"rodno znanje neophodno"

Misija OEBS -a u Crnoj Gori podržava Skupštinu u sprovođenju rodne ravnopravnosti

Govoreći o značaju orodnjavanja zakonodavstva, konsultantkinja Vesna Rajković kazala je da ne možemo dozvoliti da od nečije dobre volje zavisi da li će usluge koje pruža javni sektor biti prilagođene potrebama žena i muškaraca

1312 pregleda 2 komentar(a)
Foto: OEBS
Foto: OEBS

U sklopu radionice za izgradnju kapaciteta o integrisanju rodne ravnopravnosti koju je Misija OEBS-a organizovala sa skupštinskim Odborom za rodnu ravnopravnost, s ciljem sprovođenja rodnih procjena u izradi i usvajanju zakona i politika, poslanice i zaposleni u skupštinskoj stručnoj službi su razgovarali o procesima za procjenu rodne senzitivnosti i orodnjavanja zakonodavstva.

Kako se navodi iz OEBS-a, razgovarali su o rodno odgovornom budžetiranju, kao primjeru rodno senzitivne fiskalne politike države, kao i o rodno osjetljivoj statistici i orodnjenosti politika na lokalnom nivou.

Govoreći o značaju orodnjavanja zakonodavstva, konsultantkinja Vesna Rajković kazala je da ne možemo dozvoliti da od nečije dobre volje zavisi da li će usluge koje pruža javni sektor biti prilagođene potrebama žena i muškaraca.

Predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Božena Jelušić kazala je da je rodno znanje neophodno ukoliko želimo valjanu ekspertizu zakona i politika koji utiču na nejednakost.

"U očekivanju narednog Zakona o budžetu, rodno znanje će biti neodvojivo od budžetskog znanja i poznavanja specifičnih sektora kojima se sredstva alociraju. Zbog toga je važna obuka kako predstavnika/ca skupštinskih službi, tako i svih poslanika/ca koji će glasati o zakonskim rješenjima i politikama u svim oblastima, pa i oblasti rodne ravnopravnosti“, kazala je ona.

Gostujuća predavačica, profesorica Olivera Komar, govorila je o integrisanju rodnih pitanja u lokalne politike.

"Zanemarivanje ženske perspektive problema i rješenja vrlo često nije ni namjerno, ni maliciozno, već proističe iz bazične pretpostavke koju nas nauče pošto se rodimo – da je muški pol osnovni pol. Samim tim nam je muška prizma posmatranja stvarnosti osnovna i neophodan je svjestan napor da stvari pogledamo iz druge perspektive. Vrlo često orodnjavanje politika znači puko osvješćivanje javnosti da određena tema ima više od jedne dimenzije“, kazala je Komar.

Misija će, kako je najavljeno, organizovati još dvije radionice na kojima će se raspravljati o temama rodne perspektive u zakonodavnom procesu i rodno odgovornom budžetiranju, doprinoseći jačanju rodno osjetljivog pristupa u Skupštni.