mans prije godinu i po prijevio uzurpaciju i nelegalnu gradnju na Krimovici

Careviću zabranjeno da gradi na državnom

Urbanističko-građevinska inspekcija donijela je rješenje kojim se “Carinvestu” zabranjuje gradnja pomoćnog objekta od 600 kvadrata jer nije prijavljeno građenje, a namjeravano je da se gradi na parceli koja je u vlasništvu Vlade Crne Gore

25552 pregleda 56 reakcija 55 komentar(a)
Objekti na Krimovici, Foto: MANS
Objekti na Krimovici, Foto: MANS

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Direktorat za inspekcijske poslove i licenciranje odbacio je žalbu kotorske kompanije “Carinvest”, te potvrdio rješenje Urbanističko-građevinske inspekcije koja je zabranila firmi gradonačelnika Budve Marka Bata Carevića da na državnoj zemlji u selu Krimovica gradi pomoćni objekat u osnovi 600 kvadrata.

To piše u rješenju resora na čijem je čelu ministar Ratko Mitrović, a u koje su “Vijesti” imale uvid.

”Žalba se odbija. Odbija se zahtjev za naknadu troškova postupka”, piše u odluci vladinog resora.

Kako se navodi, Urbanističko-građevnska inspekcija donijela je rješenje kojim se “Carinvestu” zabranjuje gradnja “objekta, AB konstrukcije, spratnosti tri nadzemne etaže, dimenzija u osnovi oko 30 x 20 metara, iz razloga što se isti gradi bez prijave građenja. Riječ je o katastarskoj parceli broj 1140/1, KO Krimovice, koja je uvidom u katastarsku evidenciju u vlasništvu države Crne Gore, odnosno Vlade Crne Gore.”

U listu nepokretnosti u koji su “Vijesti” imale uvid, navodi se da je riječ o pašnjaku 4 klase ukupne površine 351.394 na kome je kompanija Carinvest izgradila deset pomoćnih zgrada u vanprivredi, čija je površina 520, 681, 520, 343, 659, 268, 313, 356, 214, 494 kvadrata.

Na svim pomoćnim zgradama upisan je teret da je započeta gradnja bez građevinske dozvole, te da je gradnja na tuđem zemljištu. U pitanju je poljoprivredno gazdinstvo “Carinvesta”, kompleks farmi na kojima se uzgajaju koze, krave, svinje…

Carević je, nakon što je početkom januara 2019. preuzeo funkciju gradonačelnika Budve, mjesto izvršnog direktora u kompaniji “Carinvest” prepustio sinu Milanu, dok se on i dalje vodi u centralnom registru privrednih subjekata, kao osnivač kompanije.

Na rješenje Urbanističko-građevinske inspekcije, Carevićeva firma, kako stoji u dokumentu, je uložila žalbu resornom ministarstvu, navodeći da inspekcija nije nadležna za postupanje u ovoj upravnoj stvari, već organ lokalne samouprave odnosno opštine Kotor.

”Jer su u pitanju pomoćni objekti koji su u nadležnosti lokalne samouprave, te da je inspekcija konstatovala da nijesu izvođeni radovi u trenutku vršenja kontrole, zbog čega se predlaže usvajanje žalbe.”

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, kako se ističe, razmotrilo je žalbeno rješenje, žalbu i spise predmeta, pa je odlučilo da je odbije.

”Iz spisa predmeta je utvrđeno da je Urbanističko-građevinska inspekcija, izvršila je inspekcijski nadzor 11. avgusta, te da je na terenu zatečen objekat AB konstrukcije, spratnosti do tri nadzemne etaže, u sivoj fazi radova, kao i građevinski materijal na gradilištu. U trenutku vršenja kontrole nijesu izvođeni građevinski radovi. Konstatovano je da je inspekcijskom nadzoru prisustvovao Milan Carević, izvršni direktor “Carinvest”, koji je izjavio da je privredno društvo investitor, kao i da se radi o pomoćnom objektu, odnosno objektu od opšteg interesa za ruralni razvoj, kao i da je za isti nadležna lokalna samouprava. Takođe, imenovani je naveo da je predmetni objekat predat nadležnom katastru za upis u list, kao i da će se ući u postupak dalje legalizacije”, navodi se u odluci resornog ministarstva.

Dodaje se da je inspekcijski nadzor izvršen i 20. avgusta, kada je “Carinvest” dostavio ovjereni elaborat snimanja i etažne razrade pomoćnog objekta u vanprivredi - uz elaborat nije dostavljena građevinska dozvola, kao i da je objekat sagrađen na tuđem zemljištu.

”Carinvest je tražio dodatni rok za dopunu dokumentacije, što je i odobreno. Dostavljen je zahtjev za izdavanje odobrenja za objekat ruralnog razvoja — poljoprivrednog gazdinstva “Carević” — kompleksa farme za uzgoj stoke i živine sa mljekarom i pomoćnim objektima, zaveden u Opštini Kotor, 17. avgusta 2021.godine, kao i idejni projekat za objekat ruralnog razvoja”, piše između ostalog u dokumentu.

Kako se dodaje, Ministarstvo je ocijenilo da je neosnovana žalba da Urbanističko-građevinska inspekcija nije nadležna, već lokalna samouprava, pozivajući se pri tome na odluku koja tek treba da se donese.

”Ne mogu se uređivati odnosi s pozivom na buduću i neizvjesnu okolnost. Iz spisa predmeta, utvrđeno je i konstatovano u zapisnicima, kao i u listu nepokretnosti, da se predmetni objekat nalazi na zemljištu u vlasništvu Crne Gore, sa pravom raspolaganje od strane Vlade Crne Gore. Imajući u vidu navedene činjenice, odnosno da se objekat bespravno gradi na državnom zemljištu, to su neosnovani navodi “Carinvesta” da se radi o pomoćnom objektu, odnosno objektu od opšteg interesa za ruralni razvoj, kao i da je za isti nadležna lokalna samouprava”, navodi se u rješenju vladinog resora.

Predmet formiran još prije godinu i po

Mreža za afirmaciju nevladinog sektora – MANS je još u februaru prošle godine nadležnom tužilaštvu prijavila uzurpaciju i nelegalnu gradnju na Krimovici, nakon čega je pred kotorskim tužilaštvom formiran predmet.

Ova nevladina organizacija je početkom avgusta objavila snimke, o čemu su “Vijesti” pisale na kojima se vidi da je Carevićeva kompanija, nakon što je tužilačka istraga počela nastavio sa uzurpacijom državne imvine, te da je u okviru poljoprivrednog gazdinstva podignuo poslovni obekat ali i parking prostor od gotovo 10 hiljada kvadrata sa druge strane.

Carević je nedavno kazao kako su optužbe MANS-a da on nelegalno gradi na državnoj zemlji “stoprocentna neistina”, i pokušaj da se lično i politički diskredituje.

”Sve što se tamo radilo je bilo u skladu sa zakonom i procedurama države. Ja sam baš danas dobio dokument od urbanizma Opštine Kotor da je sve urađeno u skladu sa Prostornim planom te opštine, koji je donesen 2020”, kazao je prvi čovjek Budve, ali i negirao da uzurpira pola miliona kvadrata državne imovine.

Istakao je da posjeduje dokumente o tome da je uz lokalitet njegovog poljoprivrednog imanja dobio dozvolu za proširenje i korišćenje državnih parcela, kao i da je 2016. dozvoljeno da se na njima mogu graditi pomoćni objekti.

Preporučujemo za Vas