postoji mogućnost i zabranu rada odnosno zatvaranja mljekare”.

Isti postupak je pokrenut Uprava za inspekcijske poslove pokrenula je i protiv privrednog društva Vodovod “Bistrica” Bijelo Polje, zbog neposjedovanja sistema za prečišćavanje otpadnih voda.

I vodovod je u junu kažen novčanom kaznom u iznosu od 2.000 eura, i njima je rok od šest mjeseci ističe ovih dana.

Vlasnik firme “Put gross”, u čijem vlasništvu je i mljekara “Milka MDK” Hasan Ramović je kazao da je mljekara ne ispušta nikakve otrovne hemikalije u Lim i da je u pitanju jedna nepotrebna hajka na tu fabriku još od ranije, kada se u Limu desio pomor ribe.

”Ta hajka datira još od pomora ribe prije dvije godine, i prema svim dosadašnjim procjenama, mljekara nema nikavu krivicu za tadašnji pomor ribe. Sve to je bila inicijalna kapisla da do kraja ispitamo da li postojeće instalacije i tehnologija mogu biti uzrok bilo kakvog zagađenja rijeke i utvrđeno je da nema nikakve opasnosti. Ipak, iako je tako, u pregovorima smo sa jednom beogradskom firmom i u narednom periodu ćemo uraditi kolektor za prečišćavanje otpadnih voda iako nam je iz iste te firme saopšteno da nema potrebe za tom instalacijom koja će dodatno prečišćavati vodu koja ne predstavlja nikakvu opasnost bez prečišćavanja”, kazao je Ramović.