Nacrt strategije sajber bezbjednosti za period 2022-2026. na javnoj raspravi

Prevaranti haraju internetom

Istraživanja pokazala da je 95 odsto sajber bezbjednosnih incidenata nastalo kao rezultat ljudske greške.

7539 pregleda 2 komentar(a)
Foto: Vijesti
Foto: Vijesti

Prošle godine zabilježen je najveći broj prevara putem interneta, zloupotreba profila na društvenim mrežama ali i ostalih prevara, među kojima su i krađe identiteta, vidi se iz Nacrta strategije sajber bezbjednosti.

”Istraživanja su pokazala da 95 odsto sajber bezbjednosnih incidenata su nastala kao rezultat ljudske greške. Tim prije, edukacija o sajber bezbjednosti mora biti dio nacionalnih aktivnosti usmjerenih ka podizanju svijesti među različitim ciljnim grupama (mladima, zaposlenima u javnoj upravi i široj javnosti)”, navodi se u Nacrtu za period 2022-2026, koji se od juče nalazi na javnoj raspravi.

Edukacija je jedan od pet strateških ciljeva predviđenih Nacrtom strategije. Ti ciljevi su i osnažen odgovor na sajber kriminal i harmonizovan sistem zaštite podataka, ojačana javno-privatna partnerstva i međunarodna saradnja, uspostavljen sistem zaštite kritične informatičke infrastrukture i unaprijeđeni kapaciteti za sajber odbranu i sistem upravljanja kriznim situacijama.

Strateški ciljevi su utvrđeni analizom nedostataka i nedorečenosti iz prethodnog devetogodišnjeg perioda strateškog pristupa pitanju sajber bezbjednosti u Crnoj Gori, pojašnjava se u dokumentu koji je pripremilo Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija (MJU).

Ovi ciljevi trebalo bi da doprinesu ostvarivanju vizije Vlade u ovom dijelu. Vizija je da različiti akteri budu zaštićeni u najvećoj mogućoj mjeri od negativnih aspekata sajber prijetnji i kriminala kroz kontinuiranu edukaciju o sigurnom korišćenju informaciono-komunikacionih tehnologija u svakodnevnom životu i poslovanju, ali i da država ulaže u razvoj kapaciteta, izgrađuje zakonodavni okvir u skladu sa međunarodnim standardima i postupa kao odgovoran partner na regionalnom i međunarodnom planu u ovoj oblasti.

Da je pitanje sajber bezbjednosti i siguran sajber prostor visoko na međunarodnoj agendi govori i podatak da su lideri zemalja članica NATO na samitu u Varšavi 2016. godine prepoznali sajber prostor kao četvrti domen operacija u kojem se moraju braniti na efekasan način kako to čine u vazduhu, na zemlji i moru. Na ovogodišnjem samitu u Briselu, zemlje članice su podržale nužnost aktivnog učešća Alijanse u pravcu odvraćanja, odbrane i suprotstavljanja sajber prijetnjama.

Javna rasprava o Nacrtu će trajati 20 dana, ali neće biti organizovan okrugli sto na ovu temu “imajući u vidu složenu epidemiološku situaciju uzrokovanu pandemijom virusa kovid-19 i rizik koji nosi okupljanje u zatvorenom prostoru”.

Iz MJU su saopštili da je svim zainteresovanima omogućeno dostavljanje primjedbi, predloga i sugestija u pisanom i elektronskom obliku.

Preporučujemo za Vas