Armenko upozorila MUP i Komisiju za žalbe da ne smiju odlagati postupanja

Država bi mogla da ispašta

Ovaj slučaj pokenut je 2015. godine, a odnosi se na raspoređivanje jednog namještenika MUP-a na drugu poziciju. Posljednja presuda u ovom slučaju donijeta je u decembru prošle godine.

5336 pregleda 60 reakcija 0 komentar(a)
Foto: ombudsman.co.me
Foto: ombudsman.co.me

Zamjenica zaštitnika ljudskih prava i sloboda Snežana Armenko upozorila je Ministarstvo unutrašnjih poslova i Komisiju za žalbe da bi zbog njihovog nepostupanja mogla ispaštati država Crna Gora.

”Nastavljanje sa dosadašnjom praksom nepostupanja po nalozima neposredno višeg organa i nedonošenje odluka u primjerenim zakonskim rokovima, što rezultira nerazumno dugim trajanjem postupaka, može imati za posljedicu vođenje postupaka u kojima bi se razmatrala odgovornost države... i sljedstveno tome, obavezu naknade štete”, navodi se u upozorenju.

Ovaj slučaj pokenut je 2015. godine, a odnosi se na raspoređivanje jednog namještenika MUP-a na drugu poziciju. Posljednja presuda u ovom slučaju donijeta je u decembru prošle godine.

U mišljenju koje potpisuje Armenko utvrđeno je da je neblagovremenim odlučivanjem i nepostupanjem u cjelosti po rješenjima Komisije za žalbe, Ministarstvo podnosiocu pritužbe povrijedilo pravo na pravično suđenje u razumnom roku, zajemčeno Ustavom Crne Gore i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama.

”Ovo tim prije ako se ima u vidu da u spisima predmeta nema ništa što bi ukazalo na to da je odugovlačenje postupka izazvano postupcima podnosioca pritužbe kao stranke, već razlog leži u propustima organa da djeluje u skladu sa zakonom. Šta više, sam podnosilac pritužbe koristio se određenim sredstvima za ubrzanje, odnosno okončanje postupka u predmetnoj upravnoj stvari, upućujući urgencije Ministarstvu,” primjećuje zamjenica zaštinika.

Armenko je dala preporuku MUP-u da u što kraćem kraćem roku donese odluku u ovom slučaju, slijedeći naloge i upute neposredno viših organa - Komisije i Upravnog suda.

Jedna od dvije preporuke Komisiji je da će u situacijama kada nađe da će uočene nedostatke prvostepenog postupka brže i efikasnije riješi prvostepeni organ, prilikom poništaja takve odluke da valjano obrazloženje zašto smatra da će u konkretnom slučaju to prvostepeni organ brže i efikasnije riještiti.